Tillbaka till startsida

 

Generalmönstring för ryttare på torpet Hylinge 56

Källa: Generalmönsterrullor i SVAR

Nr

Rote

Lifgrenadierens namn

Ål-

der

Tj.

år

Fot

Tum

Gift

Mönstringsanteckning:

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1712               SVAR sid 8 + 24-25

 

.. Öfver Östgiöte Cavallerie Regementet under Command af …  Linköping d 16: 17: 18 och 19 de Juni A:o 1712

56

Hylinge

Anders Hyllman för Hylinge

 

 

 

 

 

 

 

 

född i Södermanland Wäster Haninge Sockn

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1712               SVAR sid 311 + 324-325

. Öfver Östgiöte Cavallerie Regementet som …. 2dra Transporten till Pomern kommer att …d 3 November Anno 1712

56

Hylinge

Anders Hyllman för Hylinge

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1716               SVAR sid 7 + 28

.. Öfver Östgiöte Regementet till Häst som blef Munstrade  …. Uti Lund den 5, 6, 7, 8 November Anno 1716

56

Hylinge

Anders Hyllman, gift, 32, 4 1/4, Södermanlänning

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1719               SVAR sid 9 + 26-27

 

.. .. Lif Compagniet Munstrat af   …. Uti Ekeby den 1a September 1719

56

Hylinge

Anders Hylman, för Hylinge,

35

7/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1728   sid 30-32            SVAR sid 8 + 38-40

.. Lif Compagniet Östgiöta Cavallerie Regemente Mönstrat … uti Linköping d 19 Augusti 1728

56

Hylinge

Anders Hyllman för Hylinge,

44

16

 

 

Östg

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1733  sid 25              SVAR sid 9 + 29-30

.. Lif Compagniet under Östgiöta Cavallerie Regemente Mönstrade … uti Linköping d 30 Augusti Anno 1733

56

Hylinge

Anders Hyllman för Hylinge. Ryttaren 49 Åhr Gl, tiänt 21 Åhr, Smål, gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1739  sid 26-27              SVAR sid 6 + 31-32

..öfwer  Östgiöta Regemente till Häst … uti Linköping d      September A:o 1739

56

Hylinge

för Hylinge Anders Hyltman, Lifgr, född i Småland  och Wäster Haninge sochn, 55 åhr gl, tiänt 27 Åhr,gift

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1741  sid 5    SVAR sid 12 + 28-29   (Kommendering till Finland)

..öfwer  Östgiöta Regemente till Häst och Lif Compagniet som blef Mönstrade af … uti Linköping d  5 October 1741

56

Hylinge

för Hylinge Anders Hultman, fått afsked wid General Mönstringen 1739.

 

 

 

 

 

 

 

 

I stället den 12 April 1740 Nils Moberg, 27, 1 1/2, gift

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1744  sid 22              SVAR sid 9 + 29

..öfwer  Östgiöta Regemente till Häst Lif Compagniet som blef Mönstrat af … uti ... d  22 October 1744

56

Hylinge

för Hylige Nils Moberg,

30

4

 

östg

 

commenderad

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1753                SVAR sid 7 + 42-43

Rulla uppå Kongl Maijt Östgiöta Cavallerie Regemente och Regements Stab som wisar huru den sig nu wärkeligen befinner, Mönstrat af … på Malmen wid Lindkiöping den 1 sta September 1753

56

Hylinge

för Hylige Nils Moberg, 39 åhr
gl, tiant 13 åhr, östg, gift

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Krigsarkivet originalhandling: 2:a Livgrenadiärregementet, Livkompaniet, Serie DIII, Vol.1
Mönstrings och annotationsrullor 1762-1770  No.1

Maijts Nådigste befallning hållne bisickt ..(Handlingen trasig)..gemente till häst som förrättades af … Uti Norkioping den 1a Februarij 1762

Rulla uppå Kongl Maijt Östgiöta Cavallerie Regemente och Regements Stab som wisar huru den sig nu wärkeligen befinner, Mönstrat af … på Malmen wid Lindkiöping den 1 sta September 1753

56

Hylinge

… Nils Moberg

53

22 3/4

 

östg

gift

Hästen vacant
Campagnerad i Finland och (Pommern) .. Nu vara oduglig til … får Afsked med … 5 … til dubbelt underhåll

 

Källa: Krigsarkivet originalhandling: 2:a Livgrenadiärregementet, Livkompaniet, Serie DIII, Vol.1
Mönstrings och annotationsrullor 1762-1770  No.1

Lif Compagniet Annotations Rulla No 7 År 1764   Compagniet och östgiöta Regimente till Häst den 17 September 1764

56

Hylinge

… fått afskied d. 1 Febr 1763. Den 3 Aprill är till Ryttare antagen Fredric Hylman

21 år gl

 

 

 

ogift

Hästens vacant.  Samma år och månad den 10 är till Ryttare häst antagen en mörk brun wallak…

 

Källa: Krigsarkivet originalhandling: 2:a Livgrenadiärregementet, Livkompaniet, Serie DIII, Vol.1
Mönstrings och annotationsrullor 1762-1770  No.1

Lif Compagnietz Annotations Rulla  Upprättad efter General Munster rullan d. 20 September 1770.   No 10

56

Hylinge

... Fredric Hyllman

25

4 1/2

 

 

 

Sven..och häst approberas

 

Källa: Krigsarkivet originalhandling: 2:a Livgrenadiärregementet, Livkompaniet, Serie DIII, Vol.1
Mönstrings och annotationsrullor 1762-1770  No.1

inget datum  (1770)

56

Hylinge

… Fredric Hylman antagen
     den 3 Aprill 1766

25

4 1/2

 

 

gift

1766 d. 10 Aprill antagen
en … brun vallack …

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet    1770                  Svar s: 6 +27-28

 

Munster Rulla öfwer Kongl Maijts Östgiöta Regemente till Häst   …. Malmen wid Linköping den    September 1770

Nr

Rote

Namn

Ålder

Längd fot

tum

Hästen

Gift

Anm

56

Hylinge

för Hylinge, 1766 d 3 April recrut … Fredric Hyllman. östg

25

 

 

 

gift

/ Karl och Häst approberas

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet….. Linköping den 23 augusti 1775 ….

56

Hylinge

Fredrik Hyllman, östg

30

 

5

9 1/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet….. den 14 juni 1778 ….

56

Hylinge

Fredrik Hyllman, östg

33

12 1/2

5

9 1/2

Gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet….. den 21 och 22 juni 1781 ….

56

Hylinge

Fredrik Hyllman, östg

36

15 1/2

5

9 1/2

Gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet….. Malmen vid Linköping den 20, 21 ,22 och 23 juni 1785 ….

56

Hylinge

Fredrik Hyllman, östg

40

19 1/2

5

9 1/2

Gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet ….den 16 maj 1791 ….

56

Hylinge

Fredrik Hyllman, östg

46

25 1/2

5

9 1/2

Gift

P/ sjuk i Pantonér qwarteret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   Malmslätten vid Linköping ….den 21 juni 1793 ….

56

Hylinge

Fredrik Hyllman, östg

48

27 1/2

5

10

Gift

Sjuk i Pantonér qwarteret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   Malmslätten vid Linköping ….den 27 september 1799 ….

56

Hylinge

Fredrik Hyllman, östg

54

33 1/2

5

10

Gift

Får avsked med …om underhåll, tjänt väl …bevistat sista kriget.

Istället uppvisat

56

Hylinge

Olof Hyllman

26

 

5

9

Ogift

approberas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   Uti Linköping och Schenninge den 2 och 5 november 1803….

56

Hylinge

Olof Hyllman

30

4

5

9

Gift

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   …. ? juni 1806

56

Hylinge

Olof Hyllman, östg.  commenderad

?

7

5

9

Gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   …. Norrköping …..20 juli 1817

56

Hylinge

Johan Hogner, östg

27

6 3/4

5

8 3/4

Gift

Pres / pres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   …. Malmslätten vid Linköping 12 juli 1824

56

Hylinge

Johan Hogner, östg

34

13 3/4

5

8 3/4

Gift

Pres / pres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   ….6 juli 1827

56

Hylinge

Johan Hogner, östg

37

16 3/4

5

8 1/4

Gift

Pres / pres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   …. å Malmen den 20 de juni 1831…

56

Hylinge

Johan Hogner, östg

41

20 3/4

5

9

Gift

Pres / pres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   å Malmen den 23 juni år 1834

56

Hylinge

Johan Hogner, östg

44

23 3/4

5

9 1/2

Gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   i Norrköping den 5 juli 1837

 

 

 

 

 

 

 

56

Hylinge

Johan Hogner, östg

47

26 3/4

5

9 1/2

Gift

Pres / pres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen  den 5 juni 1840

56

Hylinge

Johan Hogner, östg

51 1/2

29 3/4

5

9 1/4

Gift

Pres / pres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   i Norrköping den 7 juli 1843

56

Hylinge

Johan Hogner avskedad vid generalmönstring  den 26 juni 1840
och den 12 okt samma år ersatt med

 

Liksom enligt läkarbetyg ta
sådan krigstjänst oförmögen erhåller avsked med anmälan till underhåll på ……Tjent väl och bevittnat 1813 och 1814 års fälttåg.

 

 

Carl Gustav Sköld, östg

23 3/4

2 3/4

5

11

Gift

Pres / approberad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 19 Juni 1847

56

Hylinge

Carl Gustav Sköld, östg

27 3/4

6 3/4

5

10

Gift

Pres / approberad

 

 

Den 12 okt 1840 ingått i rikets krigstjänst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   i Norrköping den 1 juli 1850

56

Hylinge

Carl Gustav Sköld, östg

31 1/2

9 3/4

5

10

Gift

Närvarande

 

 

F.K. Carl Gustav Lundroth. Född i Lunda Södermanland
3 jan 1819. Antagen 12 okt 1840

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 22 Juni 1853

56

Hylinge

Carl Gustav Sköld, östg

34 5/12

12 1/3

5

10

Gift

Närvarande

 

 

F.K. Carl Gustav Lundroth. Född i Lunda Södermanland
3 jan 1819. Antagen 12 okt 1840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   å Hälla Gästgivaregård  den 1 Juli 1856

56

Hylinge

Carl Gustav Sköld, östg

37 5/12

15 2/3

5

10

Gift

Närvarande

 

 

F.K. Carl Gustav Lundroth. Född i Lunda Södermanland
3 jan 1819. Antagen 12 okt 1840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 27 Juni 1860

56

Hylinge

Carl Gustav Sköld, östg

 

 

 

 

 

Död den 14 nov 1856

 

 

 

Ersatt med

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Petter Sköld

27 1/12

3 1/12

6

-

Gift

 

 

 

Förut kallad Sven Petter Norrbrandt född i Tåby  Östergötland 13 maj 1833.  Antagen den 19 maj 1857

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 23 Juni 1863

56

Hylinge

Sven Petter Sköld

30 1/12

6 1/12

6

-

Gift

 

 

 

Förut kallad Sven Petter Norrbrandt född i Tåby  Östergötland 13 maj 1833.  Antagen den 19 maj 1857

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 20 Juni 1866

56

Hylinge

Sven Petter Sköld

33 1/12

9 1/12

6

-

Gift

 

 

 

Förut kallad Sven Petter Norrbrandt född i Tåby  Östergötland 13 maj 1833.  Antagen den 19 maj 1857

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 25 Juni 1869

56

Hylinge

Sven Petter Sköld

36 1/12

12 1/12

6

-

Gift

 

 

 

Förut kallad Sven Petter Norrbrandt född i Tåby  Östergötland 13 maj 1833.  Antagen den 19 maj 1857

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 29 Juni 1872

56

Hylinge

Sven Petter Sköld

39 1/12

15 1/12

6

-

Gift

 

 

 

Förut kallad Sven Petter Norrbrandt född i Tåby  Östergötland 13 maj 1833.  Antagen den 19 maj 1857

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 14 Juni 1876

56

Hylinge

Sven Petter Sköld

43 1/12

19 1/12

6

-

Gift

 

 

 

Förut kallad Sven Petter Norrbrandt född i Tåby  Östergötland 13 maj 1833.  Antagen den 19 maj 1857

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 28 Juni 1879

56

Hylinge

Sven Petter Sköld

46 1/12

22 1/12

6

-

Gift

 

 

 

Förut kallad Sven Petter Norrbrandt född i Tåby  Östergötland 13 maj 1833.  Antagen den 19 maj 1857

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 16 Juni 1883

56

Hylinge

Sven Petter Sköld

50 1/12

26 1/12

6

-

Gift

 

 

 

Förut kallad Sven Petter Norrbrandt född i Tåby  Östergötland 13 maj 1833.  Antagen den 19 maj 1857