Gamla Hemmet i Västra Husby socken
Rapporter januari 2014
2014 01 27
Vintervädret står sig så det känns bra att kunna hålla sig inomhus även om det inte är någon värme inne i uthuset. All inredning och mellanväggarna är nu bortrivet. Mellanväggsplankorna är sparade och upplagda på loftet för att kunna sättas upp igen. Börjat att ösa ur löst fyll i gamla dasset och vedboden för att kunna lägga golv. I dasset fanns rester av det som det har varit avsett för bakom en träinbyggnad i ytterväggen. Väl brunnet och förmultnat. Hugade som vill ha lite till ett grönsaksland i vår kan höra av sig för avhämtning.
Gamla vedboden är ju nu tänkt som handikapptoa så där måste vatten och avlopp dras in. Hela utrymmet måste sedan isoleras för där måste vi ha grundvärme så inte vattnet fryser.
Brandförsvaret har denna dag varit ute och synat Hemmet ur brandsynpunkt. Vi har kallat på dem för att vara rätt rustade om en brand skulle inträffa. Allt var ok med kompletteringar av några skyltar som vi ska göra.
Orvar och Inger jobbar oförtrutet på i sin datastuga och bildinläggning.

Åke

2014 01 20
Snö, soligt och ett par grader kallt denna vinterdag där vi också konstaterade dagsmeja vid Hemmets södervägg. Får en att hoppas att en vår kan komma så småningom. Plockat ur en mängd bråte ur uthuset och börjat riva bort mellanväggen bland annat. Den ska upp igen när golvet har blivit lagt. Förhoppningsvis lite rakare än vad den har varit nu.
Rogerth har börjat dra elkabel till spishällen i köket och så har vi hämtat ett skåp som han har skänkt till föreningen. Det gör sig bra i hörnet i södra rummet.
Lisbeth och Ann-Mari har "julat av" så nu är det roliga slut för den här gången. Bildinläggning av Orvar och Inger i vanlig ordning. Gå gärna in och titta.

 

Åke

 


Skåpet prydligt inställt i hörnet.
2014 01 13
Påbörjat med måndagsaktiviteterna lite smått efter helgerna. Lite kallt för utomhusjobb och lite snö men fördelen är att man slipper den kladdiga leran. Kommunen har varit här i mellandagarna och satt in vattenmätaren så nu är det klart. Klart blev även idag syllplanken runt uthuset och alla  knutbrädor. Nu går det inte att göra så mycket mera utvändigt innan vi får de okantade lockbrädorna till väggpanelen så till nästa gång blir det nog att börja att iordningställa lite inomhus. Skiljeväggen mellan stora rummet och de mindre måste plockas ner för att få det bra för den lutar så mycket. Därefter är det tänkt att börja med att lägga in golv.
Inger och Orvar har även kört igång med bildinläggning och vi hade en fikastund tillsammans inne i fattigstugan. Tänk att man kan ha så trevligt där men det var kanske inte så för fattighjonen.
 

Åke


Väggen mot vedbon borttagen men ölutskänkningsluckan
från gamla dasset är kvar