Skördetid och skördefest!


Hembygdsföreningen medverkade i söndagens tacksägelsegudstjänst.
Många gudstjänstbesökare.
S:t Ragnhildskören.
Stefan Sandberg predikade.
4
5
6
7
Efter gudstjänsten serverades kaffe.
9
Många skördealster hade skänkts.
Roland höll i klubban och Bengt skötte protokollet.
Sist ropades Puttes stora pumpa, odlad i Småland, ut.