Årsmöte mars 2017
Ett 30-tal medlemmar mötte upp i Gamla Hemmet till årsmöte för 2017.  Bengt hälsade välkommen och ledde mötet. Inger läste upp föreningens  innehållsrika  verksamhetsberättelse. Föreningens finanser var goda och väl skötta. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Val av styrelseledamöter förrättades. Åke gjorde en presentation av hemsidan och vi fick ta del av den omfattande forskning kring bygdens gårdar och byar, som gjorts. Hemsidan "www.vhhf.se" har under året haft 32147 besök. Mest från Sverige, över 19000, USA kommer näst med över 4000 besök. En skärmdump av statistiksidan kommer som sista bild.
Kaffe med fralla serverades. Efter kaffet fick vi göra en intressant och vacker resa genom Sverige med Bengt Helmerud som ciceron. En lysande och säker föreläsare, trots sina 90 år fyllda. Det blev en trivsam måndagskväll i Gamla Hemmet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Statistik från Hemsidans Webbhotell "One.com"