Tillbaka till startsida
Sammanställning rullor Husby nr 7

Källa: Generalmönsterrullor Västra Husby

Nr

Rote

Lifgrenadierens namn

Ål-

der

Tj.

år

Fot

Tum

Gift

Mönstringsanteckning:

Generalmunstring … Östgiöta Regemente till Foth … uppå Malmen vid Linkiöping den 19 Maii 1750.

7

Husby

Per Rosenblad, afskiedad wid 1744 Gen.Mönstr.

 

 

 

 

 

 

 

 

1748 d. 3 Januarii antagen

Olof Biornsson Ros, östg

35

2

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönster Rulla öfwer thet Manskap af Östgiöthe Regementet till Foth som efter Kongl. Maii-ts Nådigste Befallning uppå Fästningsarbete till Storfurstendömet Finland och Helsingfors är Commenderadt och Munstradt blef af ….. wid (Enta) gniringsplatsen uti Norrköping d. 12 Junii åhr 1751.

7

Husby

Olof Biornsson Ros

 

 

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönstring …… uti Brincks Gästgifvare Gård den 23 Junii 1757

7

Husby

Olof Biörnsson Ros, östg

42

9

 

 

 

commend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmunster Rulla öfwer Kongl. Maii-ts Östgöta Regemente till Fots och den delen Däraf som här i Pommern är commenderat och Munstrad blef af …. …… Uti Stralsund d: 10 Februarii 1758

7

Husby

Olof Rosenberg, östg

42

9

 

 

 

Sjuk på Rugen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönster Rulla öfver Kongl Majits Östgiöta Reg.te Till Foht och den delen Deraf som till Pommern commenderad är och Munstrad Blef af ….………….. Uti Dargelin d. 14 Nov. 1759

7

Husby

Olof Rosenberg, östg

44

11

 

 

 

Sjuk i Reg.te

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring … och den delen däraf som hit till Pommern commenderad är … uti Nehringen den 19 November 1760

7

Husby

Olof Rosenberg, östg

45

12

 

 

 

Siuk vid Reg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ….. Pommern ….. 11 November 1761 ….

7

Husby

Olof Rosenberg, östg

46

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring Östgöta regemente till Fots … Lambohåf Den 26 Augusti 1767

7

Husby

Olof Rosenberg fått afsked vid mönstringen d. 22 Januari 1763

 

 

 

 

 

Sjuk och oduglig får afsked med anmälan till… Vacant                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings den 31 Augusti 1773

7

Husby

Eric Husberg, östg,

Antagen d. 20 Oct 1768

40

15

5

9

gift

Wacant, pr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Malmen den 13 Junii 1780

7

Husby

Eric Husberg, östg

47

12

5

9

gift

Oduglig till krigstjänst

 Afskiedad, Vacant                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings Stad den 7 de Novembris 1785 …

7

Husby

Nils Husberg, död den 8 Oct. 1783 och i stället antagen d. 1 Nov 1783 Nils Husberg, östg

21

2

6

ogift

Liten och svag,

Oduglig till krigstjänst.         approberas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 1788 den 15 September förrättades GeneralMunstring af undertecknade Hugo Wilhelm Hamilton (Ullas anm: i Finland)

7

Husby

Jöns Hussar, antagen d 2(8) Febr.1786, östg

26

2

5

gift

presens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Uti Värälä Läger den 12 October 1789

7

Husby

Jöns Hushar, östg

27

3

5

gift

Presens, vid Jägare Corpsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Lägret vid Väräle ……… 24 Aug. 1790

7

Husby

Jöns Hushar, östg

28

4

5

Og

vid Jägare Corpsen, Jägare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Malmslätt vid Linköping den 20 Junii 1793

7

Husby

Jöns Hushar, östg

32

7

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Platsen Malmen vid Linköping den 18 Junii 1806

7

Husby

Jöns Hussar, östg

46

20

5

Gift

Commend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Roterings Rulla 1: a Livgrenadiärregementet Cassations Munstringen …… Linköping den 21 Nov 1811

7

Husby

Sune Huzar interimsavskedad d. 8 Oct. 1811 i dess ställe hit transporterad Fältväbeln Friherre Åkerhjelm

 

 

Sjuk på stället. Husar afskedad. Blifvit …. under sista finska kriget, tjent med beröm anmäles till underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings Stad d. 25 Martii 1815

7

Husby

Friherre Åkerhjelm transporteras …i dess ställe nummern ersatt med .. M.Grylin hvilken den 29 .. 1814 erhållit afsked, och i dess ställe til nummern transporterad Sergeanten J. G. Charlevill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Norrköpings Stad den 10 Juni År 1818

7

Husby

….Sergeant J. J. Gyllenhöök

 

 

 

 

 

Underofficersnummer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  den 6 September 1821

7

Husby

Innehafves af Sergeant J. J. Gyllenhöök

 

 

 

Underofficersnummer