Gamla Hemmet i Västra Husby socken
Rapporter februari 2014
2014 02 24
Schaktningen för vatten och avlopp gick bra ur den aspekten att farhågorna för mycket sten inte besannades. Däremot en lera så hård att den nästan var som sten.Men nu är det gjort. Återstår att få ner avloppsrören som Jörgen lovat att fixa fram.

Uppreglingen för golvet är nu i det närmaste klar och montering av golvbrädorna är påbörjat. Detta ledde till att fikarasten idag kunde upphöjas till golvlagsfest. I samband med detta börjar man undra var taklagfesten blev av? Men vem vet, den kanske kommer så småningom.
Inne i huset förbereddes för sammankomsten på söndag. Orvar och Inger sammanställde inför bildvisningen och Lisbeth gjorde en rejäl urstädning och gardiner byttes i södra rummet redan i fredags så nu är alla välkomna på söndag.

Åke
 


Nu börjar golvet ta form. Ser lovande ut tycker jag.

 
2014 02 10
Rapporten veckovis tenderar att bli lite enahanda då det är ungefär samma sak som händer vecka efter vecka med fortsatt schaktning och urgrävning för golvet i uthuset. Börjat ändå med  uppregling för golvet och i och med det kommer det att se ut att gå lite mer framåt. Återstår att schakta ur för vatten och avlopp till blivande handikapptoan och det kan blir ett digert jobb om det är mycket stora stenar. Mycket sten har det varit och alla som ligger för högt måste bort förståss. Jag börjar fundera på hur mycket en mansbörda är. För mig är det i alla fall mindre än de två stenar som jag fått upp och just nu ligger kvar inne i huset. Finns det någon fackförening som ideellt arbetande Hembygdsföreningsmedlemmar kan ansluta sig till och rådfråga?
Bildinläggningen pågick förståss även denna måndag igen efter en veckas uppehåll.

Åke


Golv på gång men hur får man ut stenarna?
2014 02 03
Skönt väder denna måndag med plusgrader och riktig dagsmeja då solen skiner. Arbetet med att köra ut bråte ur uthuset fortgår. Det är såväl bråte som rester från vedboden och grus. Skiljer på det då gruset kan komma till användning någonstans. Måste schakta ner så att reglingen för golvet får plats. Sågat bort golvstockarna som legat i skillnaden mellan de olika utrymmena. En gång har det hjälpt till att hålla ihop huset i nederkant men den funktionen har för länge sedan  upphört då en stock var upprutten i infästningen. Nu får det bli det nya golvet som håller ihop det hela. Börjat med att spika upp reglar runt om för att se på vilken höjd golvet hamnar och kunna avgöra  hur mycket som måste schaktas bort. Latmasken biter när det gäller handschaktning så man vill inte göra för mycket.
Bildinläggningen fick anstå denna måndag men Orvar, Lisbeth, Torsten och Jörgen var här i andra ärenden så vi fick en trevlig fikastund tillsammans.

Åke

Urschaktning pågår. Lägg märke till motorcykeln på väggen.
Snart det enda som påminner om motorcykelklubbens era.