Tillbaka till startsida

Västra Husby   Avskrift av husförhörsböckerna med vissa kommentarer

 

Soldattorp Nr. 15 Kullerstad

 

Västra Husby    Avskrift av husförhörsböckerna med vissa kommentarer

 

 

Kullerstads Rote, Åttingshagen 

 

 

AI:2 sid 13 GID 420.2.6600 0/13         1771-1783

 

 

Sold. Måns Kullman

32, 34  (in 1772)

H. Anna Larsdotter

34, 36

S Eric

4

Swåg Lars Larsson

32, Skönberga 1774

 

 

 

 

Restad Rote, På ägorne, ibidem

 

 

AI:2  210261 2/3  sid 72                       1775-1779

 

 

Sold. Måns Kullman

34

H. Anna Larsdotter

36

S. Eric

4

 

 

 

 

Restad Rote Kullerstad Soldattorpet

 

 

A1:5  sid 9 GID 420.5.40500 10/0       1794-1798

 

 

Lifgr Johan Kullman

f. 1765 Gårdeby

H. Maria Andersdotter

f. 1764 Rökstad

S. Erik

f. 1792-12-20

S. Johan

f. 1794-12-05

Flickan Anna Olofsdotter

f. 1782

 

 

 

 

Restad Rote, Åttingshagen

 

 

 

AI:4  sid 54  GID 420.4.24800 54/0    1801-1803

 

 

Lgr Joh Kullman

f. 1765 Gårdeby

H. Maria Andersdr

f. 1764 V Husby, frånvarande

S. Erik

f. 1792-12-30 V Husby

S. Johan

f. 1794-12-05 V Husby

S. Anders

f. 1797-11-06 V Husby, börjat läsa

S. Jöns

f. 1801-04-25 V Husby

E. Cath. Johansdr

 

 

 

 

 

Kullerstad, Soldate Torpet No 15

 

 

AI:7  210266 1/5 sid 58  GID 420.7.541  58/0        1811-1815

 

 

Corporal Olof Rök

f. 1776-07-04 Dagsberg

H. Lena Månsdr

f. 1777-08-13 W Husby

D. Ingrid

f. 1801-10-14 W Husby

H. oägta son Johannes

f. 1809-08-11 W Husby, död 1815 i Norrk

D. Helena Cath

f. 1812-05-04 W Husby

Pigan Stina Cajsa Andersdr

f. 1792-03-22 Vreta Kloster, ut till Önstorp Utjord

D. Sophia And.dr

f. 1814 Wexiö Slott, ut till Önstorp Utjord

 

 

 

 

Kullerstad, Sold. torp No 15

 

 

AI:9  210268  sid 34(60)  1820-1824

 

 

Corporal Olof Rök

f. 1776-07-04 Dagsberg

H. Lena Månsdr

f. 1777-08-13 W Husby, död 1823-04-04

S. Jonas

f. 1819-12-08 W Husby

D. Ingrid

f. 1801-10-14 W Husby, ut till Husby Kv 1822-10-31

D. Helena Catharina

f. 1812-05-04 W Husby

D. Ingerid

f. 1801 W Husby, fr Husby 1823-04-13, till Tvärdala 1824

H. Anna Maja Persdr

f. 1779

D. Emelie Christ

f. 1817-09-08

 

 

 

 

Kullerstad Livgr.torp nr 15

 

 

 

AI:11 210370 4/10  sid 163(324)  GID 420.12.59400 0/325  1827-1833

 

 

Afsked Corporalen Olof Rök

f. 1776-07-04 Dagsberg

H. Anna Maja Persdotter

f. 1779 Vingåker, Död 1827-05-16

H. Brita Cajsa Wastesdr

f. 1798-03-12 Styrstad

S. Jonas

f. 1819-08-12, ut till Skönberga 1831, nr 66

D. Lena Cajsa

f. 1812-05-04 V Husby, Fattighjon, död 1828-09-26

D. Emelie Christ Nilsdr

f. 1817-03-08 Kimstad, ut till Norrbo 1827

D. Lovisa

f. 1817, ut till Norrk 1827

S. Johannes

f. 1829-06-21 V Husby, ut till Norrk

D. Inga Olofsdr

f. 1801-10-14, in fr Minsjö 1827, ut till Tåby 1828

D. Anna Lovisa

f. 1823 V Husby

H. oägta Dottren Anna Märta

f. 1823 V Husby

 

 

Corporalen Olof Jarl Ask

f. 1795-01-26 Värna

H. Ingrid Eriksdotter

f. 1792-08-05 Tjärstad

S. Carl Julius

f. 1820-04-21 W Husby

D. Anna Charlotta

f. 1816-05-06 W Husby

S. Adolph

f. 1826-04-06 W Husby

D. Augusta

f. 1832-02-04 W Husby

S. Otto Fredrik

f. 1834-08-03 V Husby

D. Ebba Christina

f. 1829-10-05 W Husby

 

 

 

 

Kullerstad Livgr Torp No 15

 

 

 

A1:12  sid 245  GID 420.13.100700 245/0       1841-1846

 

 

Corpor. Olof Jarl

f. 1795-01-26 Värna

H. Ingrid Eriksdotter

f. 1792-08-05 Tjärstad

S. Adolph

f. 1826-04-06 W Husby, ut till Drothem 1842, nr 63

S. Otto Fredrik

f. 1834-08-05 V Husby

D. Ebba Christina

f. 1829-10-05 W Husby, ut till Drothem 1845, nr 59

D. Augusta

f. 1832-02-04 W Husby

S. Carl Julius

f. 1820-04-21 W Husby, ut till Gårdeby 18435, nr 24

 

 

 

 

Kullerstad Livgr Torp No 15

 

 

 

A1:13  sid 245  GID 420.15.18900 245/0       1846-1851

 

 

Corpor. Olof Jarl

f. 1795-01-26 Värna, ut till Brunneby 1849, nr 4

H. Ingrid Eriksdotter

f. 1792-08-05 Tjärstad, ut till Brunneby 1849, nr 4

D. Augusta

f. 1832-02-04 W Husby, ut till do

S. Otto Fredrik

f. 1834-08-05 V Husby, ut till do

 

 

Corpor. Samuel Flod

f. 1820-05-21 Törnevalla, in fr Ö Skrukeby 1850, nr 3

H. Anna Sofia Nyholm

f. 1823-07-10 Gårdeby, in fr do 1850, nr 3

S. Anders Gustaf

f. 1845-06-05 Ö Skrukeby, in fr do

S. Carl Johan

f. 1848-12-31 Ö Skrukeby, in fr do

 

 

 

 

Kullerstad Livgr Torp No 15

 

 

 

A1:14  sid 245  GID 420.16.39100 245/0       1851-1856

 

 

Corpor. Samuel Flod

f. 1820-05-21 Törnevalla, in fr Ö Skrukeby 1850, nr 3

H. Anna Sofia Nyholm

f. 1823-07-10 Gårdeby, gift 1844-10-21, in fr do 1850, nr 3

S. Anders Gustaf

f. 1845-06-05 Ö Skrukeby

S. Carl Johan

f. 1848-12-31 Ö Skrukeby

S. Adolf  Fredrik

f. 1850-10-01 V Husby

D. Anna Lovisa

f. 1855-04-30 V Husby

Anna Ch Klang

f. 1838-03-28 Ö Harg, fr Skärkind 1852, nr 7,till sid 1 1853

 

 

 

 

Kullerstad Livgr Torp No 15

 

 

 

A1:16  sid 154  GID 420.32.45100 152/0       1861-1865

 

 

F d Corpor. Samuel Flod

f. 1820-05-21 Törnevalla, in fr Ö Skrukeby 1850, nr 3

H. Anna Sofia Nyholm

f. 1823-07-10 Gårdeby, gift 1844-10-21, in fr do 1850, nr 3

S. Carl Johan

f. 1848-12-31 Ö Skrukeby, in fr Ö Skrukeby 1850

S. Adolf  Fredrik

f. 1850-10-01 V Husby, I skolan 1862 ht

D. Anna Lovisa

f. 1855-04-30 V Husby

S. August Theodor

f. 1858-05-15 V Husby

D. Alma Sofia

f. 1861-06-02 V Husby

D. Clara Mathilda

f. 1863-07-25 V Husby

Pig. Carolina Christina Eriksdr

f. 1845-01-09 V Husby, in fr s. 214 1863, ut till s. 131 1864

 

 

F d Lifgr Arbetsk John Fredrik Bladh

f. 1825-07-06 Furingstad, in fr s. 92 1862

H. Johanna Olofsdotter

f. 1814 04-13 Drothem, ut till Norrköping 24/10 1864 nr 60

S. Johan August

f. 1854-03-08 Drothem

Pig. Christina Sofia Olofsdotter

f. 1818-12-14 Drothem, fr Norrk 1862 nr 29, till Drothem 1864 nr 1

Till Hus

 

Arbetskarl Karl August Grip

f. 1837-04-10 Askeby

H. Anna Lena Johansdotter

f. 1832-10-13 Ö Ryd, gift 1861-02-02, in fr s. 141 1864

D. Johanna Sofia

f. 1863-02-18 V Husby

 

 

 

 

Kullerstad Livgr Torpet No 15  vacant

 

 

A1:17  sid 162  GID 420.34.10800 162/0       1866-1873

 

 

Corporal Samuel Flod

f. 1820-05-21 Törnevalla, ut till sid 172, 1871

H. Anna Sofia Nyholm

f. 1823-07-10 Gårdeby, gift 1844-10-21

S. Carl Johan

f. 1848-12-31 Ö Skrukeby, uttagit arb.betyg till Stockholm 1871, bevistat 1869 års 1a beväringsmöte

S. Adolf  Fredrik

f. 1850-10-01 V Husby

D. Anna Lovisa

f. 1855-04-30 V Husby

S. August Theodor

f. 1858-05-15 V Husby

D. Alma Sofia

f. 1861-06-02 V Husby

D. Clara Mathilda

f. 1863-07-25 V Husby

Till hus

 

Arbetskarl Per Johan Larsson

f. 1846-01-13 Vreta Kloster, in fr sid 35 1871, uttagit arb.betyg till Fiskeby 1872, ut till sid 150 1872

H. Emma Karolina Larsdotter

f. 1841-06-08 Djursdala, gift 1867-12-26

S. Carl Edward

f. 1871-07-10 V Husby

 

 

Statdrängen Lars Fredrik Nilsson

f. 1840-11-23 Vreta Kloster, in fr Mogata 1872, nr 56

H. Christina Sofia Hallberg

f. 1839-04-21 V Husby, gift 1866, in fr do

D. Emma Christina

f. 1867-07-29 Mogata, , in fr do

D. Mathilda Charlotta

f. 1869-12-05 Skönberga, in fr do

S. Carl Johan

f. 1872-07-05 Motata, in fr do

Till hus

 

Arbetskarl Karl August Grip

f. 1837-04-10 Askeby, in fr s. 141, 1864, ut till s. 199, 1871

H. Anna Lena Johansdotter

f. 1832-10-13 Ö Ryd, gift 1861-02-22, ut till s. 199, 1871

D. Johanna Sofia

f. 1863-02-18 V Husby, sjuk, ut till s. 199, 1871

D. Clara Mathilda

f. 1866-11-03 V Husby, ut till s. 199, 1871

 

 

 

 

Kullerstad Grenadiertorp,  vacant

 

 

A1:18  sid 145  GID 420.35.32800  0/145       1874-1878

 

 

F d Nämndeman Peter Persson

F. 1810-05-20 Drothem, in fr s. 219 1875, mångårigt sängliggande, sjuk

H. Eva Lena Håkansdotter

f. 1816-11-22 Yxnerum, gift 1841-12-26

 

 

 

 

Kullerstads egor Lifgrenadiertorpet,  vacant

 

 

A1:19  sid 148  GID 420.36.58000  149/0       1879-1883

 

 

F d Nämndeman Peter Persson

F. 1810-05-20 Drothem, in fr s. 219 1875, mångårigt sängliggande, sjuk, död 1884-01-22

H. Eva Lena Håkansdotter

f. 1816-11-22 Yxnerum, gift 1841-12-26, fattige

 

 

 

 

Kullerstads egor Grenadiertorpet,  vacant

 

 

A1:20  sid 149  GID 420.38.21600  149/0       1884-1893

 

 

Enkan Eva Lena Håkansdotter

f. 1816-11-22 Yxnerum, änka 1884-01-22, till s. 225, 1887

Enkan Anna Lotta Månsdotter

f. 1813-07-30 V Husby, fr s.150 1884, fattig, till s.150 1888

Enkan Brita Kajsa Andersdotter

f. 1819-09-27 V Husby, fr s.150 1884, fattig, död 1893

E. Stina Lotta Larsdotter Forsberg

f. 1840-11-08 Skönberga, fr s. 94 1893, fattig, enka

D. Alma Mathilda

f. 1871-04-04 V Husby, fr s. 94 1893

S. Ivar Ferdinand

f. 1880-04-31 V Husby, fr s. 94 1893

D. Gerda Elisabet

f. 1883-10-21 V Husby, fr s. 94 1893

 

 

 

 

Kullerstads egor Soldattorp nr 15 Fridensberg,  vacant

 

 

Bok  1899-1908  sid 158

Änka Sömmerska

 

Stina Lotta Larsdotter Forsberg

f. 1840-11-08 Skönberga, änka 1885-04-14, fattig

D. Alma Mathilda Forsberg

f. 1871-04-04 V Husby, fattig, sjuklig

S. Ivar Ferdinand Forsberg

f. 1880-04-31 V Husby

D. Gerda Elisabet Forsberg

f. 1883-10-21 V Husby, till St Olai Norrköping 1800-12-01

 

 

 

 

Kullerstads egor Soldattorp nr 15 Fridensberg,  vacant

 

 

Bok  1908-1918  sid 158

 

Änka Sömmerska

 

Stina Lotta Larsdotter Forsberg

f. 1840-11-08 Skönberga, fattig, död 1917-07-23

D. Alma Mathilda Forsberg

f. 1871-04-04 V Husby, död 1916-09-19

S. Ivar Ferdinand Forsberg

f. 1880-04-31 V Husby, till Borg 1908-09-25

D. Hilda Wilhelmina Forsberg

f. 1869-02-19, fr Gistad  1916-11-16

 

 

Arbetare Viktor August Welam

f. 1853-04-18 Stockholm, fr Dagsberg 1918-11-01, död 1918-12-26

H. Emma Sofia Persson

f. 1869-06-06 Örebro, gift 1890-10-26, fr Dagsberg 1918

D. Regina Teresia Cecilia

f. 1900-08-24 Vreta Kloster

 

 

 

 

Kullerstads egor Grenadiertorpet Fridensberg

 

 

Bok  1919-1936  sid 139

 

 

Hilda Wilhelmina Forsberg

f. 1869-12-19 V Husby, fr Gistad  1916-11-16, till Häradshammar 1920-10-22

Enk Emma Sofia Welamsson

f. Persson, arb.änka

f. 1869-06-06 Örebro, in 1918-11-01, till s. 298 1923-11-29

D. Regina Teresia Cecilia

f. 1900-08-24 Vreta Kloster, in 1918-11-01 fr Dagsberg, till Styrstad 1920-02-07

Hennes d.u.ä. Emma Svea Regina

f. 1919-01-04 V Husby, död 1919-01-24

Frans Rickard Andersson

f. 1871-08-06 Hällestad, fr Ö Stenby 1928-11-30, till Alingsås 1931-07-31

H. Elna Sofia Gren

f. 1873-08-16 Herrestad, fr s. 92 1928-11-30, till Alingsås 1931-07-31

D. Anna Maria Elisabet

f. 1915-05-08 Rogslösa, fr s. 92 1928-11-30, till Alingsås 1931-07-31

Gunnar Valfrid Johansson

f. 1891-07-20 Kullerstad, gift 1919-11-02, fr Gårdeby 1932-11-23

H Jenny Maria Elisabet f. Hagström

f. 1895-02-25 Skällvik, fr Gårdeby 1932-11-23, Fl 65 35

D Brita Maria

f. 1919-04-11 Norrköping norra, fr Gårdeby 1932-11-23

S Karl Gunnar

f. 1920-10-20 Konungsund, Fl 65 35

S Per Olof

f. 1821-11-08 Vånga, Fl 65 35

S Bertil Valfrid

f. 1825-05-04 Ö Eneby, Fl 65 35

Erik Ferdinand Modig

f. 1907-07-17 Ö Eneby, K 1932-03-28 Fsk 1935-07-18

Ful 35-36 Vp 228 27/29 NB 163

Margit Viktoria Modig f. Karlsson

f. 1912-09-24 Ringarum, K 1932-03-28 Fsk 1935-07-18,

Ringarum 1936-01-07

D Vera Viktoria

f. 1931-10-31 Ö Ryd