Tillbaka till startsida
Sammanställning rullor Källtorp nr 11

Källa: Generalmönsterrullor Västra Husby

Nr

Rote

Lifgrenadierens namn

Ål-

der

Tj.

år

Fot

Tum

Gift

Mönstringsanteckning:

Generalmunstring … Östgiöta Regemente till Foth … uppå Malmen vid Linkiöping den 19 Maii 1750.

11

Tvärdala

Vacant sedan September 1743

 

 

 

 

 

 

 

 

1747 d. 6 Maii antagen

Pehr Håkansson Tiger, östg

33

3

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönstring …… uti Brincks Gästgifvare Gård den 23 Junii 1757

11

Tvärdala

Per Håkansson Tiger, östg

40

10

 

 

 

Commend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmunster Rulla öfwer Kongl. Maii-ts Östgöta Regemente till Fots och den delen Däraf som här i Pommern är commenderat och Munstrad blef af …. …… Uti Stralsund d: 10 Februarii 1758

11

Tvärdala

Pehr Tiger, östg

40

10

 

 

 

Sjuk på Rugen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönster Rulla öfver Kongl Majits Östgiöta Reg.te Till Foht och den delen Deraf som till Pommern commenderad är och Munstrad Blef af ….………….. Uti Dargelin d. 14 Nov. 1759

11

Tvärdala

Wacant

 

 

 

 

 

wacant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring Östgöta regemente till Fots … Lambohåf Den 26 Augusti 1767

11

Tvärdahla

Joh: Dahlstrand, östg

24

7

 

 

Gift

Har hopp om bättring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings den 31 Augusti 1773

11

Twärdala

Johan Dahlstrand, östg

40

13

5

11

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings den 131 Augusti 1777

11

Twärdala

Johan Dahlstrand, östg

44

17

5

11

gift

Får afsked: fått … i Norrköping

Anmälan till underhåll

 

Generalmönstring ……………… … Malmen den 13 Junii 1780

11

Tvärdala

Petter Dahlberg, östg

Antagen d. 10 December 1777

25 ½

2 ½

5

10

Gift

approberas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings Stad den 7 de Novembris 1785 …

11

Tvärdala

Petter Dahlberg, död den 31 Martii 1781.

I stället antagen d. 14 April samma år

 

 

 

 

 

Lars Dahlberg, östg

24

4 ½

5

10

Gift

approberas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 1788 den 15 September förrättades GeneralMunstring af undertecknade Hugo Wilhelm Hamilton (egen anm: i Finland)

11

Tvärdala

Lars Dahlberg, östg

27

7

5

10

Gift

Siuk i lägret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Uti Värälä Läger den 12 October 1789

11

Tvärdala

Lars Dahlberg, östg

28

8

5

10

Gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Lägret vid Väräle ……… 24 Aug. 1790

11

Tvärdala

Lars Dahlberg, östg

29

9

5

10

Gift

presens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Malmslätt vid Linköping den 20 Junii 1793

11

Tvärdala

Lars Dahlberg, östg

32

12 ½

5

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Platsen Malmen vid Linköping den 18 Junii 1806

11

Tvärdala

Lars Dahlberg, östg

45

25

5

10

Gift

Sjuk i lägret. Får afsked för

(Fall..)sjuka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roterings Rulla 1: a Livgrenadiärregementet …… den 16 October 1809

11

Tvärdala

Ask, östg

25

3

5

8

Gift

pres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roterings Rulla 1: a Livgrenadiärregementet Cassations Munstringen …… Linköping den 21 Nov 1811

11

Tvärdala

Lars Ask, östg

24

5

5

9 ½

Gift

appr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings Stad d. 25 Marti 1815

11

Tvärdala

Lars Ask, död i … i Maji Månad 1814

Nummer vacant

 

 

 

 

vacant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Norrköpings Stad den 10 Juni År 1818

11

Tvärdala

Olof Ask, östg

23

3

5

9 3/4

Gift

Approberad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköping den 13 October 1832

11

Tvärdala

Olof Ask erhållit transport d. 16 October 1830 till No 15

Avlönings Nr enl: Gen: Ordres af d: 22 Mars 1831, No 128

 

Aflönings Nummer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköping den 13 Junii 1836

11

Tvärdala

Indraget till Aflöning enligt stat

 

 

 

 

 

Aflönings Nummer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen den 28 Juni 1884 No 1 Lifkompaniet

11

Tvärdala

Indraget till Aflöning

 

 

 

 

 

Indraget