Önstorp utjord, Löthen 3

Kort beskrivning av gården

Alternativ process:  Familjelängder
 

Husförhör

Alternativ process: Mantalslängder
Alternativ process: Bouppteckningar
 
Landhojningen.zip

Historik-händelser 

Fotografier