Hembygdsföreningens årsmöte i Gamla Hemmet 2014

Ett 25-tal hade samlats till årsmöte
Ordförande Bengt Johansson öppnar mötet.
Inger läser årsredogörelsen....
... men underhåller senare med intressanta berättelser
ur Söderköpings tidning från 1914
Torsten Harrström fyller på med två trevliga historier ur livet.
Sen blir det kaffe och god smörgås.....
...alla lät sig väl smaka.
..och det blev mycket prat om gårdar och människor som funnits i bygden ...
...sen tog Lisbet Harrström fram dragspelet
och introducerade något så modernt som quiz...
..alla var med på noterna och t.o.m. jag kände igen Flottarkärlek.
Vem minns inte Hyland och Karusellen