Gärdesgårdsbygge fortsätter.


 Kungen fyller 70 år och flaggan är i topp på Hembygdsgården .  Ett antal flitiga föreningsmedlemmar jobbade med fortsatt  gärdesgårdsbygge. Som belöning fick man gott förmiddagskaffe och ärtsoppa till lunch. Inger och Brittmari stod förr rusthållet.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20