Tillbaka till startsida

Sammanställning rullor Gäverstad nr 1

 

Källa: Generalmönsterrullor Västra Husby

Nr

Rote

Lifgrenadierens namn

Ål-

der

Tj.

år

Fot

Tum

Gift

Mönstringsanteckning:

Generalmunstring … Östgiöta Regemente till Foot … ………den 25 October 1744.

1

Jäfwerstad

Corporal Adam Åkerberg, östg

32

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmunstring … Östgiöta Regemente till Foth … uppå Malmen vid Linkiöping den 19 Maii 1750.

1

Jäfwerstad

Corporal Adam Åkerberg, östg

36

18

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönster Rulla öfwer thet Manskap af Östgiöthe Regementet till Foth som efter Kongl. Maii-ts Nådigste Befallning uppå Fästningsarbete till Storfurstendömet Finland och Helsingfors är Commenderadt och Munstradt blef af ….. wid (Enta) gniringsplatsen uti Norrköping d. 12 Junii åhr 1751.

1

Jäfwerstad

Corporal Adam Åkerberg, östg

 

 

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönstring …… uti Brincks Gästgifvare Gård den 23 Junii 1757

1

Jäfwerstad

Corporal Adam Åkerberg, östg

43

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmunster Rulla öfwer Kongl. Maii-ts Östgöta Regemente till Fots och den delen Däraf som här i Pommern är commenderat och Munstrad blef af …. …… Uti Stralsund d: 10 Februarii 1758

1

Jäfwerstad

Corp: Adam Åkerberg, östg

43

25

 

 

 

Sjuk här i Stralsund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönster Rulla öfver Kongl Majits Östgiöta Reg.te Till Foht och den delen Deraf som till Pommern commenderad är och Munstrad Blef af ….………….. Uti Dargelin d. 14 Nov. 1759

1

Jäfwerstad

vacant

 

 

 

 

 

vacant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring … öfver det sidst ifrån Sverige hitsända ärsättnings Manskap, för den i Pommern warande delen af  Kongl Östgiöta Infanterie Regemente, i anledning däraf, at härwarande Regiments Chef anmält …. Bland förenämde ärsättnings Manskap. Sådana Skola finnas, som till krigstjenst äro oduglige och mindre tjenlige, hållen i Stånds Zuarteret …..Den 8 Julii 1760

1

Jäfwersta

Olof Jäfwerman, östgöte

32

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring … och den delen däraf som hit till Pommern commenderad är … uti Nehringen den 19 November 1760

1

Jäfwersta

Olof Jäfwerman, östgöte

Ankom från Sverige den 8 Junii 1760

30

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ….. Pommern ….. 11 November 1761 ….

1

Jäfwerstad

Olof Jäfwerman, östgöte

31

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring Östgöta regemente till Fots … Lambohåf Den 26 Augusti 1767

1

Gäfwersta

Olof Gäfwerman, östgiöt

37

8 ½

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings den 31 Augusti 1773

1

Giäfwersta

Olof Giäfwerman, östg

43

14 ¼

5

9

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings Stad den 7 de Novembris 1785 …

1

Gäfverstad

Olof Gäfverman   död  på roten d. 21 September 1782

I stället hittransporterad d. 1 Nov. samma år från Rote nr 91 i ….. Compagnie… Fredr. Carl Wallander

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 1788 den 15 September förrättades GeneralMunstring af undertecknade Hugo Wilhelm Hamilton (egen anm: i Finland)

1

Gäfverstad

(egen anm: ingen notering)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Uti Värälä Läger den 12 October 1789

1

Giäfversta

Sven Giäfverman, östg,

ant. d. 25 Junii 1788

33

1

5

8 ½

 

approberas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Lägret vid Väräle ……… 24 Aug. 1790

1

Giäfversta

Sven Giäfverman, östg

En. Gen: Ord: utmunst: till ..

34

2

5

8 ½

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Malmslätt vid Linköping den 20 Junii 1793

1

Gäfverstad

Daniel Järn, östg,

antagen d. 1 Martii 1791

25 1/9

2 1/4

5

8

Gift

appr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Platsen Malmen vid Linköping den 18 Junii 1806

1

Giäverstad

Daniel Järn, östg

38

11

5

9

Gift

Com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roterings Rulla 1: a Livgrenadiärregementet Cassations Munstringen …… Linköping den 21 Nov 1811

1

Gäverstad

Nils Gran afsked d: 17 febr 1810 ärsatt den 2 Mars samma år med

 

 

5 fot 5 ¼ tum kan ej appr.

 

 

Tjenstbare Volontären Anders Hamstedt, finne

28

14

5

5

gift

Pres: appr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings Stad d. 25 Marti 1815

1

Jäfverstad

And. Hamstedt död den 14 Januari 1813.

Ersatt den 26 Sept samma år med Grenadieren

 

 

 

 

 

 

Olof Rolf, östg

18

2

5

8

Gift

appr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Norrköpings den 4 Julii 1825

1

Jäfverstad

Olof Rolf              (inkopierad attest över sidan)

 

 

 

Lif Grenadieren vid Kongl. 1sta Lif Grenadier Regementet samt Lif Compagniet No 1 Rolf har en längre tid varit besvärad af tungt bröst

/astma/, och är af detta skäl oförmögen uthärda strängare marcher samt till vidare krigstjenst oduglig, hvilket under edlig förbindelse

Intyg av: Norrköping d. 3 Julii 1825,  N Engström, Fält och regements Läkare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköping 21 Oct 1829

1

Jäfverstad

O. Rolf afsked vid General Mönstringen d: 4 Julii 1825

I dess ställe d. 10 October 1825 antagen

 

 

Begär och får afsked för sjuklighet enligt attest

 

 

Eric Canal, östg

25

4

6

½

Gift

Approberas, pres

Generalmönstring ………………  Linköping den 13 Junii 1836

1

Gäfwerstad

Eric Canal, östg

32

11

6

½

Gift

Pres, pres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… Linköping den 18 Junii 1842

1

Gäfverstad

Eric Canal, död den 29 Julii 1840 och i dess ställe

den 5 April 1841 antagen

 

 

 

 

Nils Palm, östg

21

1

6

-

Ogift

approb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Malmen vid Linköping den 21 Junii 1845

1

Gäfverstad

Nils Palm, interimsafskedad den 2 Dec 1843 och i dess ställe

den 14 Junii 1844 antagen

 

 

 

 

Anders Frid, östg

20

1

5

11

ogift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Malmen vid Linköping den 12 Junii 1849

1

Gäfverstad

Anders Frid förut kallad Anders Andersson född i Skärkinds Sochn

24 ½

5 1/6

5

11

Gift

Approberas, presens

 

 

den 15 Febr 1825.

Antagen den 30 Mars 1844

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Malmen Linköping den 19 Junii 1865

1

Jäfwerstad

Anders Frid förut kallad Andersson född i Skärkinds Socken

40 1/6

21 1/4

5

11

Gift

presens

 

 

den 15 Febr 1825.

Antagen den 30 Mars 1844

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Malmen den 20 Junii 1871

1

Gäfverstad

Anders Frid, död på Roten den 5 Augusti 1870, ersatt med

 

 

 

 

 

Philip Djerf, förut kallad Nilsson

Född i Ringarums Socken

24 7/12

7/12

5

9

Ogift

Rekryt appr.

 

 

Den 4 November 1846.

Antagen den 9 November 1870.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Malmen den 22 Juni 1881

1

Jäfverstad

Korpral Philip Järf, förut kallad Nilsson, född i Ringarums Socken

34 9/12

10 7/12

5

9

Gift

pres

 

 

Den 4 November 1846.

Antagen den 9 November 1870.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Malmen den 28 Juni 1884 No 1 Lifkompaniet

1

Jäfverstad

Korpral Philip Järf, förut kallad Nilsson, född i Ringarums Socken

37 7/12

13 7/12

5

9

Gift

pres

 

 

Den 4 November 1846.

Antagen den 9 November 1870.