Kvast- och fågelholkslöjd.


Åke hade väl förberett för hantverksdag. Virke och kvistar i mängd. Men få nappade. Dock, de som var där, var desto flitigare. Det blev både fågelholkar och kvastar.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13