Frans Carlsson
 

 

 

Frans Carlsson (f 1877, d 1961) var son till den siste gästgivaren på Hälla, Filip Carlsson f 1833, d 1916

Frans brukade gården Hälla fram till  1952 då hans son övertog gården.

 .
Hälla gästgiveri Frans Carlsson intervjuad av Dagbladet 1955 om gästgiveriet