Tillbaka till startsida
Sammanställning rullor Dömestad nr 20

Källa: Generalmönsterrullor Västra Husby

Nr

Rote

Lifgrenadierens namn

Ål-

der

Tj.

år

Fot

Tum

Gift

Mönstringsanteckning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmunstring … Östgiöta Regemente till Foth … uppå Malmen vid Linkiöping den 19 Maii 1750.

20

Dömme-

stad

Vacant sedan sista Gen. Mönstr. 1744

 

 

 

 

 

 

 

 

1747 d. 6 Maii antagen

Mattes Andersson Drake, östg

24

3

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönstring …… uti Brincks Gästgifvare Gård den 23 Junii 1757

20

Dömme-

stad

Mattias Andersson Drake, östg

31

10

 

 

 

commend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmunster Rulla öfwer Kongl. Maii-ts Östgöta Regemente till Fots och den delen Däraf som här i Pommern är commenderat och Munstrad blef af …. …… Uti Stralsund d: 10 Februarii 1758

20

Dömme-

stad

Mathias Drakenstedt, östg

31

10

 

 

 

Sjuk på Rugen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönster Rulla öfver Kongl Majits Östgiöta Reg.te Till Foht och den delen Deraf som till Pommern commenderad är och Munstrad Blef af ….………….. Uti Dargelin d. 14 Nov. 1759

20

Dömme-

stad

Mathias Drakenstedt, östg

33

12

 

 

 

pres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring … och den delen däraf som hit till Pommern commenderad är … uti Nehringen den 19 November 1760

20

Dömme-

stad

Mathias Drakenstedt, östg

34

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ….. Pommern ….. 11 November 1761 ….

20

Dömme-

stad

Mathias Drakenstedt, östg

35

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring Östgöta regemente till Fots … Lambohåf Den 26 Augusti 1767

20

Dömme-

stad

Mathias Drakenstedt, död på roten

d. 10 Dec. 1765. Wacant

 

 

 

 

 

Vacant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköping den 31 Augusti 1773

20

Dömme-

stad

Nils Dömmert, östg,

ant. d: 17 Martii 1772

31

5

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings Stad den 7 de Novembris 1785 …

20

Dömme-

stad

Nils Dömmert, östg,

43

14

5

8

Gift

Casseras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 1788 den 15 September förrättades GeneralMunstring af undertecknade Hugo Wilhelm Hamilton ( anm: i Finland)

20

Dömme-

stad

Jacob Broman, östg

46

16

5

Gift

presens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Uti Värälä Läger den 12 October 1789

20

Dömme-

stad

Jacob Broman, östg

47

17

5

Gift

På arméns sjukhus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Lägret vid Väräle ……… 24 Aug. 1790

20

Dömme-

stad

Jac: Broman, östg

48

18

5

Gift

presens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Malmslätt vid Linköping den 20 Junii 1793

20

Dömme-

stad

Jacob Hindr. Broman, östg

30

13

5

11

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Linköping 18 Juni 1806

20

Dömme-

stad

Jacob Hindrik Broman, östg

43

26

5

11

Gift

comend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Roterings Rulla 1: a Livgrenadiärregementet Cassations Munstringen …… Linköping den 21 Nov 1811

20

Dömme-

stad

Petter Broman, varit fransk fånge,

Åter antagen d. 22 Maji 1810

34

8

5

Gift

appr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Platsen Malmen vid Linköping den 6 September 1821

20

Dömme-

stad

Petter Broman, östg,

 varit fransk fånge,

42

18

5

11½

Gift

Får afsked för svaghet och sjuklighet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… Norrköping den 4 Julii 1825

20

Dömme-

stad

Jonas Castor, östg

27

4

5

10½

Gift

presens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… Malmen vid Linköping den 12 Junii 1849

20

Dömme-

stad

Jonas Castor, död den 19 Maij 1947, ersatt med

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Adolph Dahl, förut kallad Carl Adolph Billjett

25 1/6

1 3/4

6

2

Ogift

Presens approberas

 

 

Född i Svinstad Sochn den 29 Aprill 1824. Antagen den 9 Sept. 1847

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …………  Malmen den 26 Juni 1875

20

Dömme-

stad

Korpral Carl Adolf Dahl förut kallad Biljett, Född i Svinstad Socken

57 2/12

27 2/12

6

2

Gift

presens

 

 

den 29 April 1824.

Antagen den 9 Sept. 1847

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………… Malmen den 22 Juni 1881

20

Dömme-

stad

Distr.Korpral Carl Adolf Dahl förut kallad Biljett,

57 2/12

33 9/12

6

2

Gift

presens

 

 

Född i Svinstad Socken den 29 April 1824. Antagen den 9 Sept. 1847

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………… Malmen den 28 Juni 1884

20

Dömme-

stad

Distr.Korpr Carl Ad. Dahl. Interims

Afskedad den 14 Juni 1882. Ersatt med

 

 

 

 

 

 

 

Carl August Dahl förut kallad Carlsson, född i Gårdeby socken

20 5/12

3/12

5

8

 

Rekryt i årstjänst

 

 

Den 26 Januari 1864

Antagen den 11 Mars 1884