Gamla Hemmet i Västra Husby socken
Rapporter mars  2017
2017 03 13  
Nu är vi igång igen med renoveringen av Gamla Hemmet. Nu är det slutspurten med sista rummet, det övre södra. Till hjälp har vi två elever från Nyströmska skolan som gör praktik. Praktiken ska vara över hela vårterminen så vi får se om vi är färdiga då. Praktikanterna heter Bereket Zeray och kommer från Etiopien och Mohamad Khio och kommer från Syrien.
Måndagar och onsdagar kommer vi att hålla på med att rusta upp rummet.Första åtgärden har varit att riva ut en väggar till vindsutrymment och lite inredning och annan lös bråte. Gammal lerklining är inte direkt dammfritt har vi erfarit. Hälften utrivet och utforslat genom en slas från fönstret.


 Åke

 
2017 03 15

Allt utrivet förutom golvet som vi vill ha kvar ett tag till för att ha något att gå på. Den gamla lerkliningen  är förpackad i säckar för vidare transport till en deponi någonstans. Nästa gång ska vi ha lite teori om vad som ska göras, i vilken följd och vad och hur mycket material vi måste anskaffa.

Åke