Tillbaka till startsida
Sammanställning rullor Hallstad nr 14

Källa: Generalmönsterrullor Västra Husby

Nr

Rote

Lifgrenadierens namn

Ål-

der

Tj.

år

Fot

Tum

Gift

Mönstringsanteckning:

Generalmunstring … Östgiöta Regemente till Foth … uppå Malmen vid Linkiöping den 19 Maii 1750.

14

Hallstad

Vacant sedan sista Gen.Mönstr. år 1744.

 

 

 

 

 

 

 

1747 d. 6 Maii antagen Olof Hiort, östg

24

3

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönstring …… uti Brincks Gästgifvare Gård den 23 Junii 1757

14

Hallstad

Olof Hiort, östg

31

10

 

 

 

commend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmunster Rulla öfwer Kongl. Maii-ts Östgöta Regemente till Fots och den delen Däraf som här i Pommern är commenderat och Munstrad blef af …. …… Uti Stralsund d: 10 Februarii 1758

14

Hallstad

Olof Hiort, östg

31

10

 

 

 

Sjuk i Stralsund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönster Rulla öfver Kongl Majits Östgiöta Reg.te Till Foht och den delen Deraf som till Pommern commenderad är och Munstrad Blef af ….………….. Uti Dargelin d. 14 Nov. 1759

14

Hallstad

Olof Hiorth, östg

33

12

 

 

 

pres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring Östgöta regemente till Fots … Lambohåf Den 26 Augusti 1767

14

Hallstad

Wollontär Fred: Liungstedt

 

6

 

 

Ogift

Commenderad,

siuk hemma på Roten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings den 31 Augusti 1773

14

Hallstad

Wolontairn Fred: Liungstedt …Corporalslön …1a Corp …d. 24 (Ap..) 1767. Transporterad til Örminge nr 99 d. 4 januarii 1773. Wacant

wacant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings den 13 Augusti 1777

14

Hallstad

Wolont. Anders Starnell, östg.

Antagen d. 26 Februari 1776

 

 

5

8

Gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings Stad den 7 de Novembris 1785 …

14

Hallstad

Volontairn Anders Stanell, erhållit .. med … Caractére d. 2 December 1784. Hittransporterad i stället från No 22 Lundby Rote den 13 October 1785

 

 

 

 

Volontairn Adolph Fredric Nisbeth

 

 

5

8

 

Idkar studien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Uti Värälä Läger den 12 October 1789

14

Hallstad

Lars Sandberg, östg,

ant. d. 1 Aug. 1788

29

1 ¼

5

Gift

approberas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Lägret vid Väräle ……… 24 Aug. 1790

14

Hallstad

Lars Sandberg, östg,

handtvärk: skom

30

2

5

9

Gift

commend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Malmslätt vid Linköping den 20 Junii 1793

14

Hallstad

Lars Sandberg, östg,  död i Finland d. 27 Octob. 1790.

Hittransporterad från No 22 Landby Rote d. 26 November 1790

Clarinett Blåsaren Petter Zetterberg som d. 7 Martii 1792 härifrån

blivit transporterad till Linneberga Rote No 95

 

 

 

Och samma dag antagen Sven (Hask?) död på Roten d. 18 April 1793.

I stället antagen d. 27 i samma månad  minderåriga Volontairen Nils Fr. Liten.

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Malmslätt vid Linköping den 26 September 1799

14

Hallstad

Volontairen Nild Fredr. Liten, minderårig

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Platsen Malmen vid Linköping den 18 Junii 1806

14

Hallstad

Fredric Carlsson , minderårig volontair, är enligt Kongl Maijts nådiga

bref  af d. 19 Maij 1805 afförd d. 15 siste Julii och i dess ställe

antagen d. 17 October 1805

 

 

 

 

Samuel Hand,

22

 

5

8

 

Antagne Rekryten skadad sedan antagningen, kunde ej approberas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Roterings Rulla 1: a Livgrenadiärregementet Cassations Munstringen …… Linköping den 21 Nov 1811

14

Hallstad

Sam: Hand, död på Nikala sjukhus år 1808. I dess ställe .. d. 4 Sept åter antagen från Frankrike hemkommen

 

 

 

På arméns sjukhus

 

 

Jonas Fyrberg,  östg

33

10

5

9

Gift

appr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Norrköpings Stad den 10 Juni År 1818

14

Hallstad

Jonas Fyrberg, östg

42

16

5

8

Gift

Får afsked för sjuklighet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  den 6 September 1821

14

Hallstad

Jonas Fyrberg, afsked vid General Mönstringen d. 10 Junii 1818 och i hans ställe antagen d. 10 Sept 1818

 

 

Får afsked för sjuklighet

 

 

C: Tapper, östg

33

3

5

10½

Gift

approb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Norrköping den 4 Julii 1825

14

Hallstad

Carl Tapper, afförd ur Rullan den 30 April 182(?), i dess ställe antagen den 1

Jan 182(?) trumslagare Johan Bergström, transporterad till Hellestad Rotering

den 31 December 182(?) i dess ställe antagen den 13 December 1824

 

 

 

J P Moberg, Calm

22

1

5

11

Ogift

Recrut i årstjänst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköping den 13 October 1832

14

Hallstad

P: Moberg, Interimsafsked d. 16 Maij 1831. I dess

ställe antagen den 19 Maij 1831

 

 

 

 

 

 

Anders Stålt, östg

27

1

5

11½

Ogift

approberas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen vid Linköping den 12 Junii 1849

14

Hållstad

Anders Stolt, förut kallad Anders Jönsson. Född i Östra Ryd Sochn

44 ¾

18 1/12

5

11

Gift

presens

 

 

den 1 sta Sept 1805

antagen den 16 Maij 1831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköping den 6 October 1855

14

Hallstad

Anders Stolt, död på Roten den 22 September 1852. I stället den

9 December 1852 genom transport från No 116 Tegneby  med

 

 

 

 

Nils Petter Ljung, förut kallad Nilsson, född i Rystad Socken

36½

16

6

½

Gift

pr

 

 

Den 15 Mart 1819.

Antagen den 9 September 1839.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen i Linköping den 17 Junii 1858

14

Hallstad

Nils Petter Ljung den 10 December 1855 transporterad till Roten No 123, ersatt med

 

 

 

 

 

Carl Johan Schill, förut kallad Carlsson,

Född i Östra Ryds Socken

23 ¾

2 ½

5

10

Ogift

Recrut approberas

 

 

Den 14 September 1834.

Antagen den 10 December 1855.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen den 19 Juni 1878

14

Hallstad

Carl Johan Schill, död den 19 Maj 1877. Ersatt med

 

 

 

 

 

 

 

 

Frans August Victor Skill förut kallad Qvick,

21

7/12

5

9

Ogift

Rekryt i årstjänst

 

 

född i Björsätter socken den 25 Juni 1857. Antagen den 30 November 1877

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen den 28 Juni 1884  No 1 Lifkompaniet

14

Hallstad

Frans August Victor Skill förut kallad Qvick,

27

6 7/12

5

9

 

Pres

 

 

född i Björsätter socken den 25 Juni 1857. Antagen den 30 November 1877