Hur ser Skäggestad kvarn ut idag? Den frågan ställdes i Gamla Hemmet på måndagförmiddagen.
Vi reser och ser, sa Torsten, jag bjuder på skjuts!Det blev mycket mer än Skäggestad kvarnen.
En intressant och vacker resa genom Västra Husby och Drothems socknar.
Torsten var inte bara chaufför, han var en otroligt kunnig guide och kunde namn
på alla gårdar och sjöar vi reste förbi - ja, även namnen på dem som bodde där.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20