Gamla Hemmet i Västra Husby socken
Uppritning av huset
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Nedre plan                                                                                                     Övre plan