En kväll i Kosovo.

Daniel från Stora Hagen berättade levande och humoristiskt om sin tid som FN-soldat i Serbien." I tjänst för freden" hette föredraget, som gav en god och intressant bild av FN-soldatens många uppgifter i ett krigsdrabbat land.
2
3
4
5
6
7
8