Friluftsgudstjänst i Gamla Hemmet. Stefan predikade, Karl-Gunnar spelade och sjöng.
Lisbet ordnade kaffe och Åke berättade historien om det Gamla Hemmet
Det blev en fin och trivsam eftermiddag för oss som var med.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14