Tillbaka till startsida

Generalmönstring för ryttare på torpet Åby 55

Källa: Generalmönsterrullor i SVAR

Nr

Rote

Lifgrenadierens namn

Ål-

der

Tj.

år

Fot

Tum

Gift

Mönstringsanteckning:

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1712               SVAR sid 8 + 24-25

 

.. Öfver Östgiöte Cavallerie Regementet under Command af …  Linköping d 16: 17: 18 och 19 de Juni A:o 1712

55

Åby

Gudmund Åberg för Åby

 

1/2

33

2 1/21

 

 

 

 

född i Ringarums Sockn

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1712               SVAR sid 311 + 324-325

. Öfver Östgiöte Cavallerie Regementet som …. 2dra Transporten till Pomern kommer att …d 3 November Anno 1712

55

Åby

Gudmund Åberg för Åby,

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1716               SVAR sid 7 + 28

.. Öfver Östgiöte Regementet till Häst som blef Munstrade  …. Uti Lund den 5, 6, 7, 8 November Anno 1716

55

Åby

Gudmund Åberg, gift, 34, 7, östgiöte

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1719               SVAR sid 9 + 26-27

 

.. .. Lif Compagniet Munstrat af   …. Uti Ekeby den 1a September 1719

55

Åby

Gudmund Åberg,
död d. 12 Decem: 1718

 

 

 

 

 

 

Ny karl approberas

 

 

I stället den 26 Maii 1719 present Måns Hiort för Åby, östg

22

1/4

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1728   sid 30-32            SVAR sid 8 + 38-40

.. Lif Compagniet Östgiöta Cavallerie Regemente Mönstrat … uti Linköping d 19 Augusti 1728

55

Åby

Måns Hiort för Åby

31

9 1/2

 

 

Östg

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1733  sid 25              SVAR sid 9 + 29-30

.. Lif Compagniet under Östgiöta Cavallerie Regemente Mönstrade … uti Linköping d 30 Augusti Anno 1733

55

Åby

Måns Hiort för Åby  för Åby. Ryttaren 36 Åhr Gl, tiänt 14 1/2 Åhr, Östg, gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1733  sid 25              SVAR sid 9 + 29-30

.. Lif Compagniet under Östgiöta Cavallerie Regemente Mönstrade … uti Linköping d 30 Augusti Anno 1733

55

Åby

Måns Hiort för Åby  för Åby. Ryttaren 36 Åhr Gl, tiänt 14 1/2 Åhr, Östg, gift

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1739  sid 26-27              SVAR sid 6 + 31-32

..öfwer  Östgiöta Regemente till Häst … uti Linköping d      September A:o 1739

55

Åby

för Åby Måns Hiort, född i Östergötland och Norrköping,
42 åhr gl, tiänt 20 1/2 åhr, gift

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1741  sid 5    SVAR sid 12 + 28-29   (Kommendering till Finland)

..öfwer  Östgiöta Regemente till Häst och Lif Compagniet som blef Mönstrade af … uti Linköping d  5 October 1741

55

Åby

för Åby Måns Hiort, 44 åhr gl, tiänt 2 1/2, gift

 

 

 

 

 

 

 

 

Måns Hiort siuklig och sängliggande samt oförmögen att (tinna) får afsked. I stället Albrecht Hiort, 21 åhr gl, född i Östergiöt, ogift, approberas

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1744  sid 22              SVAR sid 9 + 29

..öfwer  Östgiöta Regemente till Häst Lif Compagniet som blef Mönstrat af … uti ... d  22 October 1744

55

Åby

för Åby Albrecht Hiort,

24

3

 

östg

 

Måns Hiort siuklig och sängliggande samt oförmögen att (tinna) får afsked. I stället

 

 

antagen wid Gen.Mönstringen 1741

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1753                SVAR sid 7 + 42-43

Rulla uppå Kongl Maijt Östgiöta Cavallerie Regemente och Regements Stab som wisar huru den sig nu wärkeligen befinner, Mönstrat af … på Malmen wid Lindkiöping den 1 sta September 1753

55

Åby

för Åby Albrecht Hiort,
33 åhr gl, tiant 12 åhr, östg, gif

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Krigsarkivet originalhandling: 2:a Livgrenadiärregementet, Livkompaniet, Serie DIII, Vol.1
Mönstrings och annotationsrullor 1762-1770  No.1

Maijts Nådigste befallning hållne bisickt ..(Handlingen trasig)..gemente till häst som förrättades af … Uti Norkioping den 1a Februarij 1762

Rulla uppå Kongl Maijt Östgiöta Cavallerie Regemente och Regements Stab som wisar huru den sig nu wärkeligen befinner, Mönstrat af … på Malmen wid Lindkiöping den 1 sta September 1753

55

Åby

… Eric Hiort

31

5

 

 

gift

 

 

Källa: Krigsarkivet originalhandling: 2:a Livgrenadiärregementet, Livkompaniet, Serie DIII, Vol.1
Mönstrings och annotationsrullor 1762-1770  No.1

Lif Compagniet Annotations Rulla No 7 År 1764   Compagniet och östgiöta Regimente till Häst den 17 September 1764

55

Åby

… Eric Hiort

30

6 1/2

 

 

gift

Hästens ålder 7 år

 

Källa: Krigsarkivet originalhandling: 2:a Livgrenadiärregementet, Livkompaniet, Serie DIII, Vol.1
Mönstrings och annotationsrullor 1762-1770  No.1

Lif Compagnietz Annotations Rulla  Upprättad efter General Munster rullan d. 20 September 1770.   No 10

55

Åby

… Eric Hiort

36

12 1/2

 

 

gift

hästen approberas

 

Källa: Krigsarkivet originalhandling: 2:a Livgrenadiärregementet, Livkompaniet, Serie DIII, Vol.1
Mönstrings och annotationsrullor 1762-1770  No.1

inget datum  (1770)

55

Åby

… Eric Hiort

36

12 1/2

 

 

gift

Hästen 1770 d 23 Julii antagen…

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet    1770                  Svar s: 6 +27-28

 

Munster Rulla öfwer Kongl Maijts Östgiöta Regemente till Häst   …. Malmen wid Linköping den    September 1770

Nr

Rote

Namn

Ålder

Längd fot

tum

Hästen

Gift

Anm

55

Åby

för Åby Eric Hjort, östg

 

36

12

 

 

gift

Hästen 1770 d 23 Julii antagen…

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet….. Linköping den 23 augusti 1775 ….

55

Åby

Eric Hjort, östg

41

 

5

7

 

Hästen approberas /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet….. den 14 juni 1778 ….

Nr

Rote

Namn

Ålder

Tj år

Fot

Tum

Gift

Anm

55

Åby

Eric Hjort, östg

44

20 1/2

5

6 1/2

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet….. den 21 och 22 juni 1781 ….

55

Åby

Eric Hjort, östg

47

23 1/2

5

6 1/2

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet….. Malmen vid Linköping den 20, 21 ,22 och 23 juni 1785 ….

55

Åby

Eric Hjort, östg

51

27 1/2

5

6 1/2

gift

Kusken 51 år gammal, tjänt
28 år

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet ….den 16 maj 1791 ….

55

Åby

Nils Åhman, östg

?

5 1/2

5

10

gift

Kusken approb.

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   Malmslätten vid Linköping ….den 21 juni 1793 ….

55

Åby

Nils Åhman, östg

35

7 1/2

5

10

gift

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   Malmslätten vid Linköping ….den 27 september 1799 ….

55

Åby

Nils Åhman, östg

41

12
1/2

5

11
1/4

gift

Interimsavskedad 16 maj 1798. Avsked confirmeras för Nils Åman

Istället uppvisat

 

 

Anders Åhman, östg

22

1 1/3

6

1/4

gift

Anders Åman approberas

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   Uti Linköping och Schenninge den 2 och 5 november 1803….

55

Åby

Anders Åhman, östg

33 ?

5 1/3

6

1/4

gift

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   …. ? juni 1806

55

Åby

Anders Åhman, östg. commenderad

?

8

6

1/4

gift

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   …. Malmslätten vid Linköping …..20 juli 1817

55

Åby

Corporalen Anders Åhman, östg.

47

19

5

11
1/4

gift

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   …. Norrköping den .12 juli 1824

55

Åby

Corporalen Anders Åhman, östg.

54

26

5

11
1/4

gift

Får avsked, tjent väl, bevistat

de under dess tjenstetid timade krig samt anmäles till underhåll.

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   ….6 juli 1827

55

Åby

Nils Åhman

25?

2 1/2

6

3

gift

Antagen 1827

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   …. å Malmen den 20 de juni 1831…

55

Åby

Nils Åhman, östg

29 1/4

61/2

6

3

gift

Recrut approberad

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   å Malmen 23 juni år 1834

55

Åby

Nils Åhman, östg

32 1/4

9
1/2

6

3 1/2

gift

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   i Norrköping den 5 juli 1837

55

Åby

Nils Åhman, östg

36

 

12
1/2

6

3 1/2

gift

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen  den 5 juni 1840

55

Åby

Nils Åhman, östg

38

 

15
1/2

6

3 1/2

gift

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   i Norrköping den 7 juli 1843

55

Åby

Nils Åhman, östg

41

 

18
1/2

6

3 1/2

gift

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 19 Juni 1847

55

Åby

Nils Åhman, östg

45

 

22
1/2

6

3

gift

 

 

 

Den17 dec 1824 ingått i rikets krigstjänst.

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   i Norrköping den 1 juli 1850

55

Åby

Nils Åhman, östg

47 5/6

 

22
½

 

6

3

gift

Närvarande

 

 

Förut kallad Nils Andersson. Född i Börrums kapell Östergötland den  15 aug 1802. Antagen 17 dec 1824

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 22 Juni 1853

55

Åby

Nils Åhman, östg

50 5/6

 

28
½

 

6

3

gift

Närvarande

 

 

Förut kallad Nils Andersson. Född i Börrums kapell Östergötland den  15 aug 1802. Antagen 17 dec 1824

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   å Hälla Gästgivaregård  den 1 Juli 1856

55

Åby

Nils Åhman, östg

53 5/6

 

31
½

 

6

3

gift

Närvarande

 

 

Förut kallad Nils Andersson. Född i Börrums kapell Östergötland den  15 aug 1802. Antagen 17 dec 1824

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 27 Juni 1860

55

Åby

Nils Åhman, östg

57 5/6

 

35
1/2

 

6

3

gift

 

 

 

 

Förut kallad Nils Andersson. Född i Börrums kapell Östergötland den  15 aug 1802. Antagen 17 dec 1824

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 23 Juni 1863

55

Åby

Nils Åhman, östg

60 5/6

 

38
1/2

 

6

2,5

gift

 

 

 

Förut kallad Nils Andersson. Född i Börrums kapell Östergötland den  15 aug 1802. Antagen 17 dec 1824

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 20 Juni 1866

55

Åby

Nils Åhman, östg

60 5/6

 

38
1/2

 

6

2,5

gift

Begär och får avsked såsom gammal och sjuklig. Anmäld till underhåll genast. Tjent väl.

 

 

Avsked vid GM den 23 juni 1863. Ersatt med

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Fredrik Stolt

25 1/3

2
3/4

5

9,5

gift

Rekryt appr.

 

 

Förut kallad Jonas Fredrik Blom. Född i V Husby Östergötland  den 23 okt 1841. Antagen 29 sept 1863

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 25 Juni 1869

55

Åby

Jonas Fredrik Stolt

28 1/3

5
3/4

5

9,5

gift

Rekryt appr.

 

 

Förut kallad Jonas Fredrik Blom. Född i V Husby Östergötland  den 23 okt 1841. Antagen 29 sept 1863

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 29 Juni 1872

55

Åby

Jonas Fredrik Stolt

31 1/3

8
3/4

5

9

gift

 

 

 

Förut kallad Jonas Fredrik Blom. Född i V Husby Östergötland  den 23 okt 1841. Antagen 29 sept 1863

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 14 Juni 1876

55

Åby

Jonas Fredrik Stolt

35 4/12

12
9/12

5

9

gift

 

 

 

Förut kallad Jonas Fredrik Blom. Född i V Husby Östergötland  den 23 okt 1841. Antagen 29 sept 1863

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 28 Juni 1879

55

Åby

Jonas Fredrik Stolt

38 4/12

15
9/12

5

9

gift

 

 

 

Förut kallad Jonas Fredrik Blom. Född i V Husby Östergötland  den 23 okt 1841. Antagen 29 sept 1863

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 16 Juni 1883

55

Åby

Jonas Fredrik Stolt

42 4/12

19
9/12

5

9

gift

 

 

 

Förut kallad Jonas Fredrik Blom. Född i V Husby Östergötland  den 23 okt 1841. Antagen 29 sept 1863