Västra Husby hembygdsförening ordnade slåttergille vi Klämma sluss.
Solen sken och båtarna gled förbi på kanalen .Ett 15-tal personer hade mött upp med eller utan lie och räfsa.
Åke och Torsten slog med stor färdighet. Torsten satte upp en fin hässja.


1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19