Gamla hemmets historia

Forskning om Gamla hemmets historia har påbörjats i Söderköpings kommunarkiv. Det hitills äldsta dokument som hittats rörande Fattighuset är ett försäkringsbrev från 16 september 1859, tecknat av Västra Husby församling och Brandstods-Bolaget inom Östergöthlands med Wadstena Län.
Vid kommunalstämman den 19 nov.1903 bestämdes enhälligt att bygga ett nytt fattighus, nuvarande Solliden. I samband med planeringen av nya fattighuset uppdagades att det gamla fattighuset från 1855 byggts på ofri grund eller som det står i ansökan till Konungens Befallningsman i Östergötlands län "... hvilket område år 1855 utan vederbörligt tillstånd intagits till tomt". År 1904 upprättade kommissionslandsmästaren A.G. Lövstrand en karta på 23 ar och 15 kvadratmeter för området.

Den 1 april 1908 uthyrdes gamla Fattighuset till Skomakaren Albin Hollertz

I Uno Norrboms anteckningar om Västra Husabys historia har jag hittat följande om Fattighuset eller Gamla Hemmet.

Uno Norrbom nämner på ett ställe i sina anteckningar att föreståndarinnan för gamla fattihuset hette Vålin och bodde på äldre dagar i Grenadjärtorpet Norrbo 7.