Gamla Hemmet i Västra Husby socken
Hemmet och Hembygdsföreningen


Gamla hemmet är en timrad tvåvånings träbyggnad belägen i korsningen Norrköpingsvägen och väg 210
Genom forskning har det framkommit att huset är byggt 1856 som fattighus. Det är dokumenterat att här har fattigvård bedrivits redan på 1600-talet och det nuvarande huset har stått här i stort sett oförändrat sedan det byggdes och vi tyckte att det skulle vara förödande om det inte bevarades ur kulturhistorisk synpunkt. Huset har under många år stått tomt efter att senast varit klubblokal för en motorcykelklubb. Det visade sig vid undersökning att det inte fanns någon registrerad ägare av huset, vilket är en märklig företeelse, men det har  slutligen ändå bestämts att vara i kommunens ägo.

Föreningen har tidigare inte haft någon ”hemvist” utan vid behov hyrt in sig vid möten och andra träffar i olika lokaler i bygden. Många medlemmar har länge haft en stark önskan att få ta hand om det ”gamla hemmet”, som de har personliga minnen ifrån. Det skulle bli en vitamininjektion för föreningen att få en fast punkt att utgå ifrån.
 


Hemmet innan rutorna slogs ut och gräset växte högt

Det har varit en önskan att kunna ha en bredare verksamhet som samlar människor. Då behövs ett lämpligt ställe att vara på. Gamla Hemmet som föreningen nu får disponerar anser vi  vara ett sådant ”lämpligt ställe” såväl storleksmässigt som geografiskt beläget. Avsaknaden av ägare satte en tid hinder i vägen men när det blev klart att kommunen är ägare har det hela löst sig och nu är vi där.

Huset har naturligtvis varit nedgånget då det stått tomt i många år och inte underhållits. Det är ändå är ett gediget timmerhus och som vi precis som vi trott inte varit något hopplöst fall. Många frivilliga krafter har under drygt två års tid  fått huset och det lilla uthuset i ett mycket bra skick. Uthuset har efter ett års renovering blivit riktigt trevligt med ny fasad och en altan utanför. Vedboden har blivit en modern  handikappanpassad toalett och boden kommer att inrymma snickerimaskiner som vi fått av kyrkan. Det gamla dasset är återigen i full funktion även om det kanske inte kommer att användas särskilt mycket.
.


Uthuset som haft ölutskänkning på motorcykelklubbens tid.


 
Tanken från föreningens sida är inte att "Hemmet" ska vara något museum utan ett hus för aktiv verksamhet av olika slag. Vidare upprustning av övre planet, som nu är på gång, skulle kunna erbjuda utrymmen för ex. vis kurser i hantverk, forskning och dylikt eller lokal för någon annan förening i trakten.
 
Ett mål har varit att kunna hålla öppet för medlemmar och bygdens folk som en resurs. Där anser vi oss vara redan nu och erbjuder såväl föreningar och sammanslutningar som privatpersoner att hyra in sig på dagar eller kvällar. Allt fler upptäcker att "Hemmet" är ett bra ställe att ha sammankomster på.
 

Vår avsikt är att åstadkomma en levande verksamhet inte bara genom kurser och sammankomster utan även med ett aktivt samarbete med skolan i Västra Husby, som ligger i närheten. Exempel på aktiviteter tillsammans med skolan kan vara: Byggteknik och hantverk förr och nu, att spinna, sticka och väva, skolträdgård med medicinalväxter och vad de kunde användas till, hur man gör smör etc, etc. Möjligheterna är många och bara fantasin sätter begränsningar.

För de lite äldre som redan gått ut skolan kan man ha gubb- och gumdagis med berättar och ljugarträffar, bygdeforskning,  datastuga  och kurser av olika slag. Gammeldags höbärgning och gärdsgårdsbyggande är också aktiviteter man kan ägna sig åt och gärna detta tillsammans med skolbarnen på deras friluftsdagar. Även här är möjligheterna många.


Gamla Hemmet i vinterskrud mellandagarna 2014

 


 


Åke Öberg