Gamla skolkort från Västra Husby

Bildarkivet är under uppbyggnad och identifiering av bilderna pågår.

Kyrkskolan i Västra Husby omkring 1917. Lärarinna Lovisa Jonsson. Med på kortet finns Axel Dahl Dalhem Elsa Norrbom  Prästgården och Gunnar Andersson Hälla.

Kyrkskolan, småskolan 1918. Lärarinna Lovise Jonsson

l

Dömestad småskola omkring 1950-51.Stående f.v. Birgitta Wikman Ringby Storgård, Siv Johansson Vena, Lena Ringstöm Dömestad skola, Ingamaj Andersson Bryttsätter, Karl Erik Svensson Restad, Sten Harrström Ringby,
Sittand f.v.Okänd, Georg Andersson Bryttsätter, Torsten Ljungkvist Bäcken, okänd, Ulla-Britt Träff Mossen.

Västra Husby, Skolklass med Kantor Ferb

Västra Husby. Lärarinnan Lovis Jonsson med skolbarn utanför kyrkskolan
Västra Husby. Lärarinnan Lovis Jonsson med skolklass utanför kyrkan
Västra Husby kyrkskola, Lärarinnan Lovisa Jonsson med klass..
Kantor Axel Ferb med skolklass framför Västra Husby kyrkas östra ingång.
Småskolärarinnan Lovis Jonsson med skolklass. Flickan längst till höger är Ebba Hesse från Klubben född 1897.
Skolkort med Nils Friberg 1937 Dömestad
Skolkort lärarinnan Signhild Bergdahl Dömestad
Skolkort med kantor Yngve Schönberg Sollidenskolan
Skolkort med Märta Schönberg Solliden
Bild nr 15
Solliden skola 1955-56. Lärare Mats Herrlin. F.v. sittande Roland Andersson, Hälla, Gret-An Virström, Stensätter, Lisbet Karlsson, Björkhaga, Kerstin Svensson, Tallbo, Anita Andreasson, Minsjö, Birger Viström, Stensätter, Ingvar Sjöström, Tallborg.
Stående f.v. Lars Bark, Långmossen, Sven Åke Söderstjärna, Åbyggningen, Lennart Karlsson, Hagaborg, Sven Hellman, Hjärpdalen, Evald Karlsson, Luddingsbo gård, Lars Karlsson, Korskullen.
Bild nr 16
 Soliden skola. Kantor Sjögren. Sittande f.v. Lars Dahlin, Minsjö, Lars Göran Öhr, Röda Klämma, Annmari Johansson, Tomtebo, Marianne Andersson, Brånsätter, Kerstin Svensson, Tallbo, Kurt Karlsson, Luddingsbo, Birger Virström, Stensätter.
Stående f.v. Roland Andersson, Hälla, Knud, Gäverstad, Torbjörn Nilsson, Gäverstad, Ingvar Sjöström, Tallborg, Kennet Lagander, Hagtorpet, Ronny Åman Djurtorp.
Bild nr 17
Soliden skola.Första raden f.v. Margareta Hesse,Klubben, Sven Inge Karlsson, Minsjö, Per Arne Öhr, Röda Klämma, Ingemar Johansson, Prästgården, Sven Hellman. Mellanraden f.v. Lisbet Karlsson, Luddingsbo, flicka okänd, Lennart Karlsson Hagaborg, Lars Karlsson, Korskullen, Evald Karlsson, Luddingsbo.
Bakre raden f.v. Birgitta Andersson, Torensborg, Mari-loise Andreasson, Minsjö,Inger Jonsson, Brotorp, Greta Virström, Stensätter, Lars Bark, Långmossen.
Bild nr 18
Soliden skola, lärare Margit Granberg, 3 och 4:e klass. Stående från vänster Roland Andersson Hälla, okänd, Gösta Wiström Stensätter, Anita Andreasson Minsjö, Ingvar Sjöström Önstorp, Lars Bark Långmossen.
Sittande från vänster. Kurt Carlsson Björkhaga, Kennet Lagander Minsjö, Ann-Mari Johansson Tomtebo, Marianne Andersson Brånsätter, Ronny Åman Djurtorp, Lasse Öhr Klämma.
T.v. hunden Aramis och t.h. Iván.
Bild nr 19
Kyrkskolan. Främre raden f.v. Lennart Karlsson, Hagaborg, Leif Karsson, Norrbo, Lasse Bark, Långmossen,Lars Karlsson, Korskullen, Ingvar Sjöström, Tallborg, Krister Nilsson, Snövelstorp, Roland Andersson, Hälla, Lars i Mossen, Karl-Gunnar Karlsson, Hjärpdalen, okänd pojke från Minsjö.
Bakre raden flickor f.v. okänd, Gäverstad, Anita Andreasson, Minsjö, okänd, Gäverstad, Pia, Gneckstad, Agneta Svensson, Röckstad, Lisbet Karlsson, Luddingsbo, Ingegär Karlsson, Luddingsbo, Kerstin Svensson, Tallbo.
Gårdeby skola 1952-53 , sjunde klass.
Första raden f.v. Ingegärd Hertzman Tvärdala, Maj Pettersson Nyttorp. Kerstin  Nerv Gårdeby, Göta Ängkullen Gårdeby, Ulla-Britt Gustavsson Norrbo Åbyggningen, Ann-Mari Johansson Myrgården Gårdeby, Karin  Pettersson Nyttorp, Gun-Britt Johansson Klämma, Vivianne Björk Restad.
Bakre raden f.v. Sven Olov Andreasson Minsjö, Bengt Olov Filipsson Norrbotorp, Anders Nyström Källtorp, Bent  Karlsson Hageby, Miriam Sunesson, Göte Andersson Gårdeby, Elsvig Sjöström Önstorp, Rolf  Zettervall Gårdeby, Zåtterman Gårdeby, Maud Svensson Gädderstad, Gösta Viström Stensätter, Läraren Starefors.
Bild nr 21
Soliden skola. F.v. Maj Pettersson Nyttorp, Barbro Karlsson Korskullen,  Ulla-Britt Gustavsson Norrbo, Karin Pettersson Nyttorp, Gunvor Andersson Hälla, Brittmari Nilsson Gävestad, Anita Bark Långmossen, Ingegärd Hertzman Tvärdala, Gun-Britt Johansson Klämma, Ulla Strand.
Utflykt till Skansen, f.v. Brittmari Nilsson Gäverstad Ulla-Britt Gustavsson, Gun-Britt Johansson, Elsvig Sjöström, Gunvor Andersson, Karin Pettersson, Maj Pettersson och Ingegärd Hertzman.
Solliden skola 3-4 klass läsåret 1949-50,lärare Margit Granberg. Pojkar f.v. Bengt-Olov Filipsson Norrbotorp, Bo Svensson Rökstad, Sven-Olov Andreasson Minsjö, Gerhard Palmgren Dala affär, Olle Karlsson Ludden, Lars i Olofstorp, Anders Nyström Källtorp, Åke Andreasson Minsjö, Henry Nilsson Ängstugan, Bengt Nilsson Snövelstorp
Flickor f.v. Karin Pettersson Nyttorp,Karin Sundin Hertzberg, Birgit Svensson Knutstorp, Eivor Larsson Oxmossen, Birgit Wahlkvist Borrmossen, Margareta Andersson Komministergården, Inger Eriksson Stora Hagen, Ingegärd Hertzman Tvärdala, Gunvor Andersson Hälla, Maj Pettersson Nyttorp, Gun-Britt Johansson Klämma, Barbro Blom Klämma.
Soliden Skola 1952, årsklasserna 5,6 och 7.
Sittande f.v. Bengt Olof Filipsson Norrbotorp, Rolf Pettersson Önstorp, Henry Nilsson Ängstugan, Bengt Olov Nilsson Snövelstorp, Åke Andreasson Minsjö, Gerhard Palmgren Dala affär, Olle Karlsson Ludden, Anders Nyström Källtorp, Sven Olov Andreasson Minsjö.
Knästående f.v. Bo Svensson Rökstad, Barbro Blom Klämma, Karin Pettersson Klämma, Gunbritt Öhr Klämma, Birgit Wahlquist Borrmossen, Siv Pettersson Önstorp, Gerd Rökstad, Gunvor Andersson Hälla , Margareta Andersson Komministergården. Bakre raden f.v. Laila Huld Önstorp, Kantor Gösta Sjögren, Birgitta Karlsson Korskullen, Birgit Svensson Knutstorp, Eivor Larsson Oxmossen, Inger Eriksson Stora Hagen, Ingabritt Jonsson Prästgården, Ingegerd Hertzman Tvärdala, Maj Pettersson Nytorp, Gunbritt Johansson Klämma, Elsvig Sjöström Tallborg.
Kyrkskolan:Lärarinna Ruth Söderberg.
Nedre raden f.h.Marianne Gustavsson Luddingsbo, Märta Karlsson Långmossen, Ing-Britt Videll, Viola Nilsson Önstorp, Anna-Lisa Andersson Stenbrinken, Elsy Svensson Rökstad, Ulla Lilja Snöveltorp, okänd,
Mittenraden f.v. Sven Ring Klämma, Lasse Fredriksson Norrbo, Hugo Axelsson Tvärdala
Övre raden f.v.Åke Gustavsson Luddingsbo, Gunnar Karlsson Wik, Karl-Erik Jansson Norrbo, okänd, okänd, Stina Strand Frizberg, okänd, Ture Thern Skogtorpet, Gösta Svensson Rökstad, Karl-Axel Gustavsson Luddingsbo, Axel.. Nysäter, okänd.
Småskolan i kyrkskolan, V. Husby år 1918.
Lärarinna Lovisa Maria (Lovis) Jonsson född 1860. Död 1927 i Kuddby. Första raden från vänster: Anna Lisa Milde, Margit Svensson Luddingsholm, Ester Davidsson Snövelstorp, Inga Norrbom Prästgården, Maja Andersson Klockargården, Lydia Andersson Stenbrinken, Astrid Gustavsson Gäverstad,
Andra raden sittande fr.v. Arnold Karlsson Ekerbring Nybygget, Sven Olsson Djurtorp, Ingrid Möller Önstorp, Rosa Hollertz, Maja Andersson Stavsätter, Erik Karlsson, Olov Karlsson, Edvin Andersson Stavsätter.
Stående från vänster: Edvin Johansson Röda stugan, Olov Andersson, Bertil Johansson, Bertil Gustavsson Gäverstad, Ragnar Ring Klämma, Tyra Johansson Hagsätter, Birgit och Arne, kantor Strands barn som ännu inte börjat skolan, Anna Rydström Snövelstorp, Signe Davidsson Snövelstorp, Evert Karlsson, Fritiof Rydin Luddingsbo, Arne Andersson Klämma
Bild nr 28
Bild nr29Västra Husby kyrkskolan. Lärare och kantor Torsten Strand kom till V. Husby 1911 lärarinnan Maria Svensson, vikarie. Barnen födda 1900-1902.
Första raden från höger: 2 okända. Flicka Johansson Källtorp. 3 okända.
Andra raden från höger: vit klänning Vilma i Skälet. Märta Johansson (Svartens) i Brotorp. Elsa Davidsson Snövelstorp. 2 okända. Lisa Andersson Klockargården. 3 okända.
Tredje raden från vänster: Stående, bredvid kantorn Einar Nilsson Stenslund, vit klänning Elsa Andersson Klockargården. Olga Andersson Stavsätter. Okänd. Märta Norrbom Prästgården. Flicka Johansson Källtorp. 2 okända. Tyra Vilhelmina Johansson Hagsätter född 1900. Okänd. Matilda Andersson Stora Hagen född 1902. 2 flickor och en pojke okända. Från höger bredvid lärarinnan med svart rock Uno Norrbom Prästgården. Bakom, vit skjorta Martin Eriksson Häggetorp. Den Knut Landström Grindtorp. Allan Holm Hjärpdalen. Den långa pojken i mitten från Tvärdala?
Bild nr30 Söndagsskola Lärarinnan, frälsningssoldaten och adjutant Juliana (Julia) Amalia Cedervall, född 1854, Björklund, Luddingsbo, sitter till vänster.
Första raden från v. Elsa Norrbom, född 1904 Prästgården. 8 okända.
Andra raden från v. okänd. Elsa Andersson, född 1900, Klockaregården. Elsa Davidsson Snövelstorp. Flicka Johansson Källtorp. Vilma i Skälet. 3 okända flickor En pojke från Tvärdala? Och 3 okända.
Tredjeraden från v. Bakom Julia okänd. Märta Norrbom, född 1902, Präst-- gården. Maria Karlsson senare (SyMaja) Rosenborg eller Hagebylöt. 2 okända. Lisa Andersson, född 1903, Klockaregården. Flicka Johansson Källtorp. Matilda (Tilda senare Mattis) född 1902, Stora Hagen. Okänd pojke. Raden längst bort fr. v. Okänd. Gärda Karolina Johansson, född 1898, Hagsätter. 4 okända flickor.
Kyrkskolan V.Husby. Storskolan. Barnen födda 1900-1 902.
Lärare kantor Torsten Strand som kom till V.Husby år 1911 och lärarinnan Maria Svensson som var vikarie. Bland barnen finns: En flicka Johansson från Källtorp, Tvärdala, Elsa Andersson Klockargården, Hulda Flod Grönlund, Elsa Davisson Snövelstorp, Märta Johansson(Svartens) i Brotorp, Vilma i Skälet, Matilda (Mattis) Andersson Stora Hagen, Tyra i Hagsäter, En flicka till från Johansson i Källtorp, Tvärdala, Märta Norrbom Pästgården, Olga Andersson Stavsäter, Lisa Andersson Klockargården, Einar Nilsson Stenslund, Erik Nilsson Stenslund, Uno Norrbom Prästgården, Allan Holm Sveden, Martin Eriksson Häggetorp, en pojke som är med sina syskon på många av fotografen Johan Erikssons kort.
Småskolan Minsjö skola, Ängstugan. Skolåret 1899-1900.
Lärarinna Signhild Bergdahl född 1874. Pojken längst till höger främre raden är Elis Pettersson son till trädgårdsmästare Pettersson i Tvärdala. Senare år 1914 flyttade de till Karlsborg. Längst till höger bakre raden Erik Eriksson från Häggetorp född 1892.
Bild nr33
Bild nr34
Bild nr35
Bild nr36
Bild nr37
Småskolan Minsjö skola, Ängstugan. Byggd 1895.
Lärarinna Signhild Bergdahl född 1874. Kom 1896. År 1916 flyttade hon till Dömestad skola i V. Husby och gick i pension där 1935. Barnen är inte kända vid namn. Men några flickor finns med på kort från Tvärdala.
Bild nr39
Bild nr40
 
Om du har bilder eller synpunkter på bildarkiven, skriv gärna till:
Orvar Halldin E-mail: orving@telia.com
Sidan ändrad 201602011