Tillbaka till startsida
 

Västra Husby Avskrift av husförhörböckerna med vissa kommentarer
 
Soldattorp Gäverstad Nr 1
 
A1:2  210261 1/3 1771-1774, sid. 62 Husby Rote, Gäfverstad,  På ägorna 
 
Soldat Olof Gäverman f .1728
H. Elin Mattisdotter f. 1718                                   

A1:2 210261 2/3 1775-1779, sid. 126 Husby Rote, Gäwerstad, På ägorna
 
 
Soldat Olof Gäverman 
H. Elin Mattisdotter
f .1728
f. 1718
P. Lisken Jacobsdotter 11 år
Dr. Andreas
?  Nils Andersson
På ägorna:
Sold. Olof Gäverman
H. Elin Mattisdotter 
 

A1:2 210261 3/3 1780-1783, sid. 184 Husby Rote, Gäfverstad, På ägorna
 
 
Sold. Olof Gäverman
H. Elin Mattisdotter
f. 1728. Död 1782-09-21 i Lungsot (Å. Öberg)
f. 1718 

A1:3 210262 2/2 1785-1793, sid. ??? , Soldatetorpet
 
Lifg. Daniel Jern
H. Anna Maria Pehrsdotter
f. 1768
f. 1768                        
Till Hus
(Nedanstående är Livgrenadjär Sven Gäfvermans  änka och barn, Sven antogs 1788 och avled 1791-09-08, se Hammarkinds Härad del 1 sid. 166, varför finns han ej med i Hfl? Svar: A1:3 är en Communionbok för 1792 och då var Sven redan död.)
Enkan Maja Jonsdotter
S. Jonas Svensson
D. Anna Greta
f .1746
f. 1780
f. 1785 

A1:4 210263 4/6 1794-1803, sid 232, Gäfverstad  Soldatetorpet
 
 
Lifg. Daniel Jern
H. Anna Maria Persdotter
S. Olof 
S. Anders
D. Catharina
Enk. Lisa Persdotter            
f. 1768 i Örtomta (infl. från Örtomta)
f. 1768 i Skärkind (sjuk)
f. 1792-03-26 i V. Husby
f. 1800-04-17 i V. Husby
f. 1797-08-12 i V. Husby
f. 1744-03-04 i Kuddby 

A1:5 210264 2/2 1794-1798, sid. 71 , Husby Rote, Gäfverstad  Soldatetorpet

 
Grenadjär Daniel Järn
H. Anna Maja Pehrsdotter
S. Olof 
f. 1768
f. 1768
f. 1792-03-26                                                    

A1:6 210265 2/2 1803-1811,  sid. 66, Gäfverstad Soldatetorpet
 
 
Grenadjär Daniel Järn
H. Anna Maria Persdotter
S. Olof  
S. Anders  
D. Catharina  
S. Daniel    
S. Johan Peter (oäkta)
f. 1768 i Örtomta
f. 1768 i Skärkind
f. 1792 i V. Husby
f. 1800 i V. Husby
f. 1797 i V. Husby
f. 1804-05-20 i V. Husby. Död 1805-05-24
f. 1809-11-08 i V. Husby    (Fader oangiven)                                        
Födelsebok sid. 337 Fångne Livgr. Daniel Järns hustru.

1810
 
 
Soldat Anders Hamstedt  
Jakob Jakobsson
H. Magdalena Jonsdotter
Änka Mar. Helene Nilsdotter
f. 1784 i Lovisa, Finland
f. 1782-04-09 i V. Husby
f. 1785-09-17 i V. Husby 
f. 1749-12-21 i V. Husby  

A1:7 210266 5/5 1811-1816 , sid. 408, Gäfverstad, Soldat Torp Nr 1
 
Trumslagare Anders Hamstedt   f. 1784 i Lovisa. Gift 1804. Död 1813-02-14.
Dödboken enl. Å. Öberg: Föddes 1784 i Lovisa där fadern var soldat. Blev fången af Ryssarna under sista Finska kriget, men kom undan till Svenska armén och antogs efter krigets slut till trumslagare för ovannämnda nummer vid Lifkompaniet. Gift 1804 med sin efterlevande maka Catharina Andersdotter med hvilken han haft 2 barn. 1 son, 1 dotter, af hvilka sonen är död.    
H. Catharina Andersdotter
S. Anders Johan Johansson
D. Anna Christina
f. 1777-03-22 i Gryt. Gift 1804. Kom från Ringarum 1811
f. 1806-02-27 i Lovisa,  Död 1812-04-20 i V. Husby. Slag
f. 1812-05-14 i V. Husby  

Änkan Anna Stina Jonsdotter

f. 1756 i Rönö. Till Husby Soldattorp 1814, No. 7. 

Lifgr. Olof Rolf 

f. 1787-09-22 i Drothem
Gifter sig 1814-02-17 med Änkan  efter Trumslagaren Anders Hamstedt, Catharina Andersdotter.  Enl. Å. Öberg.
H. Catharina Andersdotter
D. Anna Christina Andersdotter
S. Anders Johan August      
 
f. 1777-03-22 i Gryt. 
f. 1812-05-14 i V. Husby
f. 1816-08-15 i V. Husby.

 


A1:8 210267 5/5 1816-1820, sid. 212,Gäfverstad, Soldattorp No. 1.
 
Lifgr. Olof Rolf
H. Catharina Andersdotter
D. Anna Christina Andersdotter
S. Anders Johan August
D. Carolina Lovisa
f 1787-09-22 i Drothem
f 1777-03-22 i Gryt
f 1812-05-14 i V. Husby
f. 1816-08-15 i V. Husby
f 1818-12-01 i V. Husby 

A1:9 210268 2/3 1820-1826, sid. 64,Gäfverstads ägor No. 1 Brinken 

 
Lifgr. Olof Rolf        f. 1787-09-22 i Drothem. Flyttar till Drothem 1826
Död 1831-02-11 enl. Å. Öberg  
H. Catharina Andersdotter 
D. Anna Christina
S. Anders Johan August
D. Carolina Lovisa
D. Johanna 
f. 1777-03-22 i Gryt. Flyttar till Drothem 1825
f. 1812-05-14 i V. Husby
f. 1816-08-15 i V. Husby
f. 1818-12-01 i V. Husby
f. 1822-09-16 i V. Husby.

A1:10 210269  1820-1826
 
A1:11 210270 6/10 1826-1839, sid. 238,Gäfverstad  Brink 
 
Lifgr. Erik Magnus Kanal
H. Brita Månsdotter
D. Brita Stina 
S. Johan Fredrik
S. Per Gustaf
f. 1804-08-26 i Mogata. Gift 1826-10-24. Kom från Mogata 1826.
f. 1807-10-24 i Drothem. -”-
f. 1826-12-21 i V. Husby. Död 1837-06-12.
f. 1829-08-08 i V. Husby
f. 1832-07-08 i V. Husby 
Gossen Magnus Magnusson f. 1817-03-26 i Mogata. Kom från Mogata 1831. Utfl. 2? 1843.
Änkan Stina Jonsson f. 1787-05-19 i V. Husby.
Kom från Klämma 1829 till Gäverstad 1830 med de nedanstående två barnen.
S. Anders Peter Olofsson f. 1819-04-13 i Drothem
D. Stina Lotta Nilsdotter f. 1824-04-18 i V. Husby

A1:11 210270 9/10 1826-1839, sid. 404, Gäfverstad  Brink No 1
 
Lifgr. Erik Magnus Kanal f. 1804-08-26 i Mogata. Död 1840-07-29.
Dödboken: Eric Magnus Canal fr. Gäfverstad Brink, f. 1804-08-26 i Mogata. Blev Livgren. 1825. Gift 1826 med Brita Månsdotter från Drothem, med henne har han haft 6 barn, 5 söner och 1 dotter, af vilka dottern är död. 35 år. Slag.
H. Brita Månsdotter 
D. Brita Stina Kanal
S. Johan Fredrik
S. Per Gustaf
S. Carl Magnus
S. Adolph  
S. Wilhelm 
f. 1807-10-24 i Drothem.
f. 1826-12-21 i V. Husby. Död 1837-06-12. Slag.
f. 1829-08-08 i V. Husby
f. 1832-07-08 i V. Husby
f. 1834-04-21 i V. Husby
f. 1837-01-13 i V. Husby
f. 1839-09-11 i V. Husby  

A1:12 210271 4/5 1841-1846, sid. 297, Lifgr. Torp No 1 
 
Lifgr. Nils Peter Palm   f. 1721? i Mogata. Kom från Börrum 1841 Besked No. 55, Utflyttat 1844 No. 3.
Lifgr. Anders Pether Frid f. 1823-02-15 i Skärkind. Kom från sid. 311, 1844.
(Skärkind C1:3 211525 5/8:  1823-02-15 föddes Anders Petter oäkta. Fader okänd, moder Pigan Catharina Jonsdotter i Sanden). Född Andersson enl.  Å. Öberg.
Pig. Stina  Caisa Eriksdotter f. 1817-04-15 i Gårdeby. Kom från sid. 291, 1845.

Till Hus:
Änkan. Brita Månsdotter Kanal   f. 1807-10-30 i Drothem.
S. Johan Fredrik Eriksson f. 1829-08-08 i V. Husby. Fl. till Mogata 1845 No.1
S. Per Gustaf  Eriksson f. 1832-07-08 i V. Husby
S. Carl Magnus  f. 1834-04-21 i V. Husby. Död 1842-03-26. Slag
S. Adolph    f. 1837-01-13 i V. Husby
S. Wilhelm    f. 1839-09-11 i V. Husby
Oä D. Anna Carolina f. 1844-07-08 i V. Husby 

A1:13 210272 4/5 1846-1851, sid. 297, Lifgr. Torp No 1
 
 
Lifgr. Anders Pether Frid f. 1823-02-15 i Skärkind. Gift 1846-10-16.
H. Anna Katharina Eriksdotter f. 1817-04-15 i Gårdeby.  -”-.
S. Karl Gustav f. 1846-09-02 i V. Husby
D. Anna Fredrika f. 1849-09-19 i V. Husby

Till Hus:
 
Änkan. Brita Månsdotter Kanal f. 1807-10-30 i Drothem.
S. Per Gustaf f. 1832-07-08 i V. Husby. Till Drothem 1847, No 26.
S. Adolf f. 1837-01-13 i V. Husby. Till sid. 97 1850.
S. Wilhelm Sven       f. 1839-09-11 i V. Husby
Oä D. Anna Carolina f. 1844-07-08 i V. Husby
Oä S. Frans   f. 1849-09-19 i V. Husby
Änkling Henning Olofsson  f. 1804 i Östra Ryd. Se sid. 381 
 
A1:14 210273 4/5 1851-1856, sid. 297, Lifgren. Torp No 1
 
Lifgr. Anders Peter Frid f. 1823-02-15 i Skärkind
H. Anna Katharina Eriksdotter f. 1817-04-15 i Gårdeby
S. Karl Gustav         f. 1846-09-12 i V. Husby
D. Anna Fredrika f. 1849-09-19 i V. Husby
S. Anders Johan f. 1853-02-11 i V. Husby. Död 1853-02-22
S. Anders Johan f. 1854-07-01 i V. Husby
 
Till Hus:
Änkan. Brita Månsdotter Kanal  f. 1807-10-30 i Drothem.  Har fattighjälp
S. Wilhelm Sven f. 1839-09-11 i V. Husby. Till Tingstad 1855, Nr. 4.
Oä D. Anna Carolina f. 1844-07-08 i V. Husby
Oä S. Frans f. 1849-09-19 i V. Husby 
Änkling Henning Olofsson f. 1804 i Östra Ryd.
*S. Johan August f. 1845-07-14 i V. Husby. Död 1851-11-02.
*Kollat i fb: Modern Catharina Nilsdotter. 
 
A1:15 210274 4/5 1856-1860, sid. 297, Lifgren. Torp No 1 
 
Lifgr. Anders Petter Frid f. 1823-02-15 i Skärkind
H. Anna Katharina Eriksdotter f. 1817-04-15 i Gårdeby
S. Karl Gustav    f. 1846-09-02 i V. Husby
D. Anna Fredrika f. 1849-09-19 i V. Husby
S. Anders Johan f. 1854-07-01 i V. Husby
S. Per Fredrik  f. 1859-08-31 i V. Husby

Till Hus:
 
Änkan. Brita Månsdotter f. 1807-10-30 i Drothem.  Fattighjon bor på gården.
Oä D. Anna Carolina f. 1844-07-08 i V. Husby. Till sid 297 1857.
Oä S. Frans f. 1849-09-19 i V. Husby. Till Norrköping 1857 
Änkling Henning Olofsson f. 1804-07-14 i Östra Ryd. Bor vid gården. Flyttar till Tingstad 1860 
Änkan Stina Andersdotter  f. 1797-09-01 i Ulrika. Kom från sid 295 1856. Extra fattighjälp. Till sid. 328 1860. 

A1:16 212977 5/7 1861-1866, sid. 192, 1 Mantal Gäfverstad Lifgren.
Torp No 1,
 
Lifgr. Anders Per Frid f. 1823-02-15 i Skärkind
H. Anna Katharina Eriksdotter f. 1817-04-15 i Gårdeby
S. Karl Gustav f. 1846-09-02 i V. Husby. Svag syn. Enögd.
D. Anna Fredrika f. 1849-09-19 i V. Husby
S. Anders Johan f. 1854-07-01 i V. Husby
S. Per Fredrik f. 1859-08-31 i V. Husby 

Till Hus:
 
Änkan. Brita Månsdotter Kanal f. 1807-10-30 i Drothem.  Lifgr.änka.
Oä S. Frans   f. 1849-09-19 i V. Husby. Flyttar till sid 190, 1863

Torpets brukare:
 
Frans August Andersson  f. 1835-08-25 i Tingstad. Gift 1865-10-22. Kom från sid. 187, 1864.
H. Karolina Östergren  f. 1843-08-07 i Drothem. Kom från Drothem 1865.
S. August Wilhelm Gottfrid f. 1866-08-07 i V. Husby
 
A1:17 212978 6/8 1866-1873, sid. 197, Gäfverstads Lifgr.Torp No 1 är överstruket och ersatt
med
Torpet Klämman. 
 
Torp.Lifgr. Anders Peter Frid   f. 1823-02-15 i Skärkind. Död 1870-08-05.

Inhyses
 
Enkan H. Anna Katharina Eriksdotter f. 1817-04-15 i Gårdeby. Fl. till sid. 195, 1872.
S. Karl Gustav f. 1846-09-02 i V. Husby. Enögd. Fl. till Drothem 1866-10-24, No 60.
D. Anna Fredrika f. 1849-09-19 i V. Husby
S. Anders Johan Frid  f. 1854-07-01 i V. Husby
S. Per Fredrik Frid f. 1859-08-31 i V. Husby 
Dräng Anders Fridolf Eriksson f. 1852-11-15 i V. Husby. Kom från sid. 60, 1867. Till sid. 198? 1867.

Torpets brukare:
 
Frans August Andersson f. 1835-08-25 i Tingstad. Gift 1865-10-22. Kom från sid. 187, 1864
H. Karolina Östergren f. 1843-08-07 i Drothem. Kom från Drothem 1865.
S. August Wilhelm Gottfrid f. 1866-08-07 i V. Husby 
Dräng Alfred Svensson f. 1845-07-21 i Tryserum. Kom från Tryserum 1870. Till Drothem 1871

A1:17 212978 6/8 1866-1873, sid. 196, Gäfverstad Lifgr.Torp No 1.
 
Lifgr. Philip Nilsson Djerf f. 1846-11-04 i Ringarum. Kom från St. Johannes i Norrköping 1870-11-18. Gift 1873-04-20.
H. Augusta Charlotta Andersdotter f. 1844-02-15 i V. Husby. Kom från sid. 188, 1873-04-20
D. Hilda Charlotta f. 1873-05-02 i V. Husby 
Torpet arrenderas av:  
Johannes Persson f. 1830-05-05 i Ö. Ny. Gift 1863-11-20.
H. Anna Sofia Hellgren f. 1843-06-03 i Skällvik. Gift 1863-11-20. Båda kom från sid. 143 1871.
Fosterdotter Hilda Charlotta Carlsdotter
 
f. 1858-07-14 i Drothem. Kom från Söderköping 1872-03-14.
Till Söderköping 1873-03-24.
 
A1:18 212979 6/8 1874-1878 sid. 56, Gäfverstad Knekttorpet No 1.
 
 
Lifgr. Philip Nilsson Djerf  f. 1846-11-04 i Ringarum.
H. Augusta Charlotta Andersdotter f. 1844-02-15 i V. Husby.
D. Hilda Charlotta f. 1873-05-02 i V. Husby
S. Johan Philip f. 1874-09-14 i V. Husby
Flickan Hulda Lovisa Karlsdotter f. 1862-06-26 i V. Husby. Kom från sid. 79 1874. Till sid. 76 1878. 
Torpet arrenderas av:  
Johannes Persson   f. 1830-05-05 i Ö. Ny.  Till sid. 73 1874
H. Anna Sofia Hellgren f. 1843-06-03 i Skällvik.  Till sid. 73 1874.  

A1:19 212980 3/10 1879-1883 sid. 57, Gäfverstads egor, Lifgrenadiertorpet No 1. 
 
Lifgr. Philip Nilsson Djerv   f. 1846-11-04 i Ringarum.
H. Augusta Charlotta Andersdotter f. 1844-02-15 i V. Husby
D. Hilda Charlotta f. 1873-05-02 i V. Husby
S. Johan Philip f. 1874-09-14 i V. Husby
Pig. Hilma Charlotta Andersdotter  f. 1865-08-01 i V. Husby. Kom från sid. 239, 1879-11-02  Till sid. 147 1880. 

A1:20 212981 3/10 1884-1893 sid. 49, Gäfverstads egor, Lifgrenadiertorpet No 1.
 
Korporal Philip Nilsson Djerv  f. 1846-11-04 i Ringarum.
H. Augusta Charlotta Andersdotter f. 1844-02-15 i V. Husby.
D. Hilda Charlotta f. 1873-05-02 i V. Husby. Död 1890-03-07.
S. Johan Philip f. 1874-09-14 i V. Husby 

A1:21 T00252  3/11 1894-1898 sid. 55, Gäfverstad   Grenadiertorpet No 1.
 
 
Korporal Philip Nilsson Djerv f. 1846-11-04 i Ringarum
H. Augusta Charlotta Andersdotter f. 1844-02-15 i V. Husby
S. Johan Philip f. 1874-09-14 i V. Husby. Flyttar till  Norrköping, Hedvig 1898-10-24, No 48.

V. Husby församlingsbok 1899-1908 sid. 56 Knektorpet No 1, indaget
 
 
Korporal Philip Nilsson Djerv f. 1846-11-04 i Ringarum
H. Augusta Charlotta Andersdotter f. 1844-02-15 i V. Husby 
De flyttar till Norrköping, St. Olai 1903-09-27.
Philip Djerv är den sista soldaten på torpet.

V. Husby församlingsbok 1908-1918 sid. 57.
 
 
Stalldrängen Anders Peter Karlsson f. 1859-02-27 i Malexander
H. Eva Augusta Sjöberg f. 1859-01-14 i Malexander. Gift 1890-05-25.
Inflyttade 1911-11-15. Utflyttade till Tingstad 1914-04-23.
D. Augusta Eugenia f. 1893-09-16 i Rystad. Flyttar till Örtomta 1913-12-01
D. Rut Amelia f. 1896-08-27 i Rystad. Flyttar till Norrköping, St. Olai 1914-01-12.
S. Karl Edvin f. 1902-08-23 i V. Husby. Flyttar med föräldrarna till Tingstad.
Fosterdotter Karin ? Fyrberg f. 1901-04-02 i Tåby. Inflyttat 1911-12-15 från Ringarum.
(Oä dotter till Amanda Kristina Fyrberg, gift Söderholm, utflyttad till Tingstad 1914-04-23.)
   
Stalldrängen Kal Albert Johansson f. 1886-03-18 i Tingstad
H. Eugenia Fredrika Almqvist f. 1889-11-04 i Borg. Gift 1914-05-02. Inflyttade 1914-05-09. Utflyttade 1917-05-04 till Slaka.
S. Karl Bertil Alexander f. 1908-12-12 i Norrköping, St. Olai
Fosterdotter Astrid Eugenia Gustafsson
 
f. 1908-05-04 i Norrköping, St. Olai. Inflyttad 1916-09-04 från Norrköping, St. Olai.
Barnen flyttar med far och mor. 

V. Husby församlingsbok 1919-1936 sid. 59.
 
 
Stalldrängen David Laurentius Johansson f. 1895-07-01 i Linköping, St. Lars
H. Henny Augusta Karlsson  f. 1895-12-07 i Ukna. Gift 1920-01-18
D. Sigrid Elvira f. 1920-02-04 i Ukna
S. Karl August Laurentius f. 1921-06-06 i Ukna
D. Svea Augusta Astrid f. 1924-04-01 i Ukna
S. Ernst Uno Emanuel f. 1927-03-02 i Ukna
S. Knut Bertil Sture f. 1929-12-31 i Valdemarsvik
Inflyttade 1934-10-30 från Skällvik. Utflyttade 1935-11-01 till Styrstad. 

Ladugårdskarlen Karl Gunnar Ekman

f. 1891-08-29 i Tåby
H. Alfrida Sofia Abrahamsson  f. 1891-11-06 i Ö. Ryd. Gift 1913-11-30
S. Sven August  f. 1919-05-11 i Gårdeby
D. Elsa Tyra Sofia      f. 1928-04-12 i Mogata
D. Brita Sofia        f. 1934-12-14 i Gryt
D. Elsa Gunhild  f. 1934-12-14 i Gryt
Inflyttade 1935-11-15 från Gryt.  

Statardräng Axel Bernhard Cederström

f. 1891-10-23 i Regna. Infl. 1935-11-26 från Tåby
H. Beda Elisabeth Andersson f. 1898-04-07 i Mogata. Gift 1925-04-20.
S. Gunnar Arne  f. 1925-04-23 i Norrköping, St. Olai
S. Karl Erik    f. 1928-07-02 i Norrköping, St. Olai
S. Axel Lennart   f. 1933-11-09 i Drothem
Inflyttade 1935-11-26 från Tåby