Bilder från Hylinge
Hylinge nämns på 1300-talet. Det första corps de logiet å Hylinge byggdes av trä på 1640-talet, då gården gjordes till säteri. Anders Gyldenklou uppförde även två flyglar, en av trä och en av sten. Den nuvarande huvudbyggnaden uppför Hylinge des av Fredrik Georg Strömfelt på 1780-talet. Den är en mäktig stenbyggnad med två våningar samt en källarvåning åt trädgården. Den är i huvudsak utförd i empirestil och inredningen i stort sett oförändrad sedan dess tillkomst. Det finns fyra flyglar, de närmast huvudbyggnaden är 1700-tals envåningsbyggnader medan de andra två har två våningar. Den norra av de sistnämnda är den Anders Gyldenklou uppförde. ”Isak i Hylinge”omnämns 1343. Hylinge by på 1540-talet bestod av ett skatte- och ett frälsehemman. Under medeltiden ägdes gården av Askaby nunnekloster i Bankekinds härad. Den brukades av olika klosterbönder. Vid reformationstiden indrogs godset av Gustav Vasa till Kronan och förblev så i över 100 år. Det köptes av häradshövdingen i Hammarkinds härad Anders Gyldenklou född 1602, död 1665. Han utökade med ett flertal hemman vilka dels varit vasagods och dels tillhört pfaltzgrevarna på Stegeborg samt gjorde gården till säteri. Genom gifte förvärvades godset 1694 av ryttmästaren Jakob Burenskiöld, sedermera generallöjtnant och guvernör i Skåne vilken utökade det samt 1726 stiftade det Burenskiöldska fideikommisset, som utom Hylinge även omfattade flera andra egendomar. Därefter innehades det av sonen ryttmästaren Jacob Henrik Burenskiöld och sen av hans syster Maria Johanna gift Schwerin, död 1774, gift med generalmajoren greve Klaus Filip von Schwerin död 1748 och från 1774 av deras son riksrådet Jacob Philip von Schwerin men inte längre som fideikommiss. 1779 köpte konteramiralen och landshövdingen i Linköping greve Fredrik Georg Strömfelt godset vilken jämte sin första fru, Anna Magdalena Wachtmeister, instiftade egendomen jämte underliggande gårdar återigen till fideikomiss, vilket 1814 övertogs av sonen justitierådet Hans Fredrik Harald Strömfelt. Det innehades sedan från 1837 av sonen underlöjtnanten Fredrik Knut Harald Strömfelt född 1831, död 1900. I det första äktenskapet med Marina Fredrika Ehrenkrona föddes tre söner: Harald Fredrik Georg, död 1890, Carl och Fredrik. Fredrik Knut Harald, riksdagsledamot av första kammaren innehade fideikommisset 1837-1900. Carl Haraldsson, född 1862, död 1944 var greve efter äldre broderns, Harald Fredrik Georgs, död 1890. Carl Haraldsson var attaché i Paris 1888, kabinettssekreterare i UD 1905 och envoyé 1906. Han hade Hylinge till 1929 då Carl Melker Harald övertog Hylinge, född 1894, död 1966. Han var son till Fredrik Haraldsson och brorson till Carl Haraldson. Han var ryttmästare i Livregementets dragoner och innehade fideikommisset till fideikommissinstitutionens upphörande 1964. Därefter Hylinge Egendom AB. Ägare från 1966 Carl född 1929 son till Harald Fredrik Mauritz född 1898 och brorson till Carl Melker Harald. .

Hylinge år 1900
Hylinge från trädgårdssidan. Tvåa f.v. Inspektor Sven Johan Skoglund f. 1821, d. 1893 Längst t.h. Knut Harald Strömfelt född 1831, död 1900.
Hylinge från trädgårdssidan.
Hylinge med trädgårdsvillan i förgrunden.
Hylinge
Trädgårdsvilla. Familjen Nilsson från Sveden på besök
Familjen Nilsson från Sveden framför Trädgårdsvillan Hylinge.
Trädgårdsmästarparet framför Trädgårdsvillan.
Kusk med den grevliga vagnen bakom norra flygeln
Ett enklare ekipage i Hylingeparken.
12.Allén
Droskan
Fasadrenovering. Hylinge från trädgårdssidan. Tvåa f.v. Inspektor Sven Johan Skoglund f. 1821, d. 1893 Längst t.h. Knut Harald Strömfelt född 1831, död 1900.
Fiskartorpet
Greven och källan
Greven vid vägen
Huvudbyggand parksidan
Huvudbyggnaden
Lillsjön 1a
Lillsjön 2 från öster
Lillsjön norra sidan
Lillsjön västra sidan.
.Parken höger
Parken vänster
Trädgårdsmästaren
Värdshuset
Skörd (målad 1917)