Tillbaka till startsida
Sammanställning rullor Broby nr 9

Källa: Generalmönsterrullor Västra Husby

Nr

Rote

Lifgrenadierens namn

Ål-der

Tj.

år

Fot

Tum

Gift

Mönstringsanteckning:

Generalmunstring … Östgiöta Regemente till Foth … uppå Malmen vid Linkiöping den 19 Maii 1750.

9

Broby

Arvid Knutsson, död den

2 Aug 174(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

1749 d 7 April antagen

Botwid Broberg, österg

27

1

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönster Rulla öfwer thet Manskap af Östgiöthe Regementet till Foth som efter Kongl. Maii-ts Nådigste Befallning uppå Fästningsarbete till Storfurstendömet Finland och Helsingfors är Commenderadt och Munstradt blef af ….. wid (Enta) gniringsplatsen uti Norrköping d. 12 Junii åhr 1751.

9

Broby

Botvid Broberg

 

 

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönstring …… uti Brincks Gästgifvare Gård den 23 Junii 1757

9

Broby

Botwid Broberg, östg

34

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmunster Rulla öfwer Kongl. Maii-ts Östgöta Regemente till Fots och den delen Däraf som här i Pommern är commenderat och Munstrad blef af …. ……… Uti Stralsund d: 10 Februarii 1758

9

Broby

Botvid Broberg, östg

34

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönster Rulla öfver Kongl Majits Östgiöta Reg.te Till Foht och den delen Deraf som till Pommern commenderad är och Munstrad Blef af ….………….. Uti Dargelin d. 14 Nov. 1759

9

Broby

Botwid Broberg, östg

36

10

 

 

 

Pres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring … och den delen däraf som hit till Pommern commenderad är … uti Nehringen den 19 November 1760

9

Broby

Botwid Broberg, östg

37

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ….. Pommern ….. 11 November 1761 ….

9

Broby

Botwid Broberg, östg

38

12

 

 

 

Commenderad på arbete i Stralsund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring Östgöta regemente till Fots … Lambohåf Den 26 Augusti 1767

9

Broby

Botwid Broberg, östg

44

18

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings den 31 Augusti 1773

9

Broby

Botwid Broberg, östg

50

24

5

7

gift

Siuknat i Quarteret. …med dubbelt underhåll.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings den 13 Augusti 1777

9

Broby

Wacant

 

 

 

 

 

Finland i …

Wacant .. Junii 1773..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Malmen den 13 Junii 1780

9

Broby

Jonas Broberg, östg,

Antagen den 29 Augusti 1777

30½

5

11

gift

approberad                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings Stad den 7 de Novembris 1785 …

9

Broby

Jonas Broberg, östg,

36

8

5

11

gift

Approberad. Commenderad                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 1788 den 15 September förrättades GeneralMunstring af undertecknade Hugo Wilhelm Hamilton (Ullas anm: i Finland)

9

Broby

Håkan Broberg, antagen d. 25 Febr. 1788, östg

20

½

5

gift

presens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Uti Värälä Läger den 12 October 1789

9

Broby

Håkan Broberg, östg

21

5

gift

Presens, vid Jägare Corpsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Lägret vid Väräle ……… 24 Aug. 1790

9

Broby

Håkan Broberg, östg

22

3

5

Gift

vid Jägare Corpsen, Jägare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Malmslätt vid Linköping den 20 Junii 1793

9

Broby

Håkan Broberg, östg

24

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Platsen Malmen vid Linköping den 18 Juni 1806

9

Broby

Håkan Broberg, östg

37

518

5

11½

gift

Commend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Roterings Rulla 1: a Livgrenadiärregementet  Cassations Munstringen ……………… Linköping den 21 Nov 1811

9

Broby

Johan Broberg, blesserad i vänstra armen. Östg

23

4

5

8

Gift

approberas