Tillbaka till startsida
Sammanställning rullor Gädderstad nr 13

Källa: Generalmönsterrullor Västra Husby

Nr

Rote

Lifgrenadierens namn

Ål-

der

Tj.

år

Fot

Tum

Gift

Mönstringsanteckning:

Generalmunstring … Östgiöta Regemente till Foth … uppå Malmen vid Linkiöping den 19 Maii 1750.

13

Jädderstad

Vacant sedan d. 29 Junii 1743.

Ännu Vacant

 

 

 

 

 

Vacant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönstring …… uti Brincks Gästgifvare Gård den 23 Junii 1757

13

Jädderstad

Vacant sedan d. 29 Junii 1743.

 

 

 

 

 

 

 

 

1750 d. 18 Octob: antagen

Jacob Persson, östg

29

7

 

 

 

commend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmunster Rulla öfwer Kongl. Maii-ts Östgöta Regemente till Fots och den delen Däraf som här i Pommern är commenderat och Munstrad blef af …. …… Uti Stralsund d: 10 Februarii 1758

13

Jädderstad

Jacob Mört, östg

29

7

 

 

 

Comend: Peenemunde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönster Rulla öfver Kongl Majits Östgiöta Reg.te Till Foht och den delen Deraf som till Pommern commenderad är och Munstrad Blef af ….………….. Uti Dargelin d. 14 Nov. 1759

13

Jädderstad

Jacob Mört, östg

31

9

 

 

 

Fången

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring … och den delen däraf som hit till Pommern commenderad är … uti Nehringen den 19 November 1760

13

Giäddersta

Jacob Mört,

 

 

 

 

 

Död i fångenskapen, vacant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ….. Pommern ….. 11 November 1761 ….

13

Giäddersta

Vacant

 

 

 

 

 

Vacant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring Östgöta regemente till Fots … Lambohåf Den 26 Augusti 1767

13

Giäddersta

Wacant 1759

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköping den 31 Augusti 1773

13

Giäddersta

Johan Giäderstedt, östg,

ant. d: 25 Maii 1769

33

4 ¼

5

9

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköping den 13 Augusti 1777

13

Giäddersta

Johan Giädergren, östg,

Antagen d. 28 Februari 1776

27½

5

11½

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings Stad den 7 de Novembris 1785 …

13

Gäderstad

Johan Gädergren, östg

36

10

5

10

Gift

Commenderad till Carlskrona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 1788 den 15 September förrättades GeneralMunstring af undertecknade Hugo Wilhelm Hamilton ( anm: i Finland)

13

Gädderstad

Johan Gjädergren, östg

38

12

5

10

Gift

Siuk i Lovisa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Uti Värälä Läger den 12 October 1789

13

Giäddersta

Joh: Gjädergren, östg

39

13

5

10

Gift

Siuk i Lovisa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Lägret vid Väräle ……… 24 Aug. 1790

13

Gjäddersta

Joh: Gjädergren, östg

Gen:Ord: Utmunstr: til .. Cassation

40

14

5

10

Gift

Begär får afsked

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Malmslätt vid Linköping den 20 Junii 1793

13

Gäderstad

Lars Gädda, östg

23 1/9

5

11½

Gift

Appr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Platsen Malmen vid Linköping den 18 Junii 1806

13

Gäderstad

Lars Jädda, östg

36

15

5

11

Gift

pres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Roterings Rulla 1: a Livgrenadiärregementet Cassations Munstringen …… Linköping den 21 Nov 1811

13

Jedderstad

Jädda död på Nikala sjukhus d. 12 Jan 1809.

 I dess ställe den 4 Sept 1810 antagen räkryten

 

 

 

På arméns sjukhus

 

 

Niklas Jedda

22

1

5

8

Gift

appr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings Stad d. 25 Martii 1815

13

Jädderstad

Niclas Jädda, östg

24

5

5

Gift

Har skada i ena knäet.

Begär och får afsked.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Norrköpings Stad den 10 Juni År 1818

13

Jädersta

Niclas Jedda, afsked vid Mönstringen den 25 Mart 1815, ärsatt den 5te Aug. 1815 med

 

 

 

 

 

 

Sven Järn, Värmlänning

26

3

5

8

ogift

approberas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköping den 29 Junii 1839

13

Jedderstad

Sven Jern,

47

24

5

Gift

Qvarstår ett år, hwarefter han erhåller afsked med anmälan

 

 

 

 

 

 

 

 

till underhåll på expetage

 

Generalmönstring ………………  Linköping den 18 Junii 1842

13

Jedderstad

Sven Jern, afskedad den 20 Junii 1840 och i dess ställe den 5 April 1841 antagen

 

 

 

 

 

 

Carl Jern, hwilken Interims Afskedades den 23 April 1842

 

 

 

 

 

approberas

 

 

Vacant att ersättas

 

 

 

 

 

Vacant till ersättning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen vid Linköping den 21 Junii 1845

13

Jedderstad

Wid General Mönstringen den 18 Junii 1842 vacant att ersätta och den 12 December 1842 antagen

 

 

 

 

 

Per Ludvic Jert, Söderm

23

5

10

 

Pr, approberad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen Linköping den 12 Junii 1849

13

Jedderstad

Per Ludvig Jert, förut kallad Per Ludvig Lundroth född i Ludgo Sochn

27 1/6

5

10

 

presens

 

 

af Nyköpings Län den 22 Aprill 1822

antagen den 12 Dec 1842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköping den 6 October 1855

13

Jedderstad

Per Ludvig Jert, förut kallad Lundroth född i Ludgo Sochn

33 5/12

12 2/4

5

10

 

Commend. till Långholmen

 

 

af Nyköpings Län den 22 Aprill 1822

antagen den 12 Dec 1842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen den 26 Juni 1875

13

Jedderstad

Per Ludvig Jert, förut kallad Lundroth född i Ludgo Sochn

53 2/12

32 4/12

5

8

 

Afsked med anmälan till underhåll. Tjent väl

 

 

af Nyköpings Län den 22 Aprill 1822

antagen den 12 Dec 1842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen den 19 Juni 1878

13

Jedderstad

Per Ludvig Jert, afsked efter General Mönstringen

26 Juni 1875 ersatt med

 

 

 

 

 

Carl Johan Jern förut kallad Carlsson, född i .. socken af Östergötlands län

22 8/12

2 8/12

5

8

Ogift

Rekryt ..

 

 

Den 12 Mars 1856

Antagen den 28 October 1875

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen den 22 Juni 1881

13

Jedderstad

Carl Johan Järn förut kallad Carlsson, född i .. socken af Östergötlands län

25 2/12

5 8/12

5

8

Ogift

Rekryt. Kom. till Karlskrona

 

 

Den 12 Mars 1856

Antagen den 28 October 1875

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen den 28 Juni 1884  No 1 Lifkompaniet

13

Jedderstad

Carl Johan Jern förut kallad Carlsson, född i .. socken af Östergötlands län

28 7/12

8 8/12

5

8

 

pres

 

 

Den 12 Mars 1856

Antagen den 28 October 1875