Gamla bilder från Västra Husby Kyrka

Bildarkivet är under uppbyggnad och identifiering av bilderna pågår.

Kyrkan kring 1950.

Interiör av kyrkan före 1902. Den äldsta bild vi har - utlånad av Ingrid Damberg.

Kyrkan efter renoveringen 1902.

Nattvardsgång under 1950-talet

.
Kyrkvärdar Bror Damberg och John Carlsson

 

 År 1938 renoverades kyrkan och alla målningar togs bort - det var funkisstilen som gällde.

Familjen Ferb år 1904, kantor i Västra Husby. Kyrkskolan i bakgrunden

Kyrkoherde Carl Magnus Wezen med familj.
Kh Carl Magnus föddes den 10/4 1832 i S:t Lars, Österg. Han var kh i Västra Husby i 50 år mellan 1878-1928, dog den 19/12 1928.

Utsikt från prästgården mot kyrkan.

Konfirmation Kyrkoherde Strid

Orgelläktaren i Västra Husby kyrka 1902
Restaurering av Västra Husby kyrka 1902
Restaurering av Västra Husby kyrka 1902
 
Om du har bilder eller synpunkter på bildarkiven, skriv gärna till:
Orvar Halldin E-mail: orving@telia.com
Sidan ändrad 20130204