Västra Husby hembygdsförening anordnade en fin blomstervandring vid Klämma sluss under ledning av Göran Göransson.
Ett 20-tal intresserade kom. Frågorna blev många. Och allt hade Göran svar på.
Ibland blev det alltför avancerat för fotografen som , på sin höjd kan skilja på maskros och prästkrage.
Men det blev en trivsam vandring som slutade med en fikastund vid Klämma slussport

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
22
23.

24
.25
.26
27
28
29
30