Luddingsholm  Husby by

 


Flygbild från 1960_talet

Luddingsholm, fd Ringby utjord, ligger utefter väg 210, Har c:a 5 tunnland mark och gränsar till kanalen och Nedraberg. Namnet kommer från höjdryggen, förkastningen Ludden, som sträcker sig i öst-västlig riktning strax norr om kanalen. Utjorden bebyggdes troligen i mitten av 1800-talet om man utgår från när husförhörsnoteringar började föras. På 1970_talet byggdes ett nytt bostadshus med tillhörande ladugård närmare Klämma sluss och den gamla ladugården revs. Efter att ha renoverats och kompletterats med en uthusbyggnad hyrs nu torpet ut som fritidsboende och jordbruksmarken arrenderas ut..

Familjelängder

Husförhör

Mantalslängder

Bouppteckningar

 Historik-Händelser

Fotografier