Hälla by Gästgivaregården

Hälla gästgivargård, mangårdsbyggnad
tidigt 1900-tal

Enligt boken « Östgötska gästgivargårdar »

•1649 - Jacob Skytte :Hälla « belägen 1 1/9 mil från Fristad och 2 mil från Markaryds gästgivaregård ».
•1708 – brev från Karl XII daterat Mochilou den 25 juli, uppdrogs Krono- eller Gästgivargården till generallöjtnanten och guvenören Jacob Burenskiöld.
•1749 – Hållskjutslista till Hälla Gästgivargård upprättad på landshödning Gustaf Adolf Lagerfelts order 18 aug 1749 om ett par håstar om dygnet.
•Gästgivaren i Hälla bör själv ha 8 svarsgoda hästar med nödiga vagnar, slädar, kärror och selar efter förordningen, varjämte anslås till hjälpskjuts listade hemmans åbor, vilkas hästar gästgivaren tar ut i ordning efter nummer.
•1903- Indragning av skjutsstationen. KB har genom utslag den 25 april förordnat om indragning av hållskjutsstationen i Västra Husby from 1904.

 

Hälla gästgivargård med damer på väg mot

Östergårdarna 1800-tal 

 

Familjelängder

Husförhör Mantalslängder
Gästgivare Historik, händelser Fotografier     
Bouppteckningar Originalhandlingar