Karl Albert Karlsson
Hemmansägare i Restad by.
Född 1889

.

Minnesbilder från Restad Familj och uppväxt i Restad by