Bli medlem i Västra Husby Hembygdsförening
 

Bli med i vår förening där vi värnar om vår hembygd. Vi blickar bakåt för att känna vår historiska bakgrund. Vi verkar i nuet för en levande bygd. Vi ser framåt för en bygd i utveckling. Gemensamt gör vi det och vi har roligt tillsammans.

Medlemsavgiften är 125:- per person och år. Är man fler i familjen som vill vara medlemmar betalar de 50:- per person och år 
Bankgiro 128-2201
(Plusgirot är inte kvar)

 

    Hembygdsgården "Gamla Hemmet" i vinterskrud