Många samlades i Gamla Hemmet för att se bilder från början av förra seklet.
Inger i Hagen lotsade oss med stor precision genom ett 50-tal bilder främst från
kyrkbacken, Klubben och Norrbo.