Friluftsgudstjänst i Gamla Hemmet.


Ett 25 tal personer hade mött upp på Västra Husby Hembygdsförening. Det blåste rejält, men solen sken. Församlingens nya kyrkoherde Pontus Mårtensson predikade och vår gamla kantor Kalle Främberg spelade och sjöng. Efteråt serverades kaffe.
Plankor över bockar, som på gamla tiders tältmöten - nostalgi för en del.
Kyrkvärd och textläsare Kurt Harrström samtalar med kyrkoherden.
I fjärran ser man kyrkan.
Så var vi bänkade och sjöng " I denna ljuva sommartid...."
Predikan idag handlade om brödundret och tacksamhet över Guds rika natur.
Kaffe  med goda kakor till serverades till det facila priset av en 20:a.
Förplägnaden räckte till alla.