Gamla Hemmet i mars 2017.


Full verksamhet i Gamla Hemmet, när fotografen tittade in. På bottenvåningen jobbade Helmut med att klä om stolar. På övre våningen dånade det väldiga. Åke med två praktiserande byggelever rev väggar till garderoberna i södra rummet. På så sätt fick man ännu ett stort rum. Just när fotografen  var där, kom mentorn för gymnasieeleverna med delar av klassen på studiebesök.
1
2
3
4
5
6