rapport jan 2016.html

Gamla Hemmet
Avsikten är att den gamla fattigstugan i V. Husby skall vara centrum för föreningens verksamhet. Ett mål är att kunna hålla öppet och vara en resurs för medlemmar och bygdens folk. Särskilt under sommaren men  även under resten av året. Vi vill åstadkomma en levande verksamhet inte bara genom kurser och sammankomster utan även med ett aktivt samarbete med skolan och annan verksamhet i bygden.
För att få Hemmet i brukbart skick så krävs det en riktig upprustning som får ta en rimlig tid att genomföra för att inte det ska bli för betungande.
Efter två och ett halvt år har såväl själva huset som uthuset blivit så upprustade att det har en god funktion och bedöms som trevligt och trivsamt.


 

 


Hemmet innan vi började 2012
 
Här nedan är länkar till vår avsikt och förhoppningar om hemmet, forskning om Hemmets historia, uppritning av hemmets båda plan innan renoveringen.
Dessutom rapporter om hur upprustningsarbetet har framskridit vecka efter vecka. Klicka på "Händelser" här nedan och läs.

Hemmet ett par år senare
 
Om hemmet
Forskning om gamla hemmets historia
Ritningar
 

 

Händelser juli 2012 Händelser jan 2013 Händelser jan 2014 Händelser jan  2015 Händelser jan  2016 Händelser  mars
2017
Händelser aug 2012 Händelser feb 2013 Händelser feb 2014 Händelser feb  2015
Händelser sept 2012 Händelser mars 2013 Händelser mars 2014 Händelser mars  2015    
Händelser okt 2012 Händelser april 2013 Händelser april 2014 Händelser april  2015
Händelser nov 2012 Händelser maj 2013 Händelser maj 2014 Händelser maj  2015
Händelser dec 2012 Händelser juni 2013 Händelser juni 2014 Händelser juni  2015    
  Händelser juli 2013 Händelser juli 2014 Händelser juli  2015    
  Händelser aug 2013 Händelser aug 2014 Händelser aug  2015    
Händelser sept 2013 Händelser sept 2014 Händelser sept  2015    
  Händelser okt 2013 Händelser okt 2014 Händelser okt  2015    
  Händelser nov 2013 Händelser nov 2014 Händelser nov  2015    

 
Händelser dec 2013 Händelser dec 2014