Tillbaka till startsida
 

Västra Husby Avskrift av husförhörsböckerna med vissa kommentarer (skrivs med kursiv stil)

 
Ryttartorp Nr 55 Åttingshagen under Kullerstad
 

AI:1 1713-1722, sid. 20 (C0035336_00025)

Ottingshagen

Samuel Varg

 

H. Elin

 

Ibidem

 

Ryttaren Gudmund

 

H. Ingrid

 

 

 

 

 

AI:2 1771-1783, perioden 1771-1774, sid. 13 (SVAR C0035337_00014)

Åttingshagen

Rytt. Erik Hjort

48 år

H. Stina Jonsdotter

53 år

S. Isaac

16 år

D. Brita Stina

9 år

Qv. Anna Cajsa Persdotter

21 år

Till hus Nils Jonsson

25 år

H. Maria Persdotter

26 år

 

 

Måns Månsson

54 år

H. Kjerstin Persdotter

57 år

 

 

Sold. Måns Kullman

32 år

H. Anna Larsdotter

36 år

S. Erik

4 år

Svåg. Lars Larsson

32 år. Utfl.t. Skönberga 1774

   
   
   
   

 

 

AI:2 1771-1783, perioden 1775-1779, sid. 72 (SVAR C0035337_00044)

Åttingshagen

Rytt. Erik Hjort

48 år

H. Stina Jonsdotter

54 år

S. Isaac

18 år. Utfl.t. Kungs---- 1777

D. Brita Stina

11 år

 

 

AI:2 1771-1783, perioden 1780-1783, sid. 136 (SVAR C0035337_00076)

Åttingshagen

Rytt. Erik Hjort

f. 1727

H. Stina Jonsdotter

f. 1722

D. Brita Stina

f. 1763

S. Isaac

Utfl.t. Drothem 1783

Hans Reberg

f. 1772

Eric Reberg

f. 1773

 

 

AI:3 1785-1793, perioden 1789, sid.--- (SVAR C0035338_00030)

Åttingshagen

Ryttaren Hjort

 

H. Stina Jonsdotter

 

Ryttaren Nils Åman

 

H. Maja(?) Lena Johansdotter

 

Ry. Bret----

 

 

 

AI:3 1785-1793, perioden 1792-1793, sid.--- (SVAR C0035338_00038)

Kullerstad (torpen ej namngivna)

Rytt Grenadjären Nils Åman

f. 1758

Hust Maria Helena Johansdotter

f. 1762

Dot. Stina Catharina

f. 1788

Dr. Anders Persson(?)

 

 

 

Avskedade Ryttaren Erik Hjort

f. 1726

H. Stina Jonsdotter

f. 1728

 

 

(Ytterligare familjer finns på ej namngivna torp under Kullerstad)

 

 

AI:4 1794-1803, perioden 1801-1803, sid. 52 (SVAR C0035339_00034)

Åttingshag.

Avskedade ryttaren Erik Hjort

f. 1726 Wårdsb.

H. Christ. Jonsdotter

f. 1722 Qvillinge

D.Hust. Brita Chr. Eriksdotter

f. 1763-12-13 V. Husby. Bortfl. till Söderwid.

Enk. Brita Persdotter

f. i Kullerstad

St.D. Maria Johansdotter

f. 1792 Droth.

 

 

Fortsättning
AI:4 1794-1803, perioden 1801-1803, sid. 54
(SVAR C0035339_00035)

Åttingshag.

L.gr. Joh. Kullman

f. 1765 Gårdeby

H. Maria Andersdotter

f. 1764 V.Husby

S. Erik

f. 1792-12-30 V.Husby

S. Johan

f. 1794-12-05 V.Husby

S. Anders

f. 1797-11-06 V.Husby

S. Jöns

f. 1801-03-26 V.Husby

 

 

E. Cath. Johansdotter

f. 1751 V.Husby

 

 

Åttingshagen

L.gr. Anders Åman

f. 1770-09-30 V.Husby

H. Christ. Christoffersdotter

f. 1775-08-02 Ibid

S. Anders

f. 1801-03-28 Ibid

D. Christ. Cathar.

f. 1798-09-07 Ibid

 

 

Pig. Brita Andersdotter

f. 1742 V.Husby

 

 

AI:4 1794-1803, kommunionslängd 1814-1816, sid. 292 (SVAR C0035339_00154)

Åttingshagen

Corp. Anders Åman

 

H. Stina Cajsa Christophersdotter

 

Pig. Brita Andersdotter

 

S. Anders

 

Joh. Kullman

 

H. Cajsa Persdotter

 

D. Maja Stina Persdotter

 

 

 

Sock.skräddaren Lundvall

 

Dr. Eric Olofsson

 

 

 

AI:5 1794-1798, sid. 8 (SVAR C0035340_00015)

Åttingshagen på ägorna

Grenadjär Nils Åman

f. 1758 Ringarum. Vigd 1786-09-24 i Skönb.

H. Maria Helena Johansdotter

f. 1762 Skönberga. Vigd 1786-09-24 i Skönb.

D. Stina Catharina

f. 1788. Stafvar och läser i bok redigt nog. Läser utantill på lilla catech.

Gossen Magn. Svensson

14 år. Kan lilla Catheches.

----- sväg.(?) pig. Brita Cajsa Johansdotter

f. 1760 Skönberga. (Utflyttad) Till Skönberga   l.s. 95 30/9

 

 

Fortsättning
AI:5 1794-1798, sid. 9
(SVAR C0035340_00016)

Do på Kullerstads ägor Åttingshagen

Avsked. Rytt. Eric Hjort

f. 1726 Vårdsb.

H. Stina Jonsdotter fr. Öna vid Malmö (Kvillinge socken)

f. 1722 Kvillinge

 

 

Do Åttingshagen, Ryttaretorp under Åby

 

Måns Månsson

f. 1720. Död den 16 mars 1794.
(I dödboken noteras: ”Måns Månsson i Åttingshagen, av ålderskrämpor 75 år 5 månader gammal. Begr. den 21 dito” )

H. Rebecka Olofsdotter

f. 1738 Född i Upland, fr. Norrk. 85, änka s.år

m--- Tegelsl. And. Häggberg, död 1785

 

S. Jonas Andersson   Gusum

f. 1781Gusum. - - - (Utflyttad till) Prästgården pag.81

Fattig. H. Nils Andersson

74 år. Kommit från Kullerstad. Är Nils Nilssons far

H. Cath. Jönsdotter

70 år

----- Eric Hjort

 

H. Stina Jonsdotter

 

 

 

AI:6 1803-1810, perioden 1803, sid. 18 (SVAR C0035341_00018)

Åttingshagen

Afsked. Rytt. Eric Hjort

 

H. Stina Jonsdotter

80 år

Enk. Cathar. Johansdotter

Bor på Hälla Backen

H. Brita Stina Eriksdotter

i Södermanland

 

 

Ibidem

 

Enkan Brita Persdotter

 

Styf Dott. Maria Johansdotter

   Tjenar i Hvena

 

 

Åttingshagen

 

Lif.Gren. Johan Kullman

 

H. Maria Andersdotter

 

S. Erik

10 år. Båda sönerna Erik och Johan är duktiga i läsning innan och utantill

S. Johan

8 år

S. Anders

5 år. Nyss börjat läsa

S. Jöns

2 år

 

 

Enkan Cathar.

 

 

 

Ibidem

 

Lif.Gren. Anders Åman

 

H. Stina Cajsa Christophersdtr

 

S. Ander

2 år

D. Christ. Cathar.

f. 98

Pig. Brita Andersdotter

66 år. Hemma hos barnen

 

 

AI:6 1803-1810, perioden 1804-1810, sid. 12 (SVAR C0035341_00029)

Åttingshagen

Afsk.R. Erik Hjort

f. 1726 Vårdsberg

H. Stina Jonsdotter

f. 1729 Qvillinge. Död 1805

Enk. Ingrid Persdotter

f. 1746 V.Husby

Enk. Cath. Johansdotter

f. 1741 V.Husby

F.Grenad. Johan Kullman

f. 1764 Gårdsby

H. Maja Andersdotter

f. 1764 V.Husby

S. Erik

f. 1792 V.Husby

S. Jean

f. 1794 V.Husby

S. Anders

f. 1797

S. Jöns

f. 1801

D. Anna Maja

f. 1803

Lifgren. Magn. Kula

f. 1786 Skärk.

Pig. Anna Persdotter

f. 1786 Droth..

Enk. Anna Stina Jönsdotter

f. 1756 Rönö

D. Cath. Nilsdotter

f. 1795 V.Husby

D. Catharina Nilsdotter

f. 1795 V.Husby

Enkom. Pet. Nilsson

f. 1766-08-05 V.Husby

D. Brita

f. 1807-02-03 Lidingö

 

 

Corpor. Grenad. Anders Åman

f. 1770-09-30 V.Husby

H. Stina Kajsa Kristoffersdotter

f. 1775-08-02 V.Husby

D. Stina Kajsa

f. 1798-09-07 V.Husby

S. Anders

f. 1801-03-28 V.Husby

D. Sara

f. 1803-10-02 V.Husby

G.P. Brita Andersdotter

f. 1742 V.Husby

Enk. Brita Persdotter och

f. 1744 Kullerst.

dess dotter Maja Jaensdotter

f. 1793 Drothem

D. Maja Johansdotter

f. 1793 Drothem

 

 

Lif Gr Olof Rök

f. 1776 Dagsberg

Hust. Lena Månsdotter

f. 1777-08-13 V.Husby

D. Ingrid

f. 1801-10-14 V.Husby

S. Johannes

f. 1809-08-11

 

 

AI:7 1811-1815, sid. 60 (SVAR C0035342_00037)

Åttingshagen Åby R.Torp No 55

Corpor. And. Åman

f. 1770-09-30 V.Husby

H. Stina Cajsa Christophersdtr

f. 1775-08-02 V.Husby

S. Anders

f. 1801-03-28 V.Husby

D. Sara

f. 1803-10-02 V.Husby. Åter 1815 efter tid i Restad

 

 

Pig. Brita Andersdotter

f. 1742 V.Husby. Fattighjon

 

 

AI:8 1816-1819, sid. 28 (SVAR C0035343_00036)

Åttingshagen, Åby R.Torp No 55

Corporal And. Åman

f. 1770-09-30 V.Husby

H. Stina C. Christoffersdotter

f. 1775-08-02 V.Husby

S. Anders

f. 1801-03-28 V.Husby. Utfl.t. Drothem 1817
Infl.fr. Drothem 1818

D. Sara

f. 1803-10-02 V.Husby. Utfl.t. Restad 1818

S. Anders

f. 1801-03-23 V.Husby. Utfl.t. ---gby 1819

 

 

Pig. Brita Andersdotter

f. 1742 V.Husby. Fattighjon. Utfl.t. Fattigstugan 1818

 

 

AI:9 1820-1825, sid. 35 (SVAR C0035344_00040)

Åttingshagen, Åby Sold.torp No 55

Afsked. Corpor. Anders Åman

f. 1770-09-30 V.Husby

H. Stina Cajsa Christophersdtr

f. 1775-08-02 V.Husby

D. Sara

f. 1803-10-02 V.Husby. Utfl.t. Hagby såsom gift 1822

Flick. Brita Stina Eriksdotter

f. 1808-04-07 Stockvid(?). Utfl.t. Hagby 1823

Statdr. Nils Jönsson

f. 1787-06-04 V.Husby

H. Anna C. Bengtsdotter

f. 1794-09-09 V.Husby

D. Anna Lotta

f. 1823-11-18 V.Husby

 

 

Flick. Brita Maja Persdotter

f. 1813-03-25 Drothem. Infl.fr. Drothem 1824-11-19

 

 

Livgrenadjären Nils Åman

f. 1801 Borrum. Infl.fr. Borrum 1825

H. Maja Hel. Bergström

f. 1800-11-06 S:t Anna. Infl.fr. S:t Anna 1825

D. Christina Elisabeth

f. 1826-08-11 V.Husby

 

 

AI:11 1826-1838, perioden 1826-1833, sid. 164 (SVAR C0035346_00175)

Åttingshagen No 55

Lifgr. Nils Åman

f. 1801-07-07 Borrum.

H. Maja Lena Bergström

f. 1800-11-06 S:tAnna

D. Christina Elisabeth

f. 1826-08-11 V.Husby

D. Anna Lena

f. 1828-06-03 V.Husby

S. Nils Johan

f. 1829-09-23 V.Husby. Död 1832-10-26

S. Anders Petter

f. 1831-04-12 V.Husby. Död 1832-12-01

D. Brita Margaretha

f. 1833-04-19 V.Husby

 

 

Flickan Brita Maja Persdotter

f. 1813-03-25 Drothem. Utfl.t. Drothem 1837

 

 

Till hus (Bland flera andra)

AI:11 1826-1838, perioden 1826-1833, sid. 165 (SVAR C0035346_00176)

F.d. Corporal Anders Åman

f. 1770-09-30 V.Husby. Gratualist.
Utfl.t. Ljungstorp 1827

H. Stina Cajsa Christophersdotter

f. 1775-08-02 V.Husby

 

 

AI:11 1826-1838, perioden 1834-1838, sid. 373 (SVAR C0035346_00387)

Åttingshagen No 55

Lifgr. Nils Åman

f. 1801-07-07 Borrum

H. Maja Lena Bergström

f. 1800-11-06 S:t Anna

D. Christina Elisabeth

f. 1826-08-11 V.Husby. Utfl.t. Hylinge 1841

D. Anna Lena

f. 1828-06-03 V.Husby

D. Brita Margareta

f. 1833-04-19 V.Husby

S. Carl Fredric

f. 1835-02-22 V.Husby

D. Johanna Charlotta

f. 1836-04-30 V.Husby

S. Per August

f. 1838-04-06 V.Husby

S. Johannes

f. 1839-12-10 V.Husby

S. Frantz

f. 1841-04-06 V.Husby

 

 

AI:12 1841-1846, sid. 247 (SVAR C0035347_00140)

Ottingshagen No 55

Lifgr. Nils Åman

f. 1801-07-07 Borrum

H. Maja Lena Bergström

f. 1800-11-06 S:t Anna

D. Anna Lena

f. 1828-06-03 V.Husby. Utfl.t. Drothem 1842

D. Brita Margaretha

f. 1833-04-19 V.Husby

S. Carl Fredric

f. 1835-02-22 V.Husby

D. Johanna Charlotta

f. 1836-04-30 V.Husby

S. Per August

f. 1838-04-06 V.Husby

S. Johannes

f. 1839-12-10 V.Husby

S. Frantz

f. 1841-04-06 V.Husby

 

 

AI:13 1846-1851, sid. 247 (SVAR C0035348_00135)

Ottingshagen Lifgr.torp No 55

Lifgr. Nils Åman

f. 1801-07-07 Borrum

H. Maja Lena Bergström

f. 1800-11-06 S:t Anna

D. Brita Margar.

f. 1833-04-19 V.Husby. Utfl.t. Söderköping 1848

S. Carl Fredrik

f. 1835-02-22 V.Husby. Utfl.t. Drothem 1850

D. Johanna Charlotta

f. 1836-04-30 V.Husby

S. Per August

f. 1838-04-06 V.Husby

S. Johannes

f. 1839-12-10 V.Husby

S. Frantz

f. 1841-04-06 V.Husby

 

 

AI:14 1851-1856, sid. 247 (SVAR C0035349_00134)

Ottingshagen Lifgr.torp No 55

Lifgr. Nils Åman

f. 1801-07-07 Borrum

H. Mar. Hel. Bergström

f. 1800-11-06 S:t Anna

D. Johanna Charlotta

f. 1836-04-30 V.Husby. Död 1854-03-14

S. Per August

f. 1838-04-06 V.Husby. Utfl.t. Norrköping 1854

S. Johannes

f. 1839-12-10 V.Husby. Utfl.t. Drothem 1855

S. Frantz

f. 1841-04-06 V.Husby

D. Brita Margareta

f. 1833-04-19 V.Husby. Infl.fr. Norrköping 1852.
Sjuk. Attest för sina ögon. Utfl.t. pag.153 1853

D. Brita Marg. Åman

f. 1833-04-19 V.Husby. Infl.fr. pag.367 1854.

 

 

AI:15 1856-1860, sid. 249 (SVAR C0035350_00139)

Lifgr.torp No 55 hörer till Åby Rusthåll

Lifgr. Nils Åman

f. 1801-07-07 Borrum

H. Mar. H. Bergström

f. 1800-11-06 S:t Anna

S. Frantz

f. 1841-04-06 V.Husby. Utfl.t. pag.179 1856

D. Brita Margareta

f. 1833-04-19 V.Husby. Infl.fr. pag.367 1854.
Utfl.t. Norrköping 1856.

 

 

AI:16 1861-1865, sid. 156 (SVAR C0019262_00143)

Lifgr.torp No 55 Stugan Ottingshagen

Afsked. Lifgr. Nils Åman (för Kungl. 2:dra Regem.)

f. 1802-09-03 Borrum (Födelsedatum ändrat i hfl. Vi hittar honom i Börrums födelsebok 1802-09-03. Hans föräldrar är livgrenadjären Anders Norrbom och hustrun Katarina Persdotter i Kärrebo)

H. Maria H. Bergström

f. 1800-11-06 S:t Anna

S. Frantz

f. 1841-04-06 V.Husby. Ledig (för äktenskap). Infl.fr. Drothem 1861-11-04. Frejd: God. Utfl.t. Norrköping 1861-11-07.

S. Frantz

f. 1841-04-06 V.Husby. Infl.fr. fol.145 1863

 

 

Lifgr.torp Ottingshagen No 55 vid 2:a Liv.Regm.

 

Lifgren. Jonas Fredrik Stolt

f. 1841-02-23 V.Husby. Infl.fr. Drothem 1864-11-22.

H. Christina Maria Ljung

f. 1839-10-13 Askeby. Infl.fr. Hedvig Norrköping.
Äktenskap 1866-04-30.

 

 

AI:17 1866-1873, sid. 165 (SVAR C0019263_00173)

Lifgr.torp Ottingshagen No 55 vid 2:a Liv.Regm.

Lifgren. Jonas Fredrik Stolt

f. 1841-02-23 V.Husby. Infl.fr. Drothem 1864-11-22. Erhöll attest till regionsmöte 1872-06-03.

H. Christina Maria Ljung

f. 1839-10-13 Askeby. Äktenskap 1866-04-30. Infl.fr. Hedvig Norrköping 1866-05-08.

S. Carl Viktor

f. 1867-05-24 V.Husby. Död 1867-10-04. (Dödsorsak saknas i dödboken)

S. Johan Fredrik

f. 1869-01-16 V.Husby.

S. Gustaf Alfred

f. 1871-05-27 V.Husby. Död 1872-12-21 (av utsot (diarré))

D. Hilda Maria

f. 1873-10-20 V.Husby

Fosterdotter Augusta Albertina Tiberg

f. 1863-11-19 V.Husby. Infl.fr. fol.61 1870

Tjänsteflicka Anna Lovisa Olofsdotter

f. 1855-02-24 V.Husby. Infl.fr. fol.150 1869-11-04.
Utfl.t. Ö.Ryd 1870-10-23

 

 

Stugan Ottingshagen

F.d. lifgr. Nils Åman (gratualist)

f. 1802-09-03 Borrum. Fattig.

H. Maria Helena Bergström

f. 1800-11-06 S:t Anna

S. Frans

f. 1841-04-06 V.Husby. Utfl.t. fol.246 1869-11-11

 

 

AI:18 1874-1878, sid. 266 (SVAR C0019264_00232)

Ottingshagen Lifgr.torp No 55 vid 2:a Regm

Lifgren. Jonas Fredrik Stolt

f. 1841-02-23 V.Husby. Infl.fr. Drothem 1864.

H. Christina Maria Ljung

f. 1839-10-13 Askeby. Infl.fr. Norrköping 1866.

S. Johan Fredrik

f. 1869-01-16 V.Husby

D. Hilda Maria

f. 1873-10-20 V.Husby

S. Oscar Verner

f. 1876-05-29 V.Husby

Fosterdotter Augusta Albertina Tiberg

f. 1863-11-19 V.Husby. Utfl.t. Drothem 1878

 

 

Ottingshagen Backstuga

AI:18 1874-1878, sid. 265 (SVAR C0019264_00231)

F.d. lifgr. Nils Åman

f. 1802-09-03 Borrum. Bor i Drothem. Sjuklig.
Död 1875-08-17.
(I vare sig V.Husbys eller Drothems dödböcker finns någon notering om Nils Åman.)

H. Maria Helena Bergström

f. 1800-11-06 S:t Anna. Död 1875-03-02 (i bröstfeber enl. V.Husby Db.).

 

 

AI:19 1879-1883, sid. 272 (SVAR C0019265_00268)

Ottingshagen Lifgr.torp No 55

Lifgren. Jonas Fredrik Stolt

f. 1841-02-25 V.Husby.Infl.fr. Drothem 1864.
Gift 1866-04-30
. (Jonas Fredrik är född 1841-02-23 i V.Husby enl. Fb.)

H. Stina Maja Ljung

f. 1839-10-13 Askeby. Infl.fr. Norrköping 1866.

S. Johan Fredrik

f. 1869-01-16 V.Husby. Utfl.t. fol.118 1883-11-08

D. Hilda Maria

f. 1873-10-20 V.Husby

S. Oscar Verner

f. 1876-05-29 V.Husby

S. Karl Axel

f. 1879-09-16 V.Husby. Död 1880-01-26 (av maginflammation).

D. Alma Kristina

f. 1881-05-03 V.Husby

 

 

AI:20 1884-1893, sid. 276 (SVAR C0019266_00278)

Ottingshagen Grenadjärtorp No 55

Lifgren. Jonas Fredrik Stolt

f. 1841-02-25 V.Husby.Infl.fr. Drothem 1864.
Gift 1866-04-30. (Jonas Fredrik är född 1841-02-23 i V.Husby enl. Fb.)

H. Stina Maja Ljung

f. 1839-10-13 Askeby. Infl.fr. Norrköping 1866.

D. Hilda Maria

f. 1873-10-20 V.Husby. Utfl.t. fol.116 1888-11-11

S. Oscar Verner

f. 1876-05-29 V.Husby. Utfl.t. fol.152 1892-11-10

D. Alma Kristina

f. 1881-05-03 V.Husby

S. Johan Fredrik

f. 1869-01-16 V.Husby. Infl.fr. Drothem 1888-11-11. Utfl.t. Norrköping Norra Förs. 1889-10-27. Infl.fr. Norrköping Norra Förs. 1893-11-10.

Fosterson Axel Harald

f. 1891-12-20 Kungsholmen, Stockholm. Barnhusbarn. Infl.fr. Barnhuset, Stockholm 1892-07-06. Utfl.t. Barnhuset, Stockholm 1893-12-13.
(Fostersonen Axel Harald är Stina Majas brors barnbarn, som i maj 1896 dör på barnhem i Stockholm. Källa Stockholms Rotemansarkiv)

 

 

AI:21 1894-1898, sid. 272 (SVAR A0009474_00285)

Åby, Åttingshagen Grenadjärtorp No 55

Lifgr. Jonas Fredrik Stolt

f. 1841-02-25 V.Husby. Gift 1866-04-30 Infl.fr. Drothem 1864. Utfl.t. S:t Olai 1895-03-30.

H. Stina Maja Ljung

f. 1839-10-13 Askeby. Infl.fr. Norrköping 1866. Utfl.t. S:t Olai 1895-03-30.

S. Johan Fredrik

f. 1869-01-16 V.Husby. Infl.fr. Norrköping Norra Förs. 1893-11-10. 1895-02-13 uttagit attest för äktenskaps ingående inom Norrköpings Norra församling. Utfl.t. S:t Olai 1895-03-30.

D. Alma Kristina

f. 1881-05-03 V.Husby. Utfl.t. S:t Olai 1895-03-30.

Lifgr. Johan Seth Stolt

f. 1876-01-15 Tåby. Infl.fr. fol.269 1895-09-08.
1899-03-16 uttagit hinderslöshetsbetyg till Borg.
(Johan gifter sig med Emmy Lindström, född 1871, från Rönö.)