Tillbaka till startsida

Västra Husby   Avskrift av husförhörböckerna med vissa kommentarer

 

Rökstad Rote  Soldattorp Nr. 16 Rökstad

 

 

Rökstad Rote: På ägorne

 

 

 

AI:2  210261 1/3  sid 5 rad 1 1771-1774

 

 

Sold. Stefan Roxberg

36 år

H. Ingeborg Larsdr

40 år

EH. Elin Andersdr

80 år

Fl  Stina Jonsdr

5 år

 

 

 

 

Husby Rote Rökstad, Soldatetorpet

 

 

 

AI:2 210261 2/3 sid 125  1775-1779

 

 

 

Sold. Stephan Roxberg

36 år

H. Ingeborg Larsdr

50 år

EH. Elin Andersdr

80 år

Fl. Stina Jonsdr

5 år

Anders Husberg

50 år

 

 

 

 

Husby Rote Soldattorpet

 

 

 

A:I   210261  3/3 sid 184  1780-1783

 

 

 

Sold. Steph. Roxberg

f. 1738

H. Ingeborg Larsdr

f. 1724

Fl  Stina Jonsdr

f. 1770

Anders Husberg

f. 1728, till Norrköping 1/3 ..?

Anders Husberg

f. 1726

 

 

 

 

Rökstad Soldatetorpet

 

 

 

AI:3  210262 1/2  rad 3 ruta 3   1785-1788 

 

 

Sold. Steph: Roxberg

f. 1738

H. Ingeborg Larsdr

f. 1724

Fl  Stina Jonsdr

f. 1770

Anders Husberg

f. 1728

 

 

 

 

Rökstad Soldatetorpet

 

 

 

AI:4  210263  4/6 sid 242  1801-1803

 

 

 

Lgr Olof Rök

f. 1776 Dagsberg, in fr Tåby 1799, ab,a

H. Helen Månsdotter

f. 13/8 1778 V Husby

D. Ingrid,

f. 1801 V Husby

H. Syst. Anna Månsdr

f. 4/12 1774 Löth, anm: VS

 

 

 

 

Rökstad Soldattorp

 

 

 

AI:6  210265 2/2 sid 68   1808-1810

 

 

 

Grenad. Olof Rök

f. 1776 Dagsberg

H. Lena Månsdr

f. 1777 W Husby

D. Ingrid

f. 1801 W Husby

.. Lisa Månsdr

f. 1773 ..

Flick. Anna Cajsa (Håkans)dr

f. 1791 Ö Ryd

Dottr Helena Cathar

f. 1806 W Husby

Pig. Sara Johansdr

f. 1771 Mog.

S.. Johannes ...,

f. 1809 W Husby

 

 

Lifgr Matth. Wrång

f. 1780 Drothem, in fr Drothem

Hustr Lisa Lorensdotter

f. 1788 Furing, in fr Drothem

Son And. Peter ...,

f. 1816 W Husby

 

 

 

 

Rökstad Sold.Torp No 16

 

 

 

AI:7  210266 5/5  sid 424  1811-1815

 

 

 

L:gr Matth. Wrång

f. 1783 29/3  Furingstad

Hust. Lis. Lorentsdr

f. 1780 7/12 Drothem

Dottr. An. Elisab.

f. 1812 1/1 W Husby, död 1812 2/9

Dottr. Christ. Charl.

f. 1812 25/12 W Husby

Dottr Lovisa,

f. 1815 17/12 W Husby

Pig. Brita Carlsdotter

f. 1797 2/12 W Husby, in fr Droth 1814, ut till Drothem 1815

Pig. Maja Persdotter

f. 1780 18/7 Drothem, in fr Ö Eneby 1816, ut till Kullerstad Utjord 1816

Pig. Maja B And. dr

f. 1792 18/12 Drothem, in fr Drothem 1815, ut till Drothem 1816

 

 

 

 

Grenad.torp

 

 

 

AI:4  210263  6/6 sid 340  1814-1816

 

 

 

Gr. Matthias Wrång

 

H Lisa Lorensdr

 

Pig Brita Carlsdr

 

 

 

 

 

Rökstad Sold.T. No 16

 

 

 

AI:8  210263 kort 5/5  sid 220 (440)  1817-1819

 

 

Lgr Mathias Wrång

f. Furingstad 83, 20/3

H Lisa Lorensdr

f. Drothem 80 7/12

D Christina Charl.

f. W Husby 12 25/12

D Lovisa

f. dito 15 17/12

 

 

 

 

Rökstad, Lifgr Torpet No 16    

 

 

 

AI:9  210268  2/3  sid 70(132)  1820-1826       HF 1821-1824

 

 

Lifgrenad Mattias Wrång

f. Furingstad 1783 29/3

Hustr Lisa Lorentsdr

f. Drothem 1780 7/12

Son Per Gustaf

f. W Husby 1820 18/8, Läste innantill, katekes ...?

Dottr. Stina Lotta

f. W Husby 1812 25/12, b, ab, b

Dottr. Lovisa

f. W Husby 1815 17/12, b c, b,b

Son Peter Wilhelm

f. do 1823 27/7

 

 

 

 

Rökstad Lif Gr.Torp No 16 

 

 

 

AI:11  9/10  210270  sid 401  1826-1839       HF 1834-1838

 

 

LifGr Mathias Wrång

f. Furingstad 83 20/3, Gratialist

Hustr Lisa Lorensdotter

f. Drothem 80 7/12

Son Per Gustaf

f. W Husby 20 18/8, ab a a, talar slarfvigt, ut till Söderköp 1836, No 6

Son Jonas Wilhelm

f. do 23 27/7, ab a a

Dottren Stina Lotta

f. do 12 25/12, in fr Drothem 33, no 24, a b a b, ut till Drothem 36, No 52

 

 

Lifgr Nils Herts,

f. Furingstad 10 1/4, in fr Furingstad 37, No 46, gift 37, b b b b

Hustr Lovisa Matthidotter

f. W Husby 15 17/1, in fr Drothem 37, nr 46, gift 37, ab ab ab b

Son Johan Gustaf

f. ibid 38 1/8

... Pigan Hedda (Lisa) (Werman)dotter

f. Ö Husby 26 13/2, in fr Dothem (kladdigt) nr 17, ab ab ab ab, ut till Drothem 41, nr 29

D Anna Lovisa

f. ibid 41 28/3

 

 

 

 

Lifgr Torpet No 16 

 

 

 

AI:12  210271  4/5  sid 289  1841-1846    HF 1842-1845

 

 

Lifgr Nils Hertz

f. Furingstad 10 1/4

H Lovisa Mathsdr

f. V Husby 15 17/1

Son Johan Gustaf

f. ibm 38 1/8

Dottr Anna Lovisa

f. ibm 41 28/3

Son Frans Alfred

f. ibidem 45 22/12

Gossen Jonas Peter Hertsberg

f. Furingstad 27 18/9, fr Norrköping 42, no 33, b b, ut till Norrköp 43, no 10

 

 

 

 

Lifgr. Torp No 16

 

 

 

AI:13  210272  4/5 sid 289  1846-1850

 

 

Lifgr Nils Hertz

f. Furingstad 10 1/4, b,b,b,b

Hust Lovisa Mathsdr

f. V Husby 15 17/12, ab ab, ab, b

Son Joh Gustaf

f. ibid 38 1/8, a,a,ab

Dottr Anna Lovisa

f. ibid 41 28/3, ab ab ab

Son Frans Alfred

f. ibid 45 22/12

Son Carl Ludvig

f. ibid 50 10/6

 

 

 

 

Rökstad, Lifgr Torpet No 16

 

 

 

AI:14  210273 4/5  sid 289  1851-1855

 

 

Lifgren Nils Hertz

f. Furingst 10 1/4, b b b b

Hust Lovisa Mathsdr

f. V Husby 15 17/12, ab ab ab b

Son Johan Gustaf

f. ibid 38 1/8, ut till Drothem 54, nr 30

D Anna Lovisa

f. ibid 44 28/3, ab ab ab

S Frans Alfred

f. ibid 45 22/12, ab ab

S Carl Ludvig

f. ibid 50 10/6

S Oscar Fredrik

f. ibid 53 24/10

 

 

Br Joachim Joachimsson

f. V Husby 19 22/6, in fr p 361, nr 51, a a a b, död 51 16/12

Hust Mar Charl Månsdr

f. Drothem 22 24/12, in fr p 361, nr 51, ab ab ab b,

ut till Drothem 52, nr 5

Son Johan Alfred

f. V Husby 49 24/10, in fr do, do, ut till do, dov

 

 

 

 

3/4 Mantal Rökstad, Lifgr Torpet No 16

 

 

AI:15  210274  4/5 sid 287  1857-1860

 

 

Lifgr Nils Hertz

f. 1/4 10 Furingst, b b b b

H Lovisa Mathsdotter

f. 17/12 15, W Husby, ab ab ab b

D Anna Lovisa

f. 28/3 44, ibidem, ut till Drothem 56, nr (14)

Son Frans Alfred

f. 22/12 45 ibid, ab ab

Son Carl Ludvig

f. 10/6 50 ibid, b ab

Son Oscar Fredrik

f. 24/10 53 ibid

 

 

Infl.nr 36, Br Carl Johan Andersson

f. 17/2 31 V Husby, in fr Drothem 58, ab ab ab b

H Anna Lisa Månsdr

f. 26/9 25 Ö Ryd, do 58, ab ab ab b, Gift 53 24/11

(H) son Carl Fredrik

f. 3/4 48 S:t Johannis, in 58 do

Dot Clara

f. 18/2 58 Drothem, död 59 20/8

D Anna Mathilda

f. 11/6 60 V Husby

 

 

 

 

3/4 Mantal Rökstad lyder under Hylinge, Lifgr Torp No 16

 

 

AI:16  212977 5/7 sid 183  1861-1866

 

 

 

Lifgr Nils Hetz

f. 10 1/4 Furingstad, ut till Drothem 61 15/11, nr 99

Hust Lovisa Mattsdotter

f. 15 17/12 V Husby, ut till do

Son Frans Alfred

f. 45 22/12 V Husby, ut till pag 10, år 61

Son Carl Ludvig

f. 50 10/6 V Husby, ut till Drothem 61 15/11 no 99

Son Oskar Fredrik

f. 53 24/10 V Husby, ut do

 

 

Lifgrenad: Anian Paulus (Grip) Rök

f. 42 17/11 Askeby, in fr Östra Ryd 65 24/11, nr 22, a ab

 

 

samt div Brukare...

 

 

 

 

 

Lifgr Torpet no 16 Röckstad

 

 

 

AI:17  212978  6/8  sid 190  1866-1873

 

 

Lifgr Anian Paulus Rök

f. 1842 17/11 Askeby, in fr Ö Ryd 65 27/11 nr 22

Hru Clara Sofia Wizelius

f. 1841 30/8 Fifvelstad, gift 66 18/11, in fr Fifvelstad 66 24/11 nr 79

Dottren Anna Sofia

f. 67 28/10 W Husby

Dottr Clara Mathilda

f. 69 29/11 W Husby

Dottr Hilma Charlotta

f. 72 5/11 W Husby

 

 

 

 

Rökstad Grenad.Torp

 

 

 

AI:18 212979 6/8  sid 234  1874-1878

 

 

 

Grenad Anian Paul. Rök

f. Askeby 42 17/11, in fr Ö Ryd 65 nr 22, a ab

Hustr Clara Sofia Wizelius

f. Fifvelstad, 41 30/8, gift 1866 30/8, in fr Fifvelstad 66, nr 79, ab b

dottr Anna Sofia

f. V Husby 67 28/10

dottr Clara Mathilda

f. V Husby 69 29/11

dottr Hilma Charlotta

f. V Husby 72 5/1

dottr Emma Christina

f. V Husby 74 20/5

dottr Hilda Amalia

f. V Husby 76 6/5

D Wilhelmina

f. V Husby 78 16/4

 

 

 

 

Rökstads egor, Lifgrenadiertorpet No 16

 

 

AI:19  212980  8/10 sid 240  1879-1883

 

 

Lifgr Anian Paul Rök

f. 42  17/11 Askeby, gift 66 18/11, in fr Ö Ryd 65 no 22, a ab

H Klara Sofia Wizelius

f. 41 30/8 Fifvelstad, ab b

D Anna Sofia

f. 67 28/10 W Husby, b c

D Klara Mathilda

f. 69 29/11 W Husby

D Hilma Charlotta

f. 72 5/1 W Husby

D Emma Kristina

f. 74 20/5 W Husby

D Hilda Amalia

f. 76 6/5 W Husby

D Wilhelmina

f. 78 16/4 W Husby

D Augusta Alfrida

f. 80 20/7 W Husby

 

 

 

 

Rökstads egor Grenadiertorpet No 16

 

 

AI:20  212981  9/10 sid 238  1884-1893

 

 

1. Lifgr Anian Paul Rök

f. 42 17/11 Askeby, gift 66 18/11, in fr Ö Ryd 65 nr 22

2. H Klara Sofia Wizelius

f. 41 30/8 Fifvelstad

3. D Anna Sofia

f. 67 28/10 W Husby, ut till Norrköping 85 29/10 no 81, b c

4. D Klara Mathilda

f. 69 29/11 W Husby, död 88 13/1

5. D Hilma Charlotta

f. 72 5/1 W Husby, b c ut till Drothem 90 3/11 no 88

6. D Emma Kristina

f. 74 21/5 W Husby, b b, anm: 88 13/9 Confirm.betyg till ...torp, Confirmerad i (Limmes)torp d 24 Juni 1889, ut till s 232 89 5/11

7. D Hilda Amalia

f. 76 6/5 W Husby, cc, ut till Drothem 93 3/11 nr 80

8. D Wilhelmina

f. 78 16/4 W Husby, ab, anm: d 2/9 92 uttagit konfirmationsbetyg till Drothem, Confirmerad d 1893 21/5

9. D Augusta Alfrida

f. 80 20/7 W Husby, ut till s 236, 93 5/11

10. S Karl August

f. 85 28/1 W Husby

 

 

 

 

Rökstad Grenadiertorp No 16

 

 

 

AI:21 TO0252 9/11 sid 236  1894-1898

 

 

1. Lifgr. Anian Paul Rök

f. 42 17/11 Askeby, gift 66 18/11, in fr Ö Ryd 65 nr 22, a ab,

ut till Drothem 97 30/4 nr 9

2. H Klara Sofia Wiselius

f. 41 3/8 Fifvelstad, ab b

3. D Augusta Alfrida

f. 80 20/7 W Husby, c c , ut till Drothem 96 24/10 nr 58

4. S Karl August

f. 85 28/1 W Husby, ut till Drothem 97 30/4 nr 9

5. D Enkan Emma Kristina

f. 74 20/5 W Husby, gift 94 21/10, enka 96 13/8, in fr Mogata 96 30/10 nr 25,

c c, enka efter arb. Gust Wilh Ferd. Svensson, ut till Drothem 97 30/4 nr 10

 

 

6. Arr.arb. Karl Johan Fredrik Johansson

f. 70 30/7 Drothem, gift 97 17/4, in fr Drothem 97 30/4 nr 6, b b, ...

Värnplikt 19 48/1891

7. H Klara Vilhelmina Bäckman

f. 73 2/6 Ö Ny, a a

8. S Karl Martin

f. 98 23/3 W Husby, döpt in Sv.K.