Familjen Hesse
1883-10-9 blir bröderna Jonas Hesse och Otto Abraham Hesse handelsmän och Klubben Handelsbod i V. Husby är därmed etablerad. Första handelsbiträdet är Erik Eriksson 1872-1-26 född i Skedevi. Han kom från Västra Vingåker 1891 och flyttade tillbaka dit i juni 1892. Jonas bror Otto Abraham flyttar år 1894 och brodern Melcher kommer istället till Klubben som handelsbiträde och postföreståndare. Jonas Hesse gifter sig 1897-3-18 med Hulda Birgitta Teresia Wahrenqvist född i Jakobs förs. Stockholm 1865-3-19. Huldas föräldrar, sockerbruksegaren Peter August Wahrenqvist och hustrun Anna Wilhelmina, född Lindroth. Hon var 32 år då Hulda föddes. Jonas och Hulda får tvillingarna Karl Fredrik och Ebba Emelia 1897-12-19 och Ragnar Jonas 1901-1-22. Fredriks och Ebbas dop den 20 februari 1897. Präst M Wezén, V. Husby. Faddrar: Herr Handlanden Otto Abraham Hesse med Fru från Sörby, Ö. Eneby socken. Herr Kapten Hybendrick med Fru född Wahrenqvist från Stockholm. Herr Tidningsmannen Gösta Gustafson med Fru från Stockholm. Handelsbiträdet Melcher Hesse från Klubben och Fröken Warenqvist från Stockholm. Ragnar Hesses dop den 24 februari 1901. Präst M. Wezén. Faddrar: Lantbr. Ernst Hesse med Fru från Sörby, Ö. Eneby. Grosshandlare O Jonsson med Fru från Norrköping. Grosshandlare John Brynolf, från Norrköping. Fröken Ellen Kark, Norrköping Fru Hulda Hesse är sjuklig och en hushållsfröken Hilda Maria Appelgren kommer dit år 1902 från Hammarby Stockholms län. Men hon flyttar tillbaka till Stockholm 1903. Då kommer Jonas och Melchers syster Sophia, från Linköping, som är barnens faster och tar hand om hemmet med hjälp av pigor. Hon har även hand om telefonväxeln i Klubben. Fru Hulda Hesse dör 1906-5-4 i tuberkulos i Linköping, 41 år gammal och begravs den 11 maj. Jonas Hesse dör i febr. 1939. Jonas och Hulda är begravda på V. Husby kyrkogård. .

.1 Klubben med Västra Husby kyrka i bakgrunden. Huset användes tidigare som bostad åt arbetare vid tegelbruket vid Norrbo. En lutande gärdesgård på höjden bakom huset
2 Klubben med den fina glasverandan. Komministergårdens ladugård syns i bakgrunden. Två flickor med hattar på trappan. En man arbetar med skovel och en cykel syns..
3 Klubben och flaggan är hissad. Gärdsgården är borttagen och tre personer i samtal framför huset
4 Klubben. Garn och Diversehandel. Hållplats för bussarna. Norrköping – Ö. Ryd – Söderköping. Norrköping – Söderköping – Häggebo. En mjölkkruka syns i mittenbussen. Några passagerare har tagit plats.
5 Fru Hulda Hesse med barnen Fredrik och Ebba födda 1897. Ragnar född 1901
6 Barnen Hesse, Ebba, Ragnar, Fredrik. Fattigstugan, Gamla Hemmet syns till höger.
7 Tvillingarna Ebba och Fredrik Hesse
8 Hela familjen Hesse, fadern Jonas, modern Hulda med Ragnar, Fredrik och Ebba på vagnen och Jonas bror Melker som arbetade i affären och var även postföreståndare
9 Kaffestund. Jonas och Hulda, och Melker närmast kameran
10 På kontoret. Jonas och Melker vid fotogenlampan. Tekniken till telefonstationen syns på väggen till vänster
11 Här är nog fru Hulda på sjukhus för Jonas syster Sofia och faster till barnen är hemma och tar hand av familjen med hjälp av en okänd dam.
Den okända damen med barnen. Fru Hulda var nog borta tidvis på sjukhus. Hon dog år 1906
På berget vid Kammen på Minsjö ägor där skyttegillets paviljong stod. Skyttegillet bildades 1904. Fr. v. en okänd pojke, men som är med på många kort. Sofia Hesse, Ingrid Ferb, Fredrik och Ebba Hesse, Hildur Ferb, Oliver Ferb, Ragnar Hesse
14 I förgrunden Oliver Ferb och Ebba Hesse. Fr. v. Kantor Axel Ferb med ett brev i handen, Oskar Norrbom arrendator på Prästgården, lärare Nils Friberg Dömestad skola, fru Clara Friberg, Fredrik Hesse, fru Hilda Ferb, fru Hulda Hesse bakom björken. Stående bakom Hildur Ferb, Ingrid Ferb, Sofia Hesse och Ragnar Hesse.
15 Fr. v. kanske en bror till Norrbom, kantor Axel Ferb, lärare Nils Friberg. Sitter fr. v. Oskar Norrbom med kanske son. Barnen Fredrik, Ebba och Ragnar Hesse, Ingrid och Oliver Ferb, okänd pojke. Bakom Ingrid Ferb sitter en man från Minsjö
16 Fr. v. Ragnar Hesse. Sofia Hesse f.1857. Sofias mor och farmor till barnen, fru Emelie Hesse f. Wimansson 1825 i Norrköping, gift 1857 i Gryt med sejlaren Otto Israel Hesse. Ebba och Fredrik Hesse. Sejlare lika med repslagare.
17 Fru Emelie Hesse f. 1825 och gift 1857 20/1 i Gryt med sejlaren Otto Israel Hesse Deras barn var Sofia f.1857. Jonas f. 1859. Otto f. 1861. Melker f.1868
18 Melker Hesse med släktfoton på bordet bredvid
19 Melker Hesse
Melker Hesse, Fredrik, barnens far Jonas Hesse, den okända damen med Ebba.Den okända damen med Ebba och Fredrik och fadern Jonas med Ragnar f. 1901
21 Den okända damen med Ebba och Fredrik och fadern Jonas med Ragnar f. 1901.
22 Klubben sett från öster med vägen Linköping -Söderköping som går över ån på en bro. På andra sidan ån bakom gärdesgården syns ett hus. Vägen gick alldeles framför trappan till affären. Inga träd uppvuxna bakom byggnaden. Här är nog inte den fina glasverandan byggd. Men telefonväxeln i affären var installerad då kortet togs. Syns på taket. Hesses kom dit oktober 1882. När kan kortet vara taget? .
23 Klubben med en stång till vänster som hästarna bands vid då man gick in i affären för att handla. Kortet skickat till Hulda Larsson, syster till Elin Norrbom, arrendatorsfru på prästgården, från Lovisa Storm, som sedan blev gift med Eskil Karlsson på Hageby gård under Hylinge.
24 Här syns den stora V. Husbyslätten framför Klubben. Det är på våren. Åkrarna är harvade och sådda. Men ingen säd ännu uppkommen. Öppendiken kring åkrarna. Inget långt gräs växer i dikena. Jorden intill dikeskanterna skottades upp för hand så att ingen jord rann ned i diket. Allt är så ordentligt skött. Marken tillhör Hälla Gästgivaregård. Ö. Rydsvägen går mellan gärdesgårdarna till höger. Där den möter vägen Linköping- Söderköping syns ett gammalt hus. Glasverandan är byggd och några träd har växt upp bakom byggningen. Bron över ån är nu flyttad åt söder men vägen till Söderköping fortsätter fortfarande ganska nära Fattigstugan. Tre telefonstolpar syns utmed Ö. Rydsvägen. Inga buskar är uppväxta utmed ån