Tillbaka till startsida
Sammanställning rullor Norrbo nr 8

Källa: Generalmönsterrullor Västra Husby

Nr

Rote

Lifgrenadierens namn

Ål-der

Tj.

år

Fot

Tum

Gift

Mönstringsanteckning:

Generalmunstring … Östgiöta Regemente till Foth … uppå Malmen vid Linkiöping den 19 Maii 1750.

8

Norrbo

Johan Norling, östg

35

8

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönster Rulla öfwer thet Manskap af Östgiöthe Regementet till Foth som efter Kongl. Maii-ts Nådigste Befallning uppå Fästningsarbete till Storfurstendömet Finland och Helsingfors är Commenderadt och Munstradt blef af ….. wid (Enta) gniringsplatsen uti Norrköping d. 12 Junii åhr 1751.

8

Norrbo

Johan Norling, östg

 

 

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönstring …… uti Brincks Gästgifvare Gård den 23 Junii 1757

8

Norrbo

Johan Norling, östg

42

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmunster Rulla öfwer Kongl. Maii-ts Östgöta Regemente till Fots och den delen Däraf som här i Pommern är commenderat och Munstrad blef af …. Uti Stralsund d: 10 Februarii 1758

8

Norrbo

Johan Norling, östg, smed

42

15

 

 

 

Comend: Peenemunde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönster Rulla öfwer Kongl Majits Östgiöta Reg.te Till Foht och den delen Deraf som till Pommern commenderad är och Munstrad Blef af ….………….. Uti Dargelin d. 14 Nov. 1759

8

Norrbo

Johan Norling, östg, smed

44

17

 

 

 

Fången

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring … och den delen däraf som hit till Pommern commenderad är … uti Nehringen den 19 November 1760

8

Norrbo

Johan Norling, östg, smed

45

18

 

 

 

Fången

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ….. Pommern ….. 11 November 1761 ….

8

Norrbo

Johan Norling, östg, smed

46

19

 

 

 

Fången

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring Östgöta regemente till Fots … Lambohåf Den 26 Augusti 1767

8

Norrbo

Johan Norling, fången, Afförd 1764 06 30

 

 

 

 

 

Vacant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …Linköping den 31 Augusti 1773

8

Norrbo

Olof Norling, östg, antagen d. 20 Octob. 1768

28

5

5

9

Gift

Wacant

 

Generalmönstring ……………… … Malmen den 13 Junii 1780

8

Norrbo

Olof Norling, östg

35

12

5

9

Gift

Sjuk här i lägret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………… … Linköpings Stad den 7 de Novembris 1785 …

8

Norrbo

Olof Norling, östg

40

17

5

9

Gift

Commenderad till Carlskrona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Lägret vid Väräle ……… 24 Aug. 1790

8

Norrbo

Olof Norling afsked d. 12 Oct. 1789

 

 

 

Enligt Fältskärs attest, Gickt, Svag hörsel, fälds oduglig till Kronans tjänst, får aprob. afsked

 

 

Elias Norling, östg, antag d. ankom från Sverige d.

21

1/4

5

7

ogift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Malmslätt vid Linköping den 20 Junii 1793

8

Norrbo

Elias Norling, östg

23½

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Linköping och  Schenninge den 2 och 5 November 1803

8

Norrbo

Elias Norling, östg

33

13

5

8

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Roterings Rulla 1: a Livgrenadiärregementet  Cassations Munstringen ……………… Linköping den 21 Nov 1811

8

Norrbo

Elias Norling, Bär medalj för tapperhet i fält, östg

43

22

5

8

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings Stad d. 25 Martii 1815

8

Norrbo

Elias Norling, afskedad vid Cassationsmönstringen d. 5 Nov 1813

 

Numern vacant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Norrköpings Stad den 10 Juni År 1818

8

Norrbo

Vacant, ärsatt den 5 Aug 1815 med

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Lönn, östg

26

3

5

10

Gift

Sjuk på Roten enl attest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Norrköping den 4 Julii 1825

8

Norrbo

Jacob Lönn, östg

 

10

5

10

Gift

Begär och får afsked för sjuklighet

Bilaga: Att Lifgrenadieren No 8 Jacob Lönn har under hela förleden vinter varit och är plågad av gikt verk så att han nästan beständigt måste hållas vid

Sängen. Ingyg: W Husby den 24 Majii 1825,  Johan D Rudelius, Pastor, Nils Andersson, NAS

 

Generalmönstring ………………Linköping 21 Oct 1829

8

Norrbo

J: Lönn afsked vid Gen: Mönstringen d. 4 Julii 1825, i dess ställe d: 10 October 1825 Antagen:

 

 

 

 

 

Samuel Lönn, östg

26

4

5

10

Gift

Approberas, pres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköping den 13 October 1832

8

Norrbo

Samuel Lönn, östg

29

7

5

10

Gift

Pres: tjenar qvar på ett års

förbättring för mindre god consuit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköping den 13 Junii 1836

8

Norrbo

S: Lönn utstruken d: 10 Dec 1833 och i dess ställe,

 d. 17 Mars 1834 antagen

 

 

 

 

 

Carl Steijn, östg

27

2

5

11

Gift

approberas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… Linköping den 18 Junii 1842

8

Norrbo

Carl Stejn, östg

33

8

5

11

Gift

Presens, pres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… Malmen vid Linköping den 25 Junii 1852

8

Norrbo

Carl Stejn, östg, förut kallad Carlsson, född i Grebo sochn

43

18 1/4

5

11

Gift

Närv. Blef såsom flera gånger straffad för fylleri och

 

 

Den 4 Febr. 1809.

Antagen den 17 Mars 1834

 

 

 

 

 

ställd på ett års förbättring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… Malmen Linköping den 19 Junii 1865

8

Norrbo

Carl Petter Stein, förut kallad Carlsson, född i Grebo socken

56½

31 1/4

5

11

Gift

Begär och får afsked med anmälan till underhåll genast

 

 

Den 4 Febr. 1809

Antagen den 17 Mars 1834

 

 

 

 

 

Tjent väl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… Kumla Gästgivaregård den 14 Julii 1868

8

Norrbo

Carl Petter Stein, den 19 Junii 1865 afskedad vid General Mönstring ersatt  med

 

 

 

 

 

August Norrbom, förut kallad Ringström, född i Ringarums socken

29

11/12

5 8/12

5

Gift

Rekryt appr

 

 

Den 12 Julii 1838

Antagen den 27 Januari 1866

 

 

 

 

 

3 år vid Kongl 2dra Lif.Gren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen Linköping den 28 Juni 1884 No 1 Lifkompaniet

8

Norrbo

August Norrbom, förut kallad Ringström, född i Ringarums socken

45 11/12

21

5/12

 

5

9

gift

pres

 

 

Den 12 Julii 1838

Antagen den 27 Januari 1866

 

 

 

 

 

3 år Kongl 2dra Lif.Grenad