Tvärdalahagen Norra Tvärdala


Inger berättar.
Tvärdalahagen ett torp till Tvärdala som är nämnt i mitten av 1700-talet. Det har bott många torpare där. Från 1792 till 1838, ovanligt många år för en torpare, bodde familjen Pehr Ericson, hans hustru Greta, sonen Erik där. Sonen dog 1823, vid 28 års ålder,” varit beständigt sjuk sedan 1812 då han blev ofärdig i högra låret, gått på kryckor. Han nyttjade ett år Söderköpings hälsobrunn”, står det i kyrkböckerna. Därefter var det tio olika torpare med pigor och drängar som hade sitt hem där.
År 1882 kom arrendatorn Anders August Pettersson från Skönberga med hustru Johanna Wiman och barnen Edvard Theodor f.1862, Per Alfred f.1864, Hilda Augusta f.1877, Klara Josefina f.1867.
Anders August byggde till logen med en gnöst. För arbetet fick han 30 riksdaler av patron Jentsen på Tvärdala. Troligen höll Tvärdala med virket till arbetet.
Familjen flyttade 1897 till Skärkind. Sonen Edvard, som var snickare, bodde sedan med familj i Hertzberg, V. Husby och var slöjdlärare vid kyrkskolan. Han tillverkade även skolbänkarna. Dottern Hilda gifter sig med Arvid Lindström, rättare vid Minsjö. De flyttar till Värmland. Dottern Klara gifter sig 1891 med knekten Svante Sjölin i knekttorpet nr. 58 Sumpen. Då 1897 tillträder torparen Karl Agust Berg f. 1857 i Hagtorpet under Minsjö. Han var aldrig gift, men modern Brita Lisa Persdotter som är änka då, flyttar med honom till Hagtorpet Stora som det heter då. På Tvärdalahagens mark fanns också en liten stuga med ladugård som då hade namnet Hagtorpet Lilla.

År 1907 avsöndras Stora Hagen, Källtorp och Sveden från Tvärdala. August Berg köper då Stora Hagen och står som lägenhetsägare. År 1909 avlider Augusts moder. Åren går och 1911 säljer han Stora Hagen. Han tänker behålla Lilla Hagen och bosätta sig där men då dör Frans Andersson i Lundby. Frans syster Matilda, som hushållat, flyttar till Stockholm. August Berg köper Lundby.
Det är då som Karl och Ida Andersson, mina morföräldrar kommer till Stora Hagen. Karl född 1867 i Hultsäters Norrgård i Värna socken. Modern hette Ulrika Wärn och fadern Anders Petter. Han dör 1870. Ulrika blir ensam med tre små barn. Matilda f.1866, blev som vuxen, matmor på Komministergården i V.Husby. Karl f. 1867 och Ivar f.1869. Eftersom det var Ulrikas svärfar som ägde gården och hon nu var änka kunde hon inte vara kvar där. Det var då de svåra nödåren var i Sverige. Ulrika gifter sig 1871 med Anders Gustav Karlsson. Han var dräng i Hultsäter. De flyttar till Sävestorp under Björkvik i Östra Ryd. De får två flickor och två pojkar varav flickan Tekla dör innan 3 års ålder. De arrenderar sedan Vena i V. Husby. Karl har plats hos sin faster Matilda i Torpa gård som hörde till Dahla säteri i Grebo socken. Matilda hade blivit änka.
Efter några flera arbeten kommer Karl i slutet av 1900-talet till Minsjö och träffar där Ida Jonsson. Ida är född vid Hårtorpet under Bolltorp i Skönberga år 1874. Modern Johanna Sofia har varit gift med Anders Petter Jonsson. De fick tre barn som alla dör en liten tid efter födseln. Anders Petter dör ett år efter sista barnet.
Johanna gifter om sig med svågern Carl Gustaf Jonsson. De får en flicka som dör då hon är fyra år. Men samma år föds sonen Karl 1871. År 1874 föds tvillingarna Ida och August. 1877 kommer nästa tvillingpar Matilda och Johan. Nu är det full fart i Hårtorpet. Alla fem blir så småningom gamla bortåt 80 år och min mormor Ida blev 87 år.
Ida gick i Fröberga skola i Skönberga. Efter konfirmation arbetade hon i Bolltorps mejeri. Hon hade även plats i Tåby socken vid Brestad gård. Sen kom hon då till Minsjö och där föddes Karls och Idas flicka Ida Matilda, som kallades Tilda, sen i vuxen ålder kallade hon sig Mattis. Familjen flyttar 1905 till Fristad i Tåby. Där föds flickan AnnaLisa. Där vid Fristad bor Idas syster med familj.
Men Karl och Ida vill ha något eget och de köper Stora Hagen av August Berg. Karl kom ihåg stället sen de bodde vid Minsjö. Men Ida blev så besviken då de flyttade dit. Från den gamla landsvägen syntes ju inte St. Hagen.
Det var en liten låg stuga med två rum med eldstad och bakugn och en bod under samma tak på norra gaveln, som det står i försäkringspappren.
År 1914, när första världskriget börjar, bygger de en loge vid St. Hagen. Det är ransonering på mat. Byggarbetarna ska ha maten där de arbetar. 1917 byggdes ladugården. Det var fortfarande krig och ransonering. De försökte att få lite extra tilldelning eftersom sonen Ivar kom hem och hjälpte till med bygget. Men det gick inte. Sen 1919 då blev det en ny stuga på samma plats som den gamla. Johan Andersson i Brånsätter var byggmästaren. Ida hade köket en tid under byggandet uti syrenbersån. Gamla ladugården och logen revs men en del virke kanske återanvändes vid nybygget. Gnösten, tillbygget vid gamla logen, finns ännu kvar år 2017. Jordkällaren och ett litet hus är kanske från 1700-talet. 1943 byggdes ett hönshus. 1944 byggdes magasin. Det invigdes i juli månad med fest och dans till vevgrammofonens toner med släkt och grannar. Därefter utökades lagården med det som varit magasin och vagnskull förut.
1963 16 september, en måndag med klarblå himmel, strålande varm sol men kraftig blåst då brann stugan ned. Branden började på taket så den brann verkligen ned. På hösten och hela vintern byggdes det. Den 11 april 1964 flyttade vi in. Men en del återstod att göra.
Så går det sju år och en stuga till är byggd.
Nu tittar vi på korten!

.

.Stora Hagen våren 1912. Tilda 9 år står på vägen som nu leder till Tvärdala. Ladugården låg på andra hållet emot vad den gör nu. Päronträdet blommade också i år 2017.
Morfar Karl Andersson som ung, född 1867.
Minsjö säteris huvudbyggning. Min morfar Karl till höger. Det var här Karl och Ida träffades.
1915. Lärarinnan i Ängstugans skola Signe Svensson går med barnen nedför Sumpbacken. Lilla flickan längst bort är AnnaLisa 5 år som var med i skolan. Roligare där än hemma.
1917. Minsjö skola, Ängstugan. Första raden fr. v. Ruben Nilsson, Minsjö. Anna Lisa Andersson, St. Hagen. Lär. Signe Matilda Svensson f, 1888. Majken Jönsson, Tvärdala. Gerd Dalman, Tvärdala. Astrid Karlsson, ”Mjölkmajas”, Tvärdala. Ester Eriksson, Häggetorp. Elin och Edit Jarl, Röda Kullen Tvärdala. Bernhard Eriksson, Vita Kullen Tvärdala. Mittenraden fr. v. Tyra ?. Stig Karlsson ”Stallkalles”,Gädderstad. Ivar Nilsson, Sveden. Bortre rad. fr. v. Ester Larsson, Nyttorp. Alice Hansson, Pålstorp. Ernst Landström Grindtorp. Kalle Lejon. Olsson, Gädderstad. Ingrid i Brotorp.
1917.Min mamma, (Tilda) Mattis som konfirmand.
1918. Ivar Andersson min morbror i Sumpbacken med ny cykel.
1919-1920. Ny stuga vid St. Hagen. Morfar Kalle kör med oxarna till vänster om stugan.
1924. Veteskörd utmed landsvägen. Morfar Kalle och Mattis.
Släktmöte, Fr. v. morfars syster Alma i Röda stugan, mormor Ida, Mattis, morfars svägerska Augusta, Karl i Komministergården som skjutsa dem hit med häst. Till höger Annalisa, morfar Karl och bakom hans syster Matilda i Komministergården.
1929. Havreskörd bakom stugan. Ida kommer ut med kaffe till barnbarnet Ingvar, AnnaLisa, Mattis och Kalle. Gärdsgård bakom stugan.
1931.Stående. morfar Kalle, Svensson i Sumpen som hjälper till med skörden , Ida till höger. Sitter gör lärarinnan Signe Svensson, AnnaLisa med katten och Mattis.
1932. Annalisa, lärarinna.
1933. AnnaLisa i Skedevidräkt på Västerviksutställningen.
1937. Kaffestund i arbetet invid ”Bykbrunn”. Se vagnen och det öppna diket som nu är igenlagt. Hjalle, AnnaLisa, Kalle, Mattis och Ida.
1938 den 18 juni i Gårdeby kyrka. Bröllop mellan Mattis Andersson St. Hagen och Evert Eriksson Häggetorp och mellan Ruth Eriksson Häggetorp och Olov Andersson Brånsätter. Brudnäbbar är Mattis brorsbarn Ingvar och Gunnel.
Nu är de gifta och sen blir det fest på Rignells matsalar vid Hagatorget i Söderköping .
1941 På väg till kvällsmjölkningen. Faster Ester i Gränna följer med och mjölkar med barnen Iniz och Staffan och Eivor i Häggetorp. Inger med handväska tycker utrymmet är trångt bredvid Staffan.
1941. Välten passar bra att sitta på vid kusinträff.
1941. Kör hem ved. Hästen Svarten, morfar Kalle och Inger med kälkrede och vedbom ovanpå.
1941. Kalven är inte så intresserad av moster AnnaLisa och Inger.
1943 Ny familjemedlem, gråhundsvalpen Sessan från Rökstad. Se fr. v. vedbommen, vattentunnan, kaninbur, huset ”gnösten” som Pettersson byggde för 30 riksdaler, slipsten, mjölkkärran, virke till det blivande magasinet.
1944. Inger på Svarten bredvid hästen Bläsa som morfar köpte från Komministergården sedan han sålt oxarna. Pappa Evert håller i tömmarna. Se högen med stubbar utmed väggen. Arvid Lindström förut rättare vid Minsjö men flytta 1905 till Värmland kom och bröt stubbar i Tvärdalaskogen och lade här. Det såldes till ved som det var brist på under kriget.
1943. Nytt hönshus.
Mamma och Inger mjölkar kon Brunett. ”Kronblom” sommargäst vid Lundby går på vägen.
1944. På Lundbyåkern Evert lastar i grönfoder i vagnen. Sääv och sonen Valter, sommargäster vid Lundby, hjälper till.
1946 Inger börjar skolan. Lärarinnan Ruth Söderberg. Kyrkskolan. Första raden fr.v. Marianne och Ingrid Lindberg, Minsjö. Birgit Wahlqvist, Borrmossen. Ros-Marie Karlsson, Solliden. Margareta Andersson, Komministergården. Inger Eriksson, St.Hagen. Gun-Britt Öhr Klämma. Andra raden fr.v. Kjell-Åke Bergstedt, Hagtorp Minsjö. Stig-Åke Klint, Sandhem. Karl-Erik Andersson, Bryttsäter. Henry Nilsson, Ängstugan. Kerstin och Elisabeth Eriksson, Gädderstad Lars Törnvall, Rökstad. Bo Svensson, Rökstad. Åke Andreasson, Minsjö. Längst bort fr.v. Karin Andersson, Bryttsäter. Inga-Britt Jonsson, Mossen. Birgitta Karlsson, Korskullen. Lilian Myrgården.
1949. Höskörd. Svarten med släpräfsan. Mattis, Evert, AnnaLisa, morfar, kusin Ingvar och Inger
1951. Bakom Svarten syns elmotorn till höblåsaren. På väg efter ett nytt hölass pappa Evert, Inger, Marianne i Lundby och mamma Mattis.
1951. Evert och Mattis Eriksson. Korten här är tagna till en högtidsdag i släkten.
1951. Ida och Karl Andersson.
1952. Skolbarnen sjunger vid Bygdegårdens invigning
1952. Inger och Sessan åker spark på skaren.
1954. Nu har skummjölken kommit från mejeriet. Inger och Sussie.
1956. Höskörd. Hästen Majsy. Mattis Arne Edvardsson Hertzberg Evert AnnaLisa och Villy Nilsson i Ängstugan.
1956 20 juli. Höskörden är färdig. Vi kör höblåsaren till Brånsätter
Klappning av tvätten i bykbrunn. Mattis och AnnaLisa.
1958. Tvätt hemma vid stugknuten. Mattis och AnnaLisa som har bislöjan på. Bina var nog på stridshumör.
1958. Fordson 1939-års modell. Inköpt på auktion vid Häggetorp hos Everts svåger 1953.
1962. Mormor Idas begravning. Kistan bärs ut av grannar, sett genom det fina kyrkfönstret.
1963 16 september. Branden.
Östra Ryds brandkår med brandsprutan. Sedan ligger rudorna och kippar efter luft i brunnen. Ortens folk har kommit till hjälp
Hönshustaket brann snabbt av.
Stark blåst får fart på elden.
Inget mer för elden att ta.
Källarvåningen är på gång
Bensindriven cementblandare.
Arne Edvardsson bär upp tegel till muraren Arvid Nyström. Lennart Andersson.
Skorsten muras. Vattnet till murbruket värm i bykgrytan.
Byggmästaren Osvald Fingals personbil i förgrunden.
Leverans.
1968. Mjölkbryggan.
1971. En stuga till.