Västra Husby Hembygdsförening 20 år    2019

En hel del har hänt under de 20 år som föreningen har existerat. Från en blygsam start till att vi nu har en "egen" Hembygdsgård, Gamla Hemmet som vi rustat upp. Där finns möjlighet till mycket aktiviteter såväl för föreningen som andra som för en billig penning kan hyra och vara där.
 
Bildspel Bilder från de gångna åren. Fotograf och sammanställare Orvar Halldin.    
Renoveringen Veckorapporter med bilder från renoveringen