Gamla Hemmet i Västra Husby socken
Rapporter juli 2014
2014 07 28
Värmen och den svåra torkan håller i sig. Regn som har kommit i mängder på vissa håll har inte synts till här på Hemmet. Vi har vattnat för att hjälpligt hålla gräset vid liv men fick idag reda på att bevattningsförbudet som gället i Snövelstorp och Luddingsbo även gäller oss och då ska vi naturligtvis rätta oss efter det. Nu får vi förlita oss till att någon annan vattnar åt oss....
Nockplåten som suttit lite halvlöst är nu äntligen fastsatt bättre med en plåtklädd bräda i nederkant. Monteringen blev en smula äventyrlig då icke önskvärda flygande individer bosatt sig på ett par ställen under takpannorna. De gick till attack så fort jag lyfte bort första takpannan och en av dem fick in en fullträff på min näsa. Fick angripa taknocken från baksidan istället där det i alla fall just då var fritt fram.
Bosättarna är i skrivande stund kvar då bekämpningsmedlet för tillfället var slut på Djurbergs. Fortsättning följer......

Tillägg: Vedergällning utförd. Två fiendenästen nedkämpade med hjälp av radar och med gott resultat. Kan finnas vissa individer kvar som inte var hemma vid min attack. Misstänker dock att det kan finnas en bosättning till lite högre upp som jag inte för tillfället kom åt. Återkommer om det. Listigt av dem, för det är lite svårare att komma undan en motattack när man står på en stege. Kanske någon frivillig vill ställa upp. Möjligen någon med jaktvana?

Åke

 

2014 07 14 -15
Städning av loftet ovan toaletten och dasset var huvudschemat dessa två dagar. Mycket bråte och jox som var olustigt att ta reda på.. Man vet inte riktigt vad det innehåller så man kan inbilla sig mycket. Särskilt ett gammalt bolster var otäckt som dock med hjälp av bl.a. en högaffel krånglades der i en större sopsäck. Nu är det i alla fall hyggligt rengjort och masonitskivor påspikade på golvet för att hindra att skräp faller ned genom golv(tak)springorna. En dammsugning i dassets tak kan vara bra för att få bort mycket av sådant som ändå ligger kvar.
Avloppsluftningen är uppdragen och ansluten till en ventil högt uppe i gavelväggen så att vi förhoppningsvis inte ska känna någon lukt. Uppe på loftet är det nu bara isoleringen kvar att lägga ovanför toaletten.
Toaletten anser jag vara klar förutom handikappstöden (som inte kommit) och toalettpappershållaren. Ja och så elen förståss. Det blir bra mörkt nu om man stänger dörren men det går ju att använda toan med dörren öppen. Det vet jag.
Dasset är också färdigt förutom att det ska stå tunnor under fjölarna (hålen). Lämpligt om det ska användas. Och så tidningar förståss! Dagstidningar är bäst för ändamålet. Både NT och Folkbladet går bra. Kungabilder borde vi också ha. Det är trevligt att titta på.  En rensning av eventuellt kvarvarande spikar vore bra och så en dammsugning. Även här blir det dessvärre mörkt när man stänger dörren.
Boden är också klar förutom eventuell rensning av kvarvarande spikar i stommen. Ja och så blir det mörkt när man stänger dörren även här men det gör ju inte så mycket i det här utrymmet.
Nu är det att hoppas att det blir mycket regn framöver så att det blir fart på gräset. Jörgen har levererat kvävegödning som jag spred ut i förhoppningen att det skulle komma regn. Det kom endast lite men jag har vattnat en del så förhoppningsvis ger det ändå effekt.

Åke
 


Nu är uthuset i det närmaste färdigt
2014 07 07 -09
Att montera in toalettutrustningen och få den ansluten med vatten och avlopp har varit schemat under tre dagar. Förutom att vattna förståss, för det är torrt och varmt, bra för semesterfirarna men sämre för det nyuppkomna gräset. Magert är det tyvärr också så gräset ser lite blekt och tanigt ut. För att få lite bättre fart på det har Inger och jag förärat föreningen NPK-gödning som jag har spridit ut på gräsytorna och sedan vattnat. Förhoppningsvis så ska näringen då komma ner till gräsrötterna. Vi får se hur det blir.
Nu på onsdagen är rörkopplingarna på toaletten och i källaren klara. Det gick bra förutom en rörskarv som jag fick täta om men nu ser det hyggligt tätt ut. Inget vatten som stänker i ögat i alla fall.
Svetsning av golvmattan i hörnen återstår då varmluftpistolen slutade att alstra värme så nu är det bara en luftpistol. Är det någon som vill ha en luftpistol så är det bara att säga till, men den är nog oduglig som det också.
Ps. Toaletten är provad. Fungerade bra! Ds

Åke
 


Toaletten funktionsduglig. Lite kompletteringsarbete
återstår nu bara.

 

2014 07 02
Ägnade morgonen åt att lägga in mattan på toaletten. För att slippa skarv på mattan blev det endast en liten uppvikt kant på tre cm men det tycket jag räcker i ett sådant här utrymme som det endast är vid eventuellt läckage som det ska komma ut vatten på golvet.
Svetsning i hörnen och en metallist vid tröskeln återstår. Sedan blir det att plocka in utrustning.

Åke

 

 

 

 


Golvmattan på plats. En uppiggande färgklick i grått.