Torsten Harrström
 

 

 

Foto

                               

 
 .
Det stora ågrävet Utgrävningen  och sänkningen av Storån (Husbyån)