Tillbaka till startsida

Sammanställning rullor Hälla nr 10

Källa: Generalmönsterrullor Västra Husby

Nr

Rote

Lifgrenadierens namn

Ål-der

Tj.

år

Fot

Tum

Gift

Mönstringsanteckning:

Generalmunstring … Östgiöta Regemente till Foth … uppå Malmen vid Linkiöping den 19 Maii 1750.

10

Hälla

Nils Hällman, afskiedad wid

 1744 Års Gen. Mönstr.

 

 

 

 

 

 

 

 

1748 d. 31 Aug. antagen

 Johan Scherf

21

½

 

 

Ogift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönstring …… uti Brincks Gästgifvare Gård den 23 Junii 1757

10

Hella

Johan Scherf

28

8 (½)

 

 

 

Commend

 

 

1750 d. 10 Aug. awancerat till …. Vid Majorns Copag.

 

 

 

 

 

 

 

 

1753 d. 12 Julii antagen  

Jonas Nilsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmunster Rulla öfwer Kongl. Maii-ts Östgöta Regemente till Fots och den delen Däraf som här i Pommern är commenderat och Munstrad blef af …. Uti Stralsund d: 10 Februarii 1758

10

Hälla

Jonas Hellman, östg

25

5

 

 

 

Sjuk på Lazarettet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönster Rulla öfwer Kongl Majits Östgiöta Reg.te Till Foht och den delen Deraf som till Pommern commenderad är och Munstrad Blef af ….………….. Uti Dargelin d. 14 Nov. 1759

10

Hella

Jonas Hellman, östg

27

7

 

 

 

Pres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring … och den delen däraf som hit till Pommern commenderad är … uti Nehringen den 19 November 1760

10

Hella

Jonas Hellman, östg

28

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ….. Pommern ….. 11 November 1761 ….

10

Hella

Jonas Hellman, östg

29

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring Östgöta regemente till Fots … Lambohåf Den 26 Augusti 1767

10

Hälla

Johan Hällman, östg

35 

15

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 


 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings den 13 Augusti 1777

10

Hälla

Corporal Johan Hällman, östg

…till Corporal wid sista Corporal…d: 15 Nov 1776

45

25

6

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Malmen den 13 Junii 1780

10

Hälla

Corporal Johan Hällman, östg

48

28

6

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………… … Linköpings Stad den 7 de Novembris 1785 …

10

Hälla

Corporal Johan Hällman, östg

53

33

6

2

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Lägret vid Väräle ……… 24 Aug. 1790

10

Hälla

Sam. Hellman, östg, skräd

26

2

5

8

 

presens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Malmslätt vid Linköping den 20 Junii 1793

10

Hälla

Samuel Hellman, östg

29

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Linköping och  Schenninge den 2 och 5 November 1803

10

Hälla

Samuel Hällman, vacant

 

 

 

 

 

Liten och svag, oduglig, får afsked. Vac.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Platsen Malmen vid Linköping den 18 Juni 1806

10

Hälla

Lars Häll, östg,

antagen d. 6 Mars 1804

30

2

5

11

Gift

Vacant, Commend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Roterings Rulla 1: a Livgrenadiärregementet  Cassations Munstringen ……………… Linköping den 21 Nov 1811

10

Hälla

Nils Hell.. Östg,

Har medalj för tapperhet i fält

42

21

5

11

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings Stad d. 25 Martii 1815

10

Hälla

Nils Häll, Östg,

Har Medaille för tapperhet i fält

45

25

5

11

Gift

Gammal, sjuklig och svag.

Begär och får afsked.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 


 

 

 

Generalmönstring ……………… … Norrköpings Stad den 10 Juni År 1818

10

Hälla

Nils Häll, afsked vid Mönstringen d. 25 Mars 1815, ärsatt d. 5te Aug 1815 med

 

 

 

Gammal, sjuklig och svag.

Begär och får afsked.

 

 

Anders Rehn, östg

30

3

5

8

Gift

approberad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  den 6 September 1821

10

Hälla

And: Rehn, östg

33

6

5

8

Gift

Approberad, pr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköping den 29 Junii 1839

10

Hälla

Anders Rehn, östg

51

24

5

Gift

Qvarstår ett år hwarefter han erhåller afsked wid anmälan till underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköping den 18 Junii 1842

10

Hälla

Anders Rehn, afskedad den 30 Junii 1840 och i dess ställe den 5 April 1841 antagen

 

 

 

 

 

Johan Lants, östg

26

1

5

11

Gift

approberas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen vid Linköping den 21 Junii 1845

10

Hälla

Johan Lantz, östg

29

4

5

11

Gift

Commend vid Götha Canal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen vid Linköping den 12 Junii 1849

10

Hälla

Johan Lantz, förut kallad Lundrot, född i Lunda Sochn af Nyköpings län

33 1/3

8 1/6

5

10 3/4

Gift

Commend vid Götha Canal

 

 

Den 10 Febr 1816

Antagen den 5 Aprill 1841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköping den 6  October 1855

10

Hälla

Johan Lantz, förut kallad Lundroth, född i Lunda Sochn af Nyköpings län

39 2/3

14 ½

5

11

Gift

Närvarande. Blef såsom flera gånger straffad för fylleri och

 

 

Den 10 Febr 1816

Antagen den 5 Aprill 1841

 

 

 

 

 

Uppstudsighet emot befäl ställd på ett års förbättring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 


 

 

Generalmönstring ………………  Malmen i Linköping den 17  Junii 1858

10

Hälla

Johan Lantz, förut kallad Lundroth, född i Lunda Sochn af Nyköpings län

42 1/3

17 1/6

5

11

Gift

Närvarande, pr

 

 

Den 10 Febr 1816

Antagen den 5 Aprill 1841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen Linköping den 19  Junii 1865

10

Hälla

Johan Lans, den 20 Junii 1863 casserad och ur rullarne afförd,

ersatt genom transport från No 130 med

 

Ställes på ett års förbättring för liderlighet och sjuklighet

 

 

Sven Petter Granat förut kallad Krok,

Född i Ödeshög Socken af Österg län

34 ½

9 ½

6

1

Gift

-, pres

 

 

Den 20 December 1830.

Antagen den 10 December 1855

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen Linköping den 28 Juni 1884 No 1 Lifkompaniet

10

Hälla

Sven Petter Granat förut kallad Krok,

Född i Ödeshög Socken af Österg län

53 6/12

28 6/12

6

0,5

Gift

Ställes på ett års förbättring

för sjuklighet

 

 

Den 20 December 1830.

Antagen den 10 December 1855