Restad 1.3, Ängbacken  Restad by

Enligt husförhören är gården en sammanslagning av 1/4 mantal Västergård och 1/4 mantal Östergård. I en gårdsbok från 1939 kan man läsa att arealen var 58 ha.  Mangårdsbyggnad från 1858 finns fortfarande bevarad men ny mangårdsbyggnad uppfördes 1947. Ekonomibyggnad från 1927. Vestergården till släkten i slutet av 1700-talet. Gården verkar ha gått i arv både på den kvinnliga och och manliga sidan.  Ägare 1939 var Karl P Andersson.

Familjelängd Väster- och Östergården

Husförhör Västergården Husförhör Östergården
Alternativ process: Bouppteckningar
 
Landhojningen.zip
Alternativ process: Historik-händelser
 
 

Fotografier